Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local 270 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind împuternicirea Municipiului Bucureşti pentru ca in numele si pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti sa realizeze proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”-etapa 2 (modernizări aferente Centrului de trafic existent, software și hardware) si etapa 3 (modernizarea a aproximativ 185 de intersectii existente, incluse în sistemul actual BTMS dar aflate în diverse stadii de degradare), prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. 269 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Municipiul Bucureşti, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2. 268 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Șoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 267 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Voda, nr. 62-64” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 266 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 59/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnaziala „George Topârceanu”, Aleea Argeșelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 265 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 52/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată pentru Centrul Social Multifuncțional, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 264 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 74/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Profesională Specială „Sf. Nicolae” Strada Ion Enache nr.31” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 263 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 73/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr.114” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 262 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 72/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Strada Petre Tutea nr.3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 261 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 70/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr. 113 strada Parincea nr.4” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 260 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 64/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308, Str. Izvorul Oltului nr. 3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 259 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 66/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 96, Str. Rezonanței nr.3” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 258 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 53/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Creșă și Centru de zi și recuperare, str. Soldat Ion Enache nr.1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 257 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Șoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 256 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale „George Bacovia”, strada Făgetului nr. 28” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 255 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C1, str. Principatele Unite nr.63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 254 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Scoala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Voda, nr. 62-64” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 253 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnaziala „George Topârceanu”, Aleea Argeșelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 252 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Centrul Social Multifuncțional, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A ” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 251 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Integrată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C2, str. Principatele Unite nr.63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 250 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 7” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 249 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 248 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială din Sectorul 4 al Municipiului București – REM ZUM 5” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 247 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 17” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 246 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 16” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 245 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 15” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 244 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 14” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 243 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 13” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 242 07 Octombrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului cu titlul „Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 4 al Municipiului București REM 12” și depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 241 07 Octombrie 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close