Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, privind amenajare birouri în spațiul situat în B-dul Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4, București 182 08 Decembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL S+ P+2E +M - GRĂDINIŢĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 300 mp din acte, 304 mp din măsurători, situat în Str. Caporal COSTESCU PETRE nr. 24, Sector 4, București 181 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE P+5E CU SPAŢIU COMERCIAL ŞI PARCARE LA PARTER, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 362 mp, situat în ŞOS. GIURGIULUI NR. 27, Sector 4, București 180 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentruCONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINŢE COLECTIVE cu regim de înălţime S+P+11E pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3406 mp, cu drum de accesîn suprafață de 4133,03 mp, situat în Bd. METALURGIEI NR. 78, Sector 4, București 179 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE S+P+6E, pe terenul proprietate particulară, în suprafață de 2.100,00 mp din acte (2.117,00 mp din măsurători), situat în STR. SOLD. BARBU NICOLAE NR. 6A, Sector 4, București 178 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+4E+E5retras, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3406 mp, cu drum de accesîn suprafață de 403mp, situat în DRUMUL BINELUI NR. 168 - 170, Sector 4, București 177 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE CORP C1 ŞI C2 REZULTÂND UN IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S+P+1E+2E-3ER+4ER, CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢE ŞI COMERŢ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 543,78 mp din acte (571mp din măsurători), situat în CALEA ŞERBAN VODĂ NR. 86-88, Sector 4, București 176 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ P+1E+E2R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 421 mp – din acte (462 mp – suprafaţa măsurată), situat în STR. MIXANDREI nr. 44, Sector 4, București 175 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 180 mp, situat în STR. SANDU MARIN NR. 60, Sector 4, București 174 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M - LOCUINŢĂ COLECTIVĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 202 mp, situat în str. ŞOIMUŞ nr. 76, Sector 4, București 173 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 181/21.12.2020 privind sprijinirea activităților comerciale din piețele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, prin scutirea comercianților de la plata chiriei datorate, pe o perioadă de 6 luni 172 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea “Listei nominale de repartizare a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, situate în bl. Z.I.1 și bl.Z.I.3 din Șos. Vitan Bârzești, nr.20 Sector 4, București” 171 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind suspendarea în anul 2022a acordării scutirilor acordate prin lit. A pct.10 și lit. B pct.9 din Anexa nr. 1laH.C.L.S4nr.36/2016 privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 170 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență, pentru doamna Paraschiv Marioara, cu domiciliul în București, Sector 4, aflată în situaţie deosebită care poate duce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, în vederea reconstrucţiei unei camere şi repararea acoperişului aferent, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale 169 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/26.10.2021 168 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilorși Infrastructurii și Metrorex S.A. pentru realizarea în comun a unor proiecte de regenerare urbană a zonelor din jurul stațiilor de metrou de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 167 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Rețea stații de încărcare pentru vehicule electrice pe raza Sectorului 4, București” 166 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Regenerare ZUM - Reabilitarea blocurilor de locuinte sociale din sectorul 4” în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI. 165 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea actualizării suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4, referitor la imobile, teren și clădiri 164 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de montare sistem de protecție anti-incendiu la clădirea din Calea Șerban Vodă nr. 62-64” 163 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea colaborării și a protocolului de colaborare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația ”Sfinții Români”, pentru sprijinirea grupurilor sociale vulnerabile și pentru promovarea educației în rândurile acestora 162 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 149 din 14.10.2020 privind aprobarea „Planului de Acțiune pentru regenerarea urbană a Sectorului 4 – 2020-2025” 161 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 160 25 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investiții Construire pasaj rutier intersecția strada Ion Iriceanu - strada Turnu Măgurele 159 08 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.157/26.10.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ special din Sectorul 4 158 08 Noiembrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Comisiile de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ special din Sectorul 4 157 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/12.02.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4, cu completările ulterioare 156 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sector 4 155 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărării Consiliului Local Sector 4 nr. 48/26.03.2020 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare 154 26 Octombrie 2021 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.11.2021 – 31.01.2022 153 26 Octombrie 2021 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close