Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 160.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 152 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea unor indicatori tehnico-economici, pentru obiective de interes local, în vederea amenajării spațiilor verzi și a dezvoltării infrastructurii educaționale pe raza Sectorului 4 151 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții Amenajare birouri în spațiul situat în B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etaj 1, Sectorul 4 destinat desfășurării activității DGITL Sector 4 150 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/25.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea Sectorului 4 al Municipiului București 149 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.335/28.11.2017, cu modificările și completările ulterioare 148 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4, de a hotărî, cu privire la înființarea unei instituții publice de interes local, în subordinea Consiliului Local Sector 4 147 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică necesar a fi efectuată în vederea reîntregirii Parcului Lumea Copiilor şi a edificării în cadrul acestuia a parcului tematic România Parc 146 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Consiliul Județean Ilfov și Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan” pentru finanţarea şi realizarea în comun de investiții în scopul dezvoltării infrastructurii sanitare din Sectorul 4 145 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorii unităților de învățământ de stat și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București 144 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind predarea în vederea desfășurării activității de administrare și exploatare de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcărilor aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 143 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea sursei de finanțare a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/29.12.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 142 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții derulate pe raza Sectorului 4 141 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de interes public privind lucrări de instalare a stațiilor de plată fără operator (Parcometre) în locațiile: B-dul Alexandru Obregia nr. 6, nr. 7, nr.19A, nr.25, nr.31, nr.35, B-dul Constantin Brâncoveanu nr.4, nr.20, nr.110, nr. 114, nr.116, Piața Străduinței, Șos. Berceni nr.12 – Bagdasar Arseni 2, Șos.Berceni nr.12- Bagdasar Arseni, Șos. Berceni nr.12 – Sf. Luca, Șos. Berceni nr.27, Șos. Berceni nr.29 –Piața Berceni, Sos. Giurgiului nr. 125, nr. 127, nr. 131 140 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 144/2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București 139 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 138 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea actualizării suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4, referitor la imobile, teren și clădiri 137 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de întocmire a dosarelor privind acordarea drepturilor prevăzute în Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 136 08 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/27.10.2016 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale) 135 08 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali să participe și să reprezinte Sectorul 4 al Municipiului București la semnarea acordului de cooperare cu Pretura Sectorului Buiucani, Municipiul Chișinău din Republica Moldova 134 08 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărârea 347/2018, republicată pentru republicarea Regulamentului privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.347/27.12.2018, cu modificările și completările ulterioare 347/2018, republicată 29 Septembrie 2021 Descarcă Descarcă
Hotărârea 150/2016, republicată privind republicarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 150/19.12.2016, cu modificările și completările ulterioare 150/2016, republicată 29 Septembrie 2021 Descarcă Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 4/08.02.2021, respectiv nr. 8/08.02.2021 privind componența comisiilor nr. 1 și 5 133 29 Septembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E +M – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 200 mp din acte, 202 mp din măsurători, situat în STR. DĂLHĂUŢI NR. 15, Sector 4, București 132 29 Septembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea denumirii Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu” în Centrul European Cultural şi de Tineret “Nicolae Bălcescu” 131 29 Septembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind condițiile și criteriile de emitere a acordurilor de utilizare temporară pentru anumite categorii de locuri publice aparținând domeniului public sau privat, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 130 29 Septembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 129 29 Septembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 68 din 26.05.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 160.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 128 29 Septembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții Construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele - B-dul. Metalurgiei - B-dul. Alexandru Obregia 127 29 Septembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul „Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice” și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice, modernizare, refacere împrejmuire și organizare de șantier pentru Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu” 126 20 Septembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 125 10 Septembrie 2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close