Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind îndreptarea erorii strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.131/30.09.2020 pentru inițierea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a lucrărilor rămase de executat, în vederea finalizării și recepției lucrărilor la obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 160 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind sprijinirea domeniului educațional liceal din Orașul Popești - Leordeni prin asigurarea condițiilor de studiu și școlarizare în cadrul unor licee din Sectorul 4 159 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Realizare construcție modulară P+1E, cu funcțiune de arhivă, situată în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 11, sector 4, București 158 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare construcție modulară cu funcțiunea de Hub Tehnologic” 157 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea demarării „Programului de dezvoltare a infrastructurii sportiv-educaționale și încurajarea practicării sportului în unitățile de învățământ din Sectorul 4” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tip “Amenajare teren de sport la unitățile de învățământ din Sectorul 4” 156 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reparații capitale Liceul Mircea Vulcănescu” 155 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 93/16.07.2020 privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contributie ce revine proprietarilor / asociatiilor de proprietari pentru reabilitarea termica, precum si mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti in legatura cu lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in “Programul multianual de investitii pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti in perioada 2014-2030” si in “Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale” 154 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare/Reconversie clădire situată la adresa Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, în vederea stabilirii destinației de creșă” 153 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, precum și pentru Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgențe „Bagdasar – Arseni” 152 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.335/28.11.2017 151 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea demarării proiectului „Amenajarea / modernizarea zonelor de colectare a deșeurilor, inclusiv colectare selectivă, pe raza Sectorului 4” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului-tip “Amenajare platforme la sol și platforme îngropate pentru colectare selectivă a deșeurilor pe raza Sectorului 4“ 150 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea „Planului de Acțiune pentru regenerarea urbană a Sectorului 4 – 2020-2025” 149 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconfigurare și extindere sistem rutier aferent obiectivului Supralărgire Șos. Berceni (Șos. Olteniței până la limita administrativă – Șos. Centură): Tronson II - str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB (supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și linia de centură în vederea coordonării cu alte obiective de investiții de utilitate publică demarate în zonă” 148 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea, actualizarea și reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 147 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Construire Patinoar Olimpic” 146 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie Corp clădire din strada Caporal Grigore Marin nr.42-44 în clădire cu funcțiunea de școală generală și grădiniță” 145 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie imobil Direcția Generală de Poliție Locală situat în aleea Ciceu nr.12 în clădire cu funcțiunea de creșă/gradiniță” 144 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie imobil Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din șoseaua Olteniței nr. 37-39 în clădire cu funcțiunea de creșă” 143 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind relocarea structurilor care își desfășoară activitatea în imobilul situat în șoseaua Olteniței nr. 37-39 142 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie sediu Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din strada Nițu Vasile nr.50-54 în clădire cu funcțiunea de creșă” 141 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 situat în strada Nițu Vasile nr.50-54 140 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reconversie imobil Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 situat în strada Enache Ion nr.1A în clădire cu funcțiunea de creșă” 139 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind relocarea structurilor care își desfășoară activitatea în imobilul situat în strada Enache Ion nr. 1A 138 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind implementarea instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci», în cadrul serviciului public de salubrizare asigurat pe raza Sectorului 4 al Municipiului București 137 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 136 14 Octombrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați 135 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata închirierii unui spațiu de locuit, pentru familia doamnei Stan Larisa, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale 134 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE, valabilă până în decembrie 2020” 133 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI, valabilă până în decembrie 2020” 132 30 Septembrie 2020 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a lucrărilor rămase de executat, în vederea finalizării și recepției lucrărilor la obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” 131 30 Septembrie 2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close