Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 3” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 232 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 2” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 231 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/06.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Aprofundată pentru blocul 3B, Calea Văcărești, nr. 318 din Sectorul 4 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 230 29 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 125/06.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru blocul G4, Șoseaua Olteniței, nr. 61 din Sectorul 4 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 229 29 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/10.08.2022 privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiective de investiții publice derulate pe raza Sectorului 4 228 19 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 având calitatea de membri și membri supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 227 19 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 având calitatea de membri și membri supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 226 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 225 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind reorganizareaDirecției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 224 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare al licitațiilor publice pentru închirierea sălilor de sport și a spațiilor excedentare din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 223 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 222 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 221 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 220 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 99/06.08.2020 pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centură” 219 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării contribuției de 2% în vederea implementării proiectului: ”Servicii integrate pentru dezvoltare comunitară pe teritoriul GAL Sector 4 – ID 154571” la nivelul Grădiniței ”Panseluța” 218 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare loc de joacă în B-dul Metalurgiei 217 12 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/26.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 216 08 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a finanțării de către Sectorul 4 al Municipiului București a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la Bugetul local pentru obiectivul ”Construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele - B-dul Metalurgiei - B-dul Alexandru Obregia”, în cadrul Programul Național de Investiţii “Anghel Saligny” 215 08 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 80/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 4” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 214 02 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 76/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 213 02 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 126/06.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Aprofundată pentru blocul 3B, Calea Văcărești, nr. 318 din Sectorul 4 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 212 01 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 125/06.05.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru blocul G4, Șoseaua Olteniței, nr. 61 din Sectorul 4 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 211 01 Septembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile externe în valoare de până la 20.000.000 euro în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 210 26 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 209 26 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza PTh – pentru obiectivul de investiții: Regenerare spatii publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor si locurilor de parcare existente, spatiilor verzi si a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video si sistem wi-fi – Zona 5 208 26 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza PTh – pentru obiectivul de investiții: Regenerare spatii publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor si locurilor de parcare existente, spatiilor verzi si a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video si sistem wi-fi – Zona 1 207 26 August 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 77/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 1” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 206 26 August 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 79/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 205 26 August 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 78/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 2” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 204 18 August 2022 Descarcă
Hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 203 10 August 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close