Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 115 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind constituirea unei Comisii de lucru pentru analizarea implementării proiectului „Amenajare parcare pe Str. Secerei – Sector 4” 114 18 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 31.05.2017-31.08.2017 113 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Bd. C-tin. Brâncoveanu nr. 130, bl. 35” 112 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.58/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119” 111 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, 110 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/27.03.2014 pentru aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/11.11.2016 109 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea atribuirii în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, pe o durată de 2 ani, a două imobile, situate în strada Aliorului nr. 6A, respectiv în strada Perșani nr.1, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 108 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2016/2017 pentru semestrul II, respectiv suplimentarea aferentă semestrului I 107 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 106 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 70/29.09.2016 privind responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru asigurarea unui climat de ordine, curățenie și disciplină a parcurilor și locurilor de joacă situate în Sectorul 4 105 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 104 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, prin încheierea unui contract de servicii juridice, care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale a Poliției Locale Sector 4 și/sau a polițiștilor locali din cadrul acestei instituții 103 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea categoriilor de folosință pentru spațiile care urmează a fi închiriate în urma procedurii de licitație publică cu strigare demarată de catre Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 102 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare “Piața Reșița” 101 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare “Piața Norilor” 100 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare “Piața Berceni Olteniței” 99 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismele cu nr. de înmatriculare B-65-GGW și B-65-GGX, aflate în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 98 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind numirea doamnei Vîlcea Otilia Iustiniana – care ocupă temporar funcția publică de conducere vacantă de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului București, în funcția de Președinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 97 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 19 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014 pentru aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 astfel cum aceasta a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 77/29.09.2016 96 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, precum și încasarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 95 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.157/19.12.2016, privind aprobarea finanțarii din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și cotei de contributie ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică 94 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a subvenției/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art.14. alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare 93 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile municipale, inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrizare de pe raza Sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare 92 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 91 6 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de către Consiliul General al Municipiului București, a străzilor principale aflate în proprietatea Municipiului București în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare a parcărilor 90 6 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea noilor tarife/prețuri pentru serviciile existente și a serviciilor suplimentare negociate la contractul nr. 12669/ 15.03.2016, încheiat cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A., pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București 89 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea prețurilor și/sau tarifele ofertate de S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. pentru desfășurarea activității de salubrizare temporară pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 88 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Sectorul 4 al Municipiului București 87 3 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2016-2017 86 3 Aprilie 2017 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close