Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.12.2017-28.02.2018 325 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 324 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 248/29.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 323 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea articolului III al Hotărârii Consiliului Local nr. 228/13.09.2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 322 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Federația Română de Fotbal și încheierea unui Protocol de colaborare în vederea realizării în comun a unor proiecte zonale ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive și combaterea infracționalității prin fotbal 321 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 320 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni - Sudului” 319 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL 312/13.11.2017 privind modificarea HCL nr.294/24.10.2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-77, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 318 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 317 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, 316 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular – învățământ general obligatoriu în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 315 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 4 314 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea preluării Centrului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Nectarie” din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București 313 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea HCL nr.294/24.10.2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-77, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 312 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 311 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor 310 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și clădiri din Complexul Agroalimentar Piața Sudului, situat în str. Nițu Vasile nr. 1, sector 4 309 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp (258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București 308 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală depozitare P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 30.000,00 mp, aparținând lui SC ARGO-ROM PLASTICS SA, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 211-249, Sector 4, București 307 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+2E+3Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 702,00 mp, aparținând lui POPESCU ROXANA-SIMONA, situat în strada Dealu Cucului nr. 1-3, Sector 4, București 306 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+3E și împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 131,00 mp, aparținând lui MOSTAVI MAJID și MOSTAVI MIHAELA-CRISTINA, situat în BD. Constantin Brâncoveanu nr. 91A, Sector 4, București 305 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+3E+4ETh cu funcțiune de spații comerciale, birouri și servicii, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 273,13 mp, aparținând lui MIHALCEA CRISTIAN și MIHALCEA RAMONA-ELENA, situat în Bulevardul Gheorghe Șincai nr. 24, Sector 4, București 304 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2017-2018 303 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România cu privire la închiderea Centrului de Plasament “Robin Hood” din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 și cu privire la implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului 302 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenurilor situate în str. Secerei nr. 102-104, str. Secerei nr. 106 și str. Secerei nr. 108-110, sector 4, București, aflate în proprietatea Municipiului București în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor 301 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind metodologia de majorare a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul sectorului 4 şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite 300 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 43 și 68 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, cu privire la suprafețele de teren 299 31 octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre prin care se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti in vederea aderarii Sectorului 4 la „Conventia Primarilor privind Clima si Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 298 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de catre Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurarii imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011) 297 31 Octombrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local 296 31 Octombrie 2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close