Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila 93 27 Aprilie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 92 27 Aprilie 2023 Descarcă
Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la sesiunea de finanțare 2023 din cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate” pentru proiectul: „Casarea autovehiculelor uzate din Sectorul 4 al Municipiului București” 91 27 Aprilie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea includerii în Programul Național de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” a obiectivului de investiții Grădinița Școlii Gimnaziale nr.194 90 10 Aprilie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea includerii în Programul Național de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” a obiectivului de investiții Grădinița „101 Dalmațieni” 89 10 Aprilie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea includerii în Programul Național de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” a obiectivului de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie Traian Vuia – Clădirea B 88 10 Aprilie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea includerii în Programul Național de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase” a obiectivului de investiții Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” – Clădirea A 87 10 Aprilie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNE MIXTĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+D+P+2E+3E-4E RETRAS, pe un teren în suprafaţă de 416,00 mp (din acte) și 407,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. LEON VODĂ nr. 26, Sectorul 4, Municipiul București 86 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINȚARE ANEXE C2, C3, C4, C5, C6 ȘI CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, MODIFICĂRI FAȚADE ȘI SUPRAETAJAREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE CORP C1, REZULTÂND O LOCUINȚĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, pe un teren în suprafaţă de 160,00 mp (conform actelor) și 168,00 mp (conform măsurătorilor), pentru imobilul situat pe str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 6, Sectorul 4, Municipiul București 85 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției pentru Digitalizare și Regenerare Urbană Sector 4 84 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 83 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.155/15.07.2019 privind darea in folosință cu titlu gratuit a unui autoturism de teren către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 de către Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 82 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 61/09.03.2023 în sensul suspendării aplicării tarifului penalizator aferent activității de colectare și gestionare a deseurilor menajere încredințate în mod necorespunzător, stabilit în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (2) din Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 640/2022 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 81 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 80 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind modificarea anexelor de la Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr.122/10.09.2021, nr. 163/25.11.2021 si nr. 159/20.06.2022 79 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare și Dotare Parcare Bulevardul Metalurgiei nr. 132 din Sectorul 4, București” 78 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare și împrejmuire curți aferente unor 5 obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 77 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contribuției Sectorului 4 al Municipiului București la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale la nivelul Municipiului București 76 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 75 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza PTh – pentru obiectivul de investiții: Regenerare spații publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spatiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi – Zona 7 74 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București și Ministerul Sănătății, în vederea edificării unui spital în calea Șerban Vodă nr. 189, sector 4 București, obiectiv intitulat „Centru de diagnostic, tratament si cercetare a tuberculozei Zerlendi” 73 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul București ”METROREX” S.A., Consiliul Județean Ilfov, Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” – S.A. și Sectorul 5 al Municipiului București în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M4 de metrou: Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul 72 29 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 338/21.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de interes major derulate pe raza Sectorului 4 71 16 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea depunerii cererii de finanțare ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 4 al Municipiului București” și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI Politici pentru noua generație, Componenta 15 Educație 70 16 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea poziției nr. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.192/29.12.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în administrarea și/sau proprietatea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare 69 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1, C2, C3 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E, pe un teren în suprafaţă de 176,00 mp (din acte) și 155,00 mp (măsurată), privind imobilul situat pe str. STÂNEI nr. 8, Sectorul 4, Mun. București 68 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME S+P+4E, pe un teren în suprafaţă de 349,00 mp, pentru imobilul situat pe bd. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU nr. 93, Sectorul 4, Municipiul București 67 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării și derulării lucrărilor de investiții necesare consolidării/modernizării imobilului situat Str. Gramont nr. 26, inclusiv proiectare și contractare, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 66 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre privind revenirea spațiului din Calea Șerban Vodă nr. 43 Sector 4, din administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 în administrarea Consiliului Local Sector 4 și atribuirea acestuia în folosință gratuită către Arhiepiscopia Bucureștilor-Protoieria Sector IV Capitală 65 09 Martie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/20.06.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum și de aprobare a Regulamentului, documentațiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fișe de date, model de contract de închiriere și Lista cu imobilele ce vor fi scoase la licitație 64 09 Martie 2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close