Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor București în adminstrarea Consiliului Local al Sectorului 4, a ,,Pasajului Unirii” împreună cu zonele conexe și adiacente care împreună asigură funcționalitatea și exploatarea în siguranță a acestuia, în vederea executării lucrărilor de consolidare și reabilitare 4 31 Ianuarie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, în calitate de autorități contractante, în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale precum și transmiterea solicitării către Consiliul Județean Ilfov 3 31 Ianuarie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Psihiatrie ,,Profesor Doctor Alexandru Obregia” și Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare pentru finanţarea şi realizarea în comun de investiții în scopul dezvoltării infrastructurii sanitare din Sectorul 4 2 31 Ianuarie 2022 Descarcă
Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București, a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 1 07 Ianuarie 2022 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 213 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 212 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și prevederea creșelor ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 4 și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 211 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea activităţii şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4 210 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru proiectul Sistematizarea, dezvoltarea si implementarea modului smart al parcarilor din Sectorul 4 209 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 208 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.57/11.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia 207 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritatea cererilor înregistrate în anul 2021, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” 206 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip 205 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acestuia 204 30 Decembrie 2021 Descarcă Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a modelului Acordului-cadru și contractului subsecvent, precum și a modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 203 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prevăzut în anexa la H.C.L. Sector 4 nr. 122/10.09.2021 202 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Lucrări de amenajare teren de sport și amplasare construcție modulară cu funcțiunea vestiar” din Șoseaua Vitan Bârzești nr. 11 201 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 200 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute în Anexa nr. 17 și 18 la H.C.L. Sector 4 nr. 106/31.08.2021 199 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 55/12.04.2021 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2021-2022 198 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor prevăzute de art 1004 din Legea 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare 197 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 196 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexele nr. 13, 23 și 24 la H.C.L. Sector 4 nr. 73/26.05.2021 195 30 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila 194 20 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare/modernizare sistem rutier, amenajări spații urbane, extindere de la două la patru benzi de circulație a Bulevardului Metalurgiei, tronson cuprins între sensul giratoriu Metro Berceni și Șoseaua Berceni” 193 20 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 160.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 192 20 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea înființării Direcției pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 precum și aprobarea numărului de posturi la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 4 al municipiului București 191 20 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 ca, în numele și pentru Municipiul București, să participe la realizarea obiectivului de investitii – Construire Canal Colector Cheile Turzii, inclusiv prin asocierea cu alte autorități/entități 190 20 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/30.06.2021 pentru aprobarea regulamentului privind obligațiile de refacere și amenajare a domeniului public afectat de intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 189 20 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 166/25.11.2021 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Rețea stații de încărcare pentru vehicule electrice pe raza Sectorului 4, București” 188 20 Decembrie 2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close