Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare 175 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a anexei la Hotărîrea Consiliului Local nr. 59/31.03.2017- privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de ,, Amenajare parcare aproximativ 700 locuri str. Secerei” 174 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de scoatere din lista aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizată prin H.C.G.M.B. nr. 109/2003, cu modificările și completările ulterioare, a spațiilor situate în Piața Sudului -str. Nițu Vasile nr. 1 173 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea demarării proiectului “România Park 2018” al Sectorului 4 București 172 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea direcțiilor de acțiune în vederea implementării SMART CITY pentru comunitatea Sectorului 4 al Municipiului București 171 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Supralărgire șos. Berceni ( șos. Olteniței până la limita administrativă- șos. Centură): Tronson II- str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB( supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și Linia de centură” 170 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Străduinței” 169 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexelor Hotărârilor Consiliului Local nr. 65/31.03.2017 și nr. 68/ 31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici aferenți obiectivelor de investiții ,, Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni”și -,, Amenajare parcare intersecția str. Straja cu str. Reșița” 168 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcări în spic/ sol pe arterele principale ale Sectorului 4 al Municipiului București” 167 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Supralărgire str. Turnu Măgurele (bd. C-tin. Brâncoveanu până la șos. Berceni)” 166 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 165 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 164 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 163 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 162 17 Iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 161 17 iulie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuințe colective și servicii aferente 2S+P+7E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1787,50 mp, aparținând SC OFAKIM INVESTMENTS SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 206, Sector 4, București 160 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile S+P+1E+M, S+P+2E, S+P+1E cu funcțiunea de locuință, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1574,00 mp, aparținând lui NISTOR ADRIAN, NISTOR CONSTANȚA-LIDIA, ADĂR IULIAN-CĂTĂLIN, ADĂR ALINA-MARIA, DEDEU DANA-IRINA, IOSIF TUDOREL și IOSIF VIORICA, situat în strada Elena Cuza nr. 1, Sector 4, București 159 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de 2 locuințe tip duplex P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 500,00 mp, aparținând lui Nedea Andreea-Iuliana, Nedea Bogdan-Ștefăniță, Untaru Ciprian-Doru, situat în str. Drumul Câmpeni nr. 70, lot 13, Sector 4, București 158 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință D+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 258,00 mp, aparținând lui POPA HORIA CIPRIAN, situat în strada Dâmbului nr. 90, Sector 4, București 157 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2529,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114, Sector 4, București 156 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2800,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114 (lot 1 și lot 2), Sector 4, București 155 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucuresti in administrarea Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Sector 4 Bucuresti a spatiului situat in Str. Emil Racovita , nr. 2, Sector 4, Bucuresti , Sectia 15 de Politie si a spatiului situat in str. Stoian Militaru, nr. 109, Sector 4, Bucuresti, Sectia 16 Politie, în vederea desfasurarii activitatii directiei de evidenta a persoanelor 154 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială din Aleea Nehoiu, nr.2-12, bl.F3 și bl.F2, sector 4 153 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea schimbării destinației locuințelor sociale în locuințe de necesitate, a garsonierei nr. 78 și a garsonierei nr. 96, situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4 152 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind numirea doamnei Ungureanu Mihaela în funcția de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 – municipiul București 151 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/27.03.2014 pentru aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București cu modificările și completările ulterioare 150 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea regulamentului privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației/asociațiilor de proprietari incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” 149 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2017 148 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea propunerii Primarului Sectorului 4 în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic „Mircea Vulcănescu” în Liceul Tehnologic „Traian Popovici” 147 29 Iunie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, în calitate de proprietar să încheie contractele de schimb cu proprietarii spațiilor afectate de modernizarea complexului agroalimentar Piața Sudului și împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea însușirii rapoartelor de evaluare și aprobarea contractelor de schimb pentru spațiile din complexul agroalimentar Piața Sudului 146 29 Iunie 2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close