Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 50/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C2, str. Principatele Unite nr.63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 5 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.61/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C1, str. Principatele Unite nr.63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 4 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 73/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr.114” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 3 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei 2 09 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 1 09 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București 356 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIREA UNUI IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E, pe suprafaţa totală de teren de 483,00 mp, situat în strada POTERAȘI nr. 23-25, Sectorul 4, București 355 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE ÎN REGIM CUPLAT CU FUNCȚIUNE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU RH = Sp+P+2E, CU PISCINĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 426 mp (cf. acte), 380 mp (cf. măsurătorilor), situat în str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 32, Sector 4, București 354 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: DESFIINȚARE CORP C2 EXISTENT, MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CORP C1 EXISTENT, REZULTÂND O LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe suprafaţa totală de teren de 330,00 mp (conform actelor) și 329,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada GIOVANNI BOCCACCIO nr. 43, Sectorul 4, București 353 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea îndreptării erorilor materiale la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 Nr. 179/25.11.2021, privind „aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE cu regim de înălțime S+P+11E pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3406 mp, cu drum de acces în suprafață de 4133,03 mp, situat în Bd. METALURGIEI NR. 78, Sector 4, București” 352 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12 a anului anterior 351 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind suspendarea în anul 2023 a acordării scutirilor acordate prin lit. A pct.10 și lit. B pct.9 din Anexa nr. 1 la H.C.L.S4 nr. 36/2016 privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a,b, c, d, e,f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 350 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind trecerea din administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a spațiului situat în Str. Oițelor nr. 10, Sector 4, București (Secția 14 de Poliție), a spațiului situat în Str. Emil Racoviță nr. 2, Sector 4, București (Secția 15 de Poliție) și a spațiului situat în Str. Stoian Militaru nr. 109, Sector 4, București (Secția 16 de Poliție) 349 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 145/31.05.2022 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din piața Apărătorii Patriei, pentru închirierea modulelor tip pentru comercializarea presei/florilor și a altor produse și pentru utilizarea domeniului public/privat, inclusiv al parcurilor din Sectorul 4 al Municipiului București, modificată și completată 348 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru închirierea sălilor de sport și a spațiilor excedentare din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 347 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea încheierii Memorandumurilor regăsite în Anexele nr. 1 si 2 prin care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 preia de la Sectorul 4 al Municipiului București două obiective de investiții care se circumscriu atribuțiilor acesteia 346 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 345 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Agenția Națională Antidrog în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni și proiecte în domeniul prevenirii consumului de droguri și consilierii minorilor 344 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire pasaj rutier la intersecția dintre str. Sergent Ion Iriceanu și str. Turnu Magurele - Etapa II”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local 343 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 342 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: „Dotarea cu mobilier a unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4, Școala Gimnazială nr. 96” 341 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorică a obiectivului de investiții: „Dotare cu mobilier pentru patru unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4” 340 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 146/14.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire Patinoar Olimpic” 339 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de interes major derulate pe raza Sectorului 4 338 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Cosiliului Local al Sectorului 4 nr. 172/04.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivelor de investiții derulate pe raza Sectorului 4 337 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2022 336 13 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Fundația Creștină și de Caritate ”Viață și Sănătate” în vederea realizării unui concert extraordinar de colinde la Teatrul Național București 335 13 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 334 13 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 298/14.11.2022 privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții derulate în Sectorul 4 333 13 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 47/18.03.2019, cu modificările și completările ulterioare 332 13 Decembrie 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close