Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018-31.05.2018 28 27 Februarie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 27 27 Februarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 26 27 Februarie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 86/27.10.2016 25 27 Februarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 24 27 Februarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+1Eparțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 161-163, Sector 4, București 23 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuințe colective S+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 241,00 mp (conform CU pentru str. Mocăncuței nr. 6A)+114,00 mp (str. Mocăncuței nr. 6), aparținând lui Preda Romeo Valentin, situat în Strada Mocăncuței nr. 6 și nr. 6A, Sector 4, București 22 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’ pentru anul 2018 21 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul Sectorului 4 20 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Secerei nr.112-116, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor 19 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 9 la HCL Sector 4 nr. 363/2017 18 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 17 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 4/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 16 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere 15 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 14 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România pentru dezinstituționalizarea copiilor găzduiți în cadrul Centrului de Plasament “Robin Hood”, în vederea închiderii acestuia și implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului 13 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuință socială, pentru chiriașii blocului B2 din Bdul. Metalurgiei, nr. 89, sector 4 și modificarea contractelor de închiriere 12 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4 11 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare 10 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2018 al Sectorului 4 al Municipiului București 9 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 8 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 7 31 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 4 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy) 6 22 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 5 22 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 4 22 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 3 22 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017 2 8 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017 1 8 Ianuarie 2018 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile de locuințe colective S+P+6E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1170,140 mp, aparținând lui Burloi Iulian, Burloi Elena Violeta, Roman Marian, Roman Rahela, NATROM PROD SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 168, Sector 4, București 385 28 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil cu funcțiune mixtă: locuințe colective și spații comerciale S+P+10E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1933,00 mp, aparținând lui Preda Romeo Valentin, situat în B-dul Metalurgiei nr. 13-15, Sector 4, București 384 28 Decembrie 2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close