Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intreținere pentru copii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pe anul 2016 73 22 Aprilie 2016 Descarcă
Hotărâre privind plata despăgubirilor materiale și cheltuielilor de judecată conform sentinței civile nr. 8437/17.12.2014 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 48127/3/CA/2012 și Deciziei civile nr. 8100/03.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel 74 22 Aprilie 2016 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 51 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București 75 22 Aprilie 2016 Descarcă
Hotărâre privind respingerea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Colectiv GTG 3010 a unui spațiu în suprafață de 30 mp, situat în Șoseaua Berceni nr. 12A, Sector 4, București – Centrul de Incluziune Socială 76 22 Aprilie 2016 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 77 22 Aprilie 2016 Descarcă
Hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru exercitarea temporară a atribuţiilor viceprimarului Sectorului 4 059 17 Martie 2016 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 058 17 Martie 2016 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 057 17 Martie 2016 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii CLS 4 nr. 43/29.02.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 15 blocuri de locuinţe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 056 17 Martie 2016 Descarcă
Hotărâre privind desfiinţarea Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone Agrement Sector 4 (abrogă HCLS4 nr. 74/2014, 75/2014, 120/2014, 16/2015 şi 50/2015) PS4 044 29 Februarie 2016
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 15 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti PS4 043 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fiyice şi juridice din Sectorul 4, zona Alunişului şi zona Apărătorii Patriei 042 29 Februarie 2016
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE ” pentru persoanele care au fost EVACUATE din casele retrocedate foştilor proprietari PS4 041 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE” persoanelor care au domiciliul stabil în sectorul 4 PS4 040 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea, ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuinţele construite prin programul ANL,, PS4 039 29 Februarie 2016
Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017 PS4 038 29 Februarie 2016
Hotărâre privind acordarea facilităţilor fiscale, astfel cum sunt specificate în O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi DGITLS4 037 29 Februarie 2016
Hotărâre privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a,b, c, d, e,f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 p 036 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 035 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+P+4E, pe un teren proprietatea, d-lui MOISA ŞTEFAN, în suprafaţă de 327 mp., situat în str.DRUMUL GILĂULUI nr.94, sector 4, 055 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+ P+8E, pe un teren proprietatea, d-lui PREDA ROMEO VALENTIN, în suprafaţă de 1088,0mp., situat în str.PRINOSULUI nr.6, sect 054 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă unifamilială S+ P+2E+3Eretras, pe un teren proprietatea, SC AFRODITA CONSTRUCT 2020 SRL, în suprafaţă de 280,0mp., situat în str.VIORELE 053 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+2E+M, pe un teren proprietatea, d-lui VLASE ALEXANDRU, în suprafaţă de 364,74mp., situat în str.TIMUŞ NICOLAE nr.9A, sector 4, Bucureşt 052 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea supraetajare clădire existentă, pe un teren proprietatea, d-nei ACOSTĂCHIOAIEI ELENA, în suprafaţă de 213,30mp., situat în str. RÂUL VEDEA nr.24, 051 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinţe colective S+ P+2E+M, pe un teren proprietatea, d-lui FRUNZULICĂ CIPRIAN AURELIAN, în suprafaţă de 994,97mp., situat în str.POŞTALIO 050 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+1E+M, pe un teren proprietatea, d-lui TUCMURUZ IONEL, în suprafaţă de 250,80mp., situat în str.FRIGULUI nr.17, sector 4, Bucureşti PUD 049 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea tarifelor/preţurilor negociate cu SC Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 SA pentru prestarea activităţilor de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de 048 29 Februarie 2016
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 (I) PS4 047 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.26/29.01.2016 PS4 046 29 Februarie 2016 Descarcă
Hotărâre privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate DGASPCS4 045 29 Februarie 2016
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close