Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”reamenajarea spațiului urban adiacent bulevardelor Alexandru Obregia, Constantin Brâncoveanu, Tineretului și șoseaua Berceni” 367 22 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018 366 22 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală sport Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București 365 22 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrari de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr. 89”, sector 4, Municipiul București 364 22 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 363 20 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind alegerea viceprimarului sectorului 4 362 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu rezidențial S+D+P+12E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 4968,96 mp, aparținând SC SOLDIERS FIELD ESTATES SRL, situat în str. Soldat Ionescu Florea nr. 44-46, Sector 4, București 361 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+3E+4ETh cu funcțiune de spații comerciale, birouri și servicii, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 273,13 mp, aparținând lui MIHALCEA CRISTIAN și MIHALCEA RAMONA-ELENA, situat în Bulevardul Gheorghe Șincai nr. 24, Sector 4, București 360 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp (258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București 359 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București 358 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință individuală S+P+2Et+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 140,00 mp, aparținând lui GHEORGHIȘOR CORNEL-NICUȘOR și GHEORGHIȘOR GEANINA-GEORGIANA, situat în str. Simigiului nr. 4, Sector 4, București 357 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire 5 imobile P+1E+pod cu funcțiunea de locuințe cuplate, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1550,00 mp, aparținând lui GRECU AGA ANDREA, situat în Drumul Binelui nr. 255, lot 1/3, parcela 272, Sector 4, București 356 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire 5 imobile P+1E+pod cu funcțiunea de locuințe cuplate, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1550,00 mp, aparținând lui GRECU AGA ANDREA, situat în Drumul Binelui nr. 255, lot 1/2, parcela 272, Sector 4, București 355 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire 5 imobile P+1E+pod cu funcțiunea de locuințe cuplate, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1550,00 mp, aparținând lui GRECU AGA ANDREA, situat în Drumul Binelui nr. 255, lot 1/1, parcela 272, Sector 4, București 354 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconfigurare, extindere în plan orizontal și vertical al clădirii existente cu funcțiunea de locuință individuală și regim de înălțime P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 147,00 mp, aparținând lui BĂLAN GHEORGHE și BĂLAN ILEANA, situat în str. Bodoc nr. 4A, Sector 4, București 353 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil apartamente și servicii S+P+4E+5Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 234,00 mp, aparținând SC ANYO INTERCOM SRL, situat în str. Alunișului nr. 32, Sector 4, București 352 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 351 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 350 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 10 – CPE 10 ”, în vederea depunerii spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod “POR/174/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” 349 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 9 – CPE 9 ”, în vederea depunerii spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod “POR/174/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” 348 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L.S4 nr. 95/2017 347 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, 346 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru obiectivul de investiții bloc 2A BIS din Bulevardul Alexandru Obregia, nr.2A din Sectorul 4 al Municipiului București 345 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investitii pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizarii lucrarilor de constructii necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare si/sau pentru realizarea unor lucrari de extinderi si modernizari, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 – 2020 344 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 43, 68, 10, 6, 25 și 31 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4 343 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenurilor situate în Aleea Terasei nr. 6B și nr. 8D, sector 4 și constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării acestora, pentru și în numele Municipiului București 342 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la reparațiile împrejmuirilor cimitirelor situate pe raza Sectorului 4 341 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea continuării proiectului „Și eu merit o șansă” și alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect 340 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 339 18 Decembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 338 7 Decembrie 2017 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close