Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind completarea reţelei unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2012-2013 077 17 Decembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru Extindere si Consolidare corp B Gradinita “Panselelor” (fosta Gradinita nr. 166) derulati de Administratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 076 17 Decembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea termenului de valabilitate al contractelor de inchirierelocatiune pentru spatiile comerciale aflate in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 075 17 Decembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Actului Adiţional nr. 2/2011 la Contractul FN/10.01.1997, pentru cele 261 artere de pe raza sectorului 4 şi împuternicirea Primarului sectorului 4 de a semna Actul Adiţional în consecinţă 074 17 Decembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna decembrie 2012, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 073 17 Decembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012 072 17 Decembrie 2012 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCLS4 nr. 37/2012, privind metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare 070 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare incheiat intre D.G.A.S.P.C. Sector 4 si Universitatea de Medicina si Farmacie,,Carol Davila” 069 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea COMPLEX MULTIFUNCTIONAL S+ P+5 E + 6 retras , pentru teren proprietatea SC CONCURENT REAL INVESTMENTS , în suprafaţă de 778,30mp. 068 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil P –CENTRUL SENIORILOR SI CABINETE MEDICALE, pe un teren proprietatea d-lui MURGA ROBERTO EMANUEL, în suprafaţă de 530,13 mp. 067 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-nei GROZEA LIXANDRINA , în suprafaţă de 45,75 mp., situat în Sos.Giurgiului nr.126, bl.7, sc.2 066 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea HOTEL P+3 E + 4 retras , pentru teren proprietatea d-nei NOVAC ALINA IONELA , în suprafaţă de 255,30mp. 065 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 46/31.10.2012 prin care s-a schimbat denumirea „Centrului Medico-Social Sfântul Luca” 064 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Grupului de Lucru Local pentru persoanele aparţinând etniei rome de la nivelul Sectorului 4 063 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna octombrie 2012, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 062 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2012/2013 semestrul I 061 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2012/2013 semestrul I 060 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale conform Legii nr. 550/2002 059 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 071 26 Noiembrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Sectorului 4, la data de 30 septembrie 2012 040 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 31.10.2012 – 30.01.2013 039 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâreprivind modalitatea de acordare a ajutoarelor lunare pentru încălzirea locuinţelor de la bugetul local în compensarea celor oferite de la bugetul de stat 038 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare 037 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea HOTEL P+3 E + 4 retras , pentru teren proprietatea d-nei NOVAC ALINA IONELA , în suprafaţă de 255,30mp si teren domeniul privat al Municipiul Bucurest 055 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA P+1 E+ M , pe un teren proprietatea SC VOLTART SRL in suprafata de 225,76mp. 054 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea si modernizarea gradinitei din cadrul Scolii gimnaziale nr.308 ( fosta Gradinita nr.28) 053 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de functionare a Complexului agroalimentar piata Aparatorii Patriei 052 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare,a caietului de sarcini in vedere demararii procedurilor pentru atribuirea prin concesiune de lucrari publice a contractului de reconstructie, modernizare si exploatare a Complexului Agroalimentar Piata 051 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea si completarea Procedurii privind modul de organizare si desfasurare a licitatiilor pentru inchirierea spatiilor comerciale aflate in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 050 31 Octombrie 2012 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia 049 31 Octombrie 2012 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close