Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 37/28.03.2013, cu modificările și completările ulterioare 190 29 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 189 29 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și alți parteneri sociali în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare și punere în valoare a Parcului Natural Văcărești 188 29 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 187 29 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 în Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 186 29 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 185 29 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 184 29 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea inițiativei Sectorului 4 al Municipiului București de aderare la Asociația Municipiilor din România 183 29 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 182 29 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind sprijinirea activităților comerciale din piețele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, prin scutirea comercianților de la plata chiriei datorate, pe o perioadă de 6 luni 181 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor în vederea depăşirii unor situaţii deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale 180 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Sector 4 nr.123/30.09.2020 pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare „Creșterea gradului de acces a elevilor din învățământul preuniversitar la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamente de tipul tabletelor școlare” și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 179 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea bugetului cererii de finanțare „Sprijinirea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru gestionarea crizei SARS-CoV-2” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 178 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 177 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru diminuarea salariilor de bază stabilite la nivelul Sectorului 4 prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018, cu un procent de 5% pe o perioadă de 6 luni, precum și pentru suspendarea aplicării pe o perioadă de 6 luni a prevederilor H.C.L. Sector 4 nr. 104/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Sector 4 176 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a Municipiului București 175 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea tarifelor individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și ajustarea și modificarea prețurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04.12.2018 174 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 173 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 172 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până a 32.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană 171 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 170 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 și modificarea, completarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 169 21 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Sectorului 4 168 18 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, denumirea acestora precum și componența comisiilor nr. 1-4, 6 și 7 167 18 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 166 18 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4 pe perioada 18.12.2020 – 31.01.2021 165 18 Decembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Sectorul 4 al Municipiului București 164 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSOLIDARE, EXTINDERE ŞI MODIFICARE CORPURI C1, C2 şi C3 REZULTÂND UN IMOBIL S+P+2E – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 344 mp din acte (369 mp din măsurători), aparținând societăţii SUN TELECOM RTS S.R.L., situat în str. FĂCLIEI NR. 29, Sector 4, București 163 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL COMERŢ ŞI SERVICII S+P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 22 974 mp, aparținând societăţii BERSER S.A., situat în DRUMUL BINELUI NR. 51 -61, Sector 4, București 162 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ din ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “Sf. Nicolae“ în ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ “Sf. Nicolae“ și modificarea poziției nr. 57 din cadrul Anexei la HCLS4 nr. 88/22.06.2020 161 14 Octombrie 2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close