Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea ,,Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 4”, aferent anului 2022 179 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modificării HCLS4 nr.211/30.12.2021 privind reorganizarea activității și aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 și prevederea creșelor ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Sector 4 și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 178 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr.145/31.05.2022 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Apărătorii Patriei, pentru închirierea modulelor tip pentru comercializarea presei/florilor și a altor produse și pentru utilizarea domeniului public/privat, inclusiv a parcurilor din Sectorul 4 al Municipiului București 177 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 50/12.04.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 176 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 175 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură 174 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 173 14 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții derulate pe raza Sectorului 4 172 04 Iulie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 171 27 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisie pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, republicată, cu modificările și completările ulterioare 170 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE, Rh=S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1732 mp,situat în STR. BRĂDETULUI NR. 24, LOT 3, Sector 4, București 169 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum si de aprobare a documentatiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fise de date, model de contract de inchiriere si Lista cu situatia imobilelor libere ce vor fi scoase la licitatie 168 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 167 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 264/05.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12 166 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 124/30.09.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Lucrari de reabilitare, modernizare și schimbare de funcțiune clădire existentă în grădiniță; reabilitare, modernizare corp anexa” situat în bdul. Metalurgiei nr. 89, sector 4 165 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 279/26.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-dul Metalurgiei nr. 89 164 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/26.05.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Regenerare ZUM – Construirea unei cladiri cu functiunea Centru de zi” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI 163 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 20/14.02.2022 privind aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Regenerare ZUM – Construirea unei cladiri cu functiunea Centru de zi” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 162 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții prevăzut în anexa la H.C.L. Sector 4 nr. 201/30.12.2021 161 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: „Dotare cu mobilier pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4” 160 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire scară exterioară de evacuare pentru Școala Gimnazială Nr. 97” 159 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021 158 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 260.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 157 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind acordarea unui mandat special în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale din Municipiul București, pentru delegarea, în numele și pe seama Sectorului 4 al Municipiului București a activităților specifice preluate temporar, conform O.U.G. nr. 38/2022 156 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind preluarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 a competenţelor unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor, de organizare a tratării mecanobiologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, precum şi de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, pentru deșeurile generate și colectate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 155 20 Iunie 2022 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 4 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ anteprescolar de stat din sectorul 4, în Creșa "Degețica", Creșa ” Crăiasa Zăpezii”, Creșa ” Mica Sirenă ”, Creșa ” Dumbrava Minunată” și Creșa ”Micii Magicieni” 154 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu modificările și completările ulterioare 153 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 9/08.02.2021 privind componența Comisiei nr. 6 152 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind vacantarea a două posturi de membri titulari și două posturi de membri supleanți din cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018precum și numirea unui membru titular 151 31 Mai 2022 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea, fără plată, de la Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 la Primăria Municipiului Turnu Măgurele, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a autobuzului marca VDL Ambassador 200, seria XMGDE02FS0H017486, aflat în stare de funcționare 150 31 Mai 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close