Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Scoala Gimnaziala Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Voda, nr. 62-64” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 60 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnaziala „George Topârceanu”, Aleea Argeșelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 59 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnaziala Emil Racovita str. Emil Racovita nr.1” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 58 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Scoala Gimnaziala George Bacovia, Str. Stoian Militaru nr.72” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 57 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 133, str. Stânjeneilor nr.3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 56 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr.129, str. Izvorul Crișului nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 55 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Creșă și Centru de zi, str. Nițu Vasile nr. 50-54” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 54 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Creșă și Centru de zi și recuperare, str. Soldat Ion Enache nr.1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 53 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Centrul Social Multifuncțional, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 52 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Creșă și Centru Social Multifuncțional, Aleea Ciceu nr.12” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 51 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C2, str. Principatele Unite nr.63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 50 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind asumarea și însușirea Strategiei de dezvoltare locală a comunității marginalizate din Sectorul 4 Giurgiului-Berceni și declararea zonelor urbane marginalizate 49 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 48 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 47 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 46 31 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 45 16 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 210.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 44 16 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL S4 nr. 26/14.02.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 ca membri supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 43 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 42 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă, pe anul 2022, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 41 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/26.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București 40 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru AMENAJARE PARC, CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL P+2E+T(terasă circulabilă) ȘI CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ – P+1E+T(terasă circulabilă parcare auto), pe suprafaţa totală de teren de 27238 mp - conform măsurătorilor (formată din terenurile pentru care s-a aprobat declanşarea procedurilor de expropriere, conform H.C.G.M.B. nr. 20/29.01.2020, în baza H.C.L. S4 nr. 300/11.12.2019, modificată prin H.C.L. S4 nr. 33/22.03.2021, Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 04 din 05.01.2022) situată în BD. METALURGIEI nr. 100-118/124/128-130, Sector 4, București 39 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Judo în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni cu privire la susținerea unor competiții sportive 38 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de schimbare a destinației imobilului din Șoseaua Olteniței nr. 37-39 din creșă în Centru de Colectare și Procesare Date Sector 4 37 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Universitatea de Medicina și Farmacie "Carol Davila" din București, în vederea reconversiei și schimbării destinației imobilului “Hală de activități pentru sezonul rece” din Șos. Olteniței nr. 15, Sectorul 4 București, în clădire cu destinația de spital multidisciplinar 36 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 35 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și garantării de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 30.000.000 euro, sau echivalentul în lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 34 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 33 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/14.02.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Strada George Georgescu nr. 2, Sector 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Amenajări interioare și exterioare în vederea modernizării, reabilitării termice și obținerii autorizației de securitate la incendiu, respectiv autorizație de funcționare pentru unitatea de învățământ „Colegiul Național – Mihai Eminescu”” 32 3 Martie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii cofinanțării de la bugetul local pentru 12 obiective – unități de învățământ, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II 31 3 Martie 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close