Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind vacantarea a două posturi de membri titulari și două posturi de membri supleanți din cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018precum și numirea unui membru titular 151 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea, fără plată, de la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 la Primăria Municipiului Turnu Măgurele, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a autobuzului marca VDL Ambassador 200, seria XMGDE02FS0H017486, aflat în stare de funcționare 150 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea, fără plată, de la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 la Primăria Orașului Zimnicea, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a autobuzului marca VDL Ambassador 200, seria XMGDE02FS0H017475, aflat în stare de funcționare 149 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre pentruaprobarea închirieriispațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și de aprobare a regulamentului de închiriere prin licitație publică a acestor spații 148 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobile teren și clădiri 147 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea actualizării suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4, referitor la spațiul verde, alei, locuri de joacă și terenuri de sport 146 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Apărătorii Patriei, pentru închirierea modulelor tip pentru comercializarea presei/florilor și a altor produse și pentru utilizarea domeniului public/privat, inclusiv a parcurilor din Sectorul 4 al Municipiului București 145 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat 144 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea limitei administrativ-teritoriale între Municipiul București - Sectorul 4 al Municipiului București și Comuna Jilava,Județul Ilfov precum și aprobarea Acordului de delimitare teritorial-administrativă dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Comuna Jilava, Județul Ilfov 143 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 143 mp de la adresa str. Bâldana nr. 13, sector 4, număr cadastral 206572, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Regenerare spații publice existente în zona cuprinsă între Str. Bocaccio, Str. Peroni, Str. Melinești și Str. Bâldana prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, senzori calitate a aerului și senzori de poluare fonică” 142 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de întreprindere a demersurilor legale către Guvernul României, inclusiv emiterea unei hotărâri, pentru trecerea imobilelor teren și clădiri situate în Șoseaua Olteniței nr. 13, Sector 4, București, nr. cadastral 220302, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local Sector 4 141 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 221 mp de la adresa str. Grâului nr. 50, sector 4, număr cadastral 211096, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare/modernizare sistem rutier (carosabil și trotuare) și amenajare locuri de parcare – Șoseaua Olteniței, Tronson 1, Eroii Revoluției (City Mall) – Piața Sudului” 140 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 de a hotărî cu privire la parteneriatul între Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Romactiv Business Consulting Srl, Școala Gimnazială Nr.108 și Grădinița Panseluța în vederea finanțării în comun a proiectului „Servicii integrate pentru dezvoltare comunitară pe teritoriul GAL Sector 4” 139 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acorduluiprealabilal Consiliul General al Municipiului București de către Consiliul Local al Sectorului 4, în vederea aprobării schimbării destinației imobilului situat în Municipiul București, Sector 4, Aleea Reșița D Nr. 9, în clădire cu funcțiunea de creșă 138 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 137 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții derulate pe raza Sectorului 4 136 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Structuri modulare cu funcțiune de școală pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Nr. 190 și Școala Gimnazială Nr. 97” și dotarea acestora cu mobilier specific 135 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 22/14.02.2022 privind aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitare si modernizare Gradiniță situată în Bulevardul Metalurgiei nr. 89” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 134 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 21/14.02.2022 privind aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuinte sociale din sectorul 4” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 133 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 210.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 132 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 131 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivului ”Pasaj Unirii” – etapa 1 Punerea în siguranță 130 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de alocare a sumelor necesare plății despăgubirilor civile stabilite de către instanță în dosarul penal nr. 17008/3/2016 denumit generic ”COLECTIV”, inclusiv din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Sectorul 4 al Municipiului București 129 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Regenerarea spațiilor publice din zona cuprinsă între str. Mitropolit Dosoftei și str. Șura Mare (Piața Eroii Revoluției) prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spațiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi și a iluminatului public (de tip smart) 128 23 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București, Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 2, Primăria Sectorului 1, Primăria Sectorului 5 și Primăria Sectorului 6 ale Municipiului București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării” 127 13 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Aprofundată pentru blocul 3B, Calea Văcărești, nr. 318 din Sectorul 4 al Municipiului București” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 126 06 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru blocul G4, Șoseaua Olteniței, nr. 61 din Sectorul 4 al Municipiului București” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 125 06 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF – pentru obiectivul de investiții: Consolidare versat în vederea combaterii alunecărilor de teren zona strada Urcușului 124 06 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2022 din cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic” pentru proiectul: „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti” 123 06 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 122 06 Mai 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close