Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.16, Anexei nr.72 și Anexei nr.78 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.169/21.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 și modificarea, completarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 36 22 Martie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Extinderea nodului intermodal Șos. Berceni – Stație metrou cu o parcare, conectată la accesul E aferent proiectului Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură cod SMIS 137950, finanțat prin POIM 2014-2020.” 35 22 Martie 2021 Descarcă Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei 32 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/22.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 34 22 Martie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 300/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Mun. București – Bulevardul Metalurgiei” 33 22 Martie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 32 22 Martie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila 31 22 Martie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 4 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.129/30.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru obiective de investiții privind creșterea siguranței traficului pietonal și fluidizarea circulației rutiere pe raza Sectorului 4 30 22 Martie 2021 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 29 22 Martie 2021 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4 28 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 51/31.10.2012 27 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 4 26 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 25 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulmentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 24 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” 23 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 22 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția pentru Sport și Tineret București și Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, în vederea refacerii și exploatării bazei sportive de la adresa Șoseaua Olteniței nr. 13, Sector 4, București 21 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională în Bucureşti-Ilfov 20 12 Februarie 2021 Descarcă Descarcă
Hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale privind denumirea unor obiective de investiții - blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, menționate în hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 19 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consililului Local Sector 4 nr. 141/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE2” 18 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor, Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A., Consiliul Județean Ilfov și Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera – Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură 17 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Consiliul Județean Ilfov, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local 16 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind însușirea și asumarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2020-2024 15 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2021-2022 14 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind alegerea viceprimarilor sectorului 4 13 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4 12 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 11 12 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind componența Comisiei nr. 7 - Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția copilului, minorități și relația cu societatea civilă 10 08 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind componența Comisiei nr. 6 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţeneşti, resurse umane, administrarea patrimoniului, protecția consumatorului 9 08 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind componența Comisiei nr. 5 - Comisia pentru utilități publice, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și turism 8 08 Februarie 2021 Descarcă
Hotărâre privind componența Comisiei nr. 4 - Comisia de învățământ, activități științifice, cultură și culte, tineret, sport și activități de agrement 7 08 Februarie 2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close