Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa
Hotărâre pentru modificarea Hotararii nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 137.325.270 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (19 / 28643 / 03.10.2005), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 224/17.08.2017 337 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 336 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “România Parc 2018” 335 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiție de pe raza Sectorului 4 334 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 cu privire la exercitarea atribuțiilor privind bugetul local, precum și stabilirea unor taxe speciale 333 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autovehiculele B-04-EVD și B-444-EVD aflate în dotarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 332 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2017-2018 pentru semestrul I 331 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „BERCENI-SUD” 330 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L., destinate persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari” 329 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L. ” 328 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 327 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 326 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.12.2017-28.02.2018 325 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 324 28 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 248/29.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 323 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea articolului III al Hotărârii Consiliului Local nr. 228/13.09.2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 322 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Federația Română de Fotbal și încheierea unui Protocol de colaborare în vederea realizării în comun a unor proiecte zonale ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive și combaterea infracționalității prin fotbal 321 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 320 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni - Sudului” 319 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL 312/13.11.2017 privind modificarea HCL nr.294/24.10.2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-77, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 318 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 317 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, 316 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular – învățământ general obligatoriu în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4 315 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 4 314 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea preluării Centrului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Nectarie” din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București 313 20 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea HCL nr.294/24.10.2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-77, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 312 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 311 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor 310 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și clădiri din Complexul Agroalimentar Piața Sudului, situat în str. Nițu Vasile nr. 1, sector 4 309 13 Noiembrie 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp (258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București 308 31 Octombrie 2017 Descarcă
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close