Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea derulării proiectului asfaltare drum comunal de lângă vii – D.E. 33, D.E. 38, D.E. 12 D.E. Comuna Jilava, jud. Ilfov 79 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București 78 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărarea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 77 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind aprobarea asocierii dintre Societatea de Transport București (STB) S.A. și Sectorul 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun de lucrări și servicii pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate urbană sustenabilă și transport al persoanelor 76 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 75 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Studiu de Fezabilitate – pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 și alte obiective de investiții, precum și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 74 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, schimbarea denumirii Direcției Gospodărire Locală și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 73 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 72 22 Iunie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSOLIDARE, MODERNIZARE ŞI SUPRAETAJARE CORP C1 REZULTÂND ÎNĂLŢIMEA Sp+P+2E+M (LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ), MODERNIZARE CORPURI C2 ŞI C3 ŞI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 221mp aparținând soţilor ........, situat în STR. ALUNIŞULUI nr. 120, Sector 4, București 71 25 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.1, Z.I.2 și Z.I.3 70 25 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru achitarea sumelor reprezentând plata burselor și a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, prin mijloace electronice 69 25 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea desfășurării de activități și competiții sportive utilizând baza materială din cadrul Școlii gimnaziale nr.190 precum și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Sectorului 4 al Municipiului București de a coopera cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern 68 25 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 67 25 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 66 25 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Calea Vitan-Bîrzești Nr.11, Sector 4, București 65 25 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică 64 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 63 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” 62 11 mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 61 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 60 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64, Sector 4, București 59 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4 58 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia 57 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ,,Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020 56 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind suplimentarea, deblocarea și utilizarea fondului de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Local și rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 55 11 Mai 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SUPRAETAJARE O SINGURĂ DATĂ IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ - REGIM FINAL DE ÎNĂLŢIME Dt+P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp aparținând lui , situat în intr. SMARANDA nr. 3, Sector 4, București 54 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ- GARAJ şi ÎMPREJMUIRE pe terenul proprietate particulară în suprafață de 305,00 mp aparținând lui , situat în str. POIENI nr. 12-14, Sector 4, București 53 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L.S.4. nr. 10/23.01.2020 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soţilor , situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, București 52 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri 51 15 Aprilie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență 50 15 Aprilie 2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close