Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
HOTARARE privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate 24 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri a persoanelor fizice care beneficiaza de ajutor social in procent de 100% si reducere cu 50% a impozitului pe cladiri si terenuri pentru persoane care au venituri lunare pe membru d 23 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la HCLS4 nr. 65/2008 privind numirea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi special de stat din sectorul 4 22 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind inchirierea spatiilor şi terenurilor de sport disponibile, aflate in administrarea Directiei Generale de Administrare a Unitatilor de Invatamant, Sanitare si Creselor Sector 4 36 31 Martie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind imputernicirea Directorului General al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 sa negocieze si sa semneze cu Sindicatul Salariatilor din Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 Acordul colectiv de munca si Co 20 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţiuni ale Direţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 aprobate prin HCL S4 nr. 93/11.12.2008 precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 19 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea numărului de membrii supleanţi în comisia pentru aplicarea prevederilor Legii Nr.550/2002 – privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii 18 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întretinere şi a contribuţiei de intretinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1 17 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale) 16 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind modalitatea de acordare a gratuităţilor de transport RATB pentru persoanele cu handicap care au acest drept conform Legii 448/2006, republicată privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap 15 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei Sector 4 14 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice, situate in municipiul Bucuresti - sectorul 4 13 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE pentru completarea HCL sector 4 nr. 22 / 29.03.2007, privind aprobarea Normelor privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru menţinerea unui mediu de viaţă sănătos 12 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTARARE PRIVIND DEBLOCAREA SI UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT 11 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.03.2009-31.05.2009 10 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind respingerea aprobării Planului urbanistic de detaliu-stabilire amplasament- pentru complexul de locuinţe colective, situat în splaiul Unirii nr.454 - sectorul 4, Bucuresti 21 26 Februarie 2009 Descarcă
HOTARARE privind trecerea in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 a a terenului avand destiantia de parcare situat in Bucuresti pe Str. Sg. Nitu Vasile nr 1 sector 4. 5 29 Ianuarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE Privind completarea Comisiei de analiza a cererilor de acordare a subventiilor de la bugetul stat pentru construirea de locuinte conform OUG nr. 51/2006, pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprieta 4 29 Ianuarie 2009 Descarcă
H O T Ã R Â R E Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008 3 29 Ianuarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de consilier local 2 29 Ianuarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 1 29 Ianuarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu si aviz oportunitate-elaborare P.U.Z. pe terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice şi teren domeniul privat al Municipiului Bucureşti, situate in municipiul Bucuresti - sec 9 29 Ianuarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru autoutilitara B-089559 precum şi pentru autoturismele B-51-WYZ şi B-17-YXX aflate in dotarea Primăriei Sectorului 4 8 29 Ianuarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Sectorului 4 să negocieze şi să semneze cu Sindicatul salariaţilor din Primăria Sectorului 4 Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă 7 29 Ianuarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea punctelor 3, 4 si 5 din Anexa la H.C.L.S 4 nr. 71 din 30.10.2008 6 29 Ianuarie 2009 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţiuni ale Direţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 aprobate prin HCL S4 nr. 49/28.08.2008 precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Sector 93 11 Decembrie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind împuternicirea Directorului General al Poliţiei Comunitare Sector 4 şi a reprezentanţilor funcţionarilor publici/reprezentanţii salariaţilor din cadrul Poliţiei Comunitare Sector 4 de a semna Acordul Colectiv de Muncă/Contractul Colectiv 92 11 Decembrie 2008 Descarcă
H O T Ã R Â R E Privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2008 91 11 Decembrie 2008 Descarcă
HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.2 de la Hotarârea Consiliului Local Sector 4 Nr.88/13.11.2008 privind Implementarea unui Sistem Informatic Integrat în vederea furnizării de servicii publice on-line şi a eficientizării activităţilor interne ale Pri 90 27 Noiembrie 2008 Descarcă
HOTARARE privind rectificarea bugetului local al sectorului 4 pe anul 2008. (XI) 89 27 Noiembrie 2008 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close