Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărârea nr. 231 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 231 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 230 privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 230 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 229 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia 229 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 228 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia 228 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 227 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 227 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 226 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr.6A, Sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora 226 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 225 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 225 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 224 privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare, deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București 224 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 223 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 223 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 222 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 222 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 221 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020 221 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 220 privind aprobarea achiziționării de către Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a unor servicii de reprezentare juridică pentru litigiile promovate de actuali și foști angajați 220 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 219 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale cu privire la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial 219 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 218 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare 218 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 217 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259 din 02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 217 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 216 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 107 din 10.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4 216 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 215 privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenului proprietate privată, în suprafață de 2.536 mp, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434 215 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 214 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centură 214 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărârea nr. 213 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 213 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 212 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)” 211 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.137 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190” 210 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190” 209 26 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală S+P+3E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui , situat în str.Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București 208 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, recompartimentare, reabilitare termică și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe unifamiliale S+P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 105,00 mp teren (pe care se află construcția C1-locuință în suprafață de 145,02 mp), aparținând lui , situat în str. Domnița Florica nr. 3, ap. FN, Sector 4, București 207 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală metalică cu regim de înălțime P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 475,00 mp, aparținând lui , situat în Drumul Crețeștilor nr. 122C, Sector 4, București 206 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 231,00 mp din acte și 241,00 mp din măsurători, aparținând lui , situat în str. Cătrunești nr. 44, Sector 4, București 205 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002, modificată 204 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe sociale, între , titularul Contractului de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 4, ap. 113, Sector 4, și , titularul Contractului de închiriere nr. 73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, ap. 61, Sector 4 203 5 Septembrie 2019 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2 și F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București 202 5 Septembrie 2019 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close