Planurile Urbanistice de Detaliu în Consultare

Nr. crt Nr. Inreg. Solicitant Adresa poștala Denumire investitie Suprafată teren (St) proprietate privată persoane fizice/jur. Nr. De Carte Funciara Plan de Reglementari propunere Observații Comisia Tehnică de Urbanism (C.T.U.) de pe lângă Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București Ilustrare de Tema propunere HCL Sector 4
1 8028/04.02.2021 VEGO DESIGN EXPERTISE S.R.L. pentru GIDA PROD SERV S.R.L. ȘOS. GIURGIULUI NR. 27 IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+5E CU SPAȚIU COMERCIAL ȘI PARCARE LA PARTER St=362mp 219230 ȘOS. GIURGIULUI NR. 27\U03 Reglementari Urbanistice_20210203_IR_GT_SG-1 500_500x600.pdf ȘOS. GIURGIULUI NR. 27\U06 Mobilare urbana – ilustrare volumetrica_20210203_SG-500×600.pdf
2 5303/26.01.2021 CONSTANTINESCU MARIUS-CATALIN STR. ANTON COLORIAN NR. 64 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E, UTILITĂȚI, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER St=405 mp din măsurători (407 mp din acte) 220402 STR. ANTON COLORIAN NR 64\Plan de Reglementari.pdf STR. ANTON COLORIAN NR 64\Ilustrare de Tema.pdf
3 85900/21.12.2020 SAIFI MIHAELA ŞTEFANIA Bd. METALURGIEI NR. 78 CONSTRUIRE IMOBIL S+P+13E St= 4133 mp 201074 Analizat în C.T.U 13.01.2021 Revenire cu restudiere soluţie
4 75013/06.11.2020 DINU MIHAI STR. IANCU COJESCU NR. 6B CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp/Ds+P+1E+E2R St=520 mp din măsurători (500 mp din acte) CF nr. 210257 STR. IANCU COJESCU NR.6B\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 17.11.2020 Aviz favorabil STR. IANCU COJESCU NR.6B\Ilustrare de Tema.pdf
5 75013/06.11.2020 CONSTANTIN CARMEN ANA Str. NEGURENI NR.10 şi STR. NEGURENI FN (adiacent imobilului din str. NEGURENI NR.10) EXTINDERE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+M St str. Negureni nr. 10= 297mp, din măsurători (295 mp din acte); St adiacent propus spre concesionare =49mp CF nr. 201342 (str. Negureni nr. 10) STR. NEGURENI NR.10\Plan de Reglementari.pdf iniţial Analizat în C.T.U. 17.11.2020 Aviz favorabil STR. NEGURENI NR.10\Ilustrare de Tema.pdf
6 70741/22.10.2020 completat cu 78999/24.11.2020 SABARU IONEL STR. DUMINICII NR.3 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+2E St=298mp CF nr. 204383 STR. DUMINICII NR.3\Plan de Reglementari.jpg Analizat în C.T.U. 17.11.2020 Aviz favorabil
7 70650/21.10.2020 completat cu 83033/10.12.2020 BOROȘ MIHAI GABRIEL STR. POȘTALIONULUI NR.19 CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNE MIXTĂ LOCUINȚĂ COLECTIVĂ SI SPAȚII COMERCIALE Ds+P+3E+4ER St= 1558,29mp din măsurători (1550mp – din acte) CF nr. 200805 STR. POȘTALIONULUI NR.19\A3 reglementari.PDF Analizat în C.T.U. 17.11.2020 şi C.T.U 13.01.2021 Revenire cu Plan Reglementări STR. POȘTALIONULUI NR.19\Ilustrare de Tema.pdf
8 69515/15.10.2020 completat cu 72350/27.10.2020 şi 82337/08.12.2020 SHAFIZADEH YAZDI FARIBA și SHAFIZADEH FAGHDI HAMID STR. LĂSTARULUI NR.12 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+2E+M St=149 mp din măsurători (147 mp din acte) CF nr. 210184 STR. LĂSTARULUI NR.12\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 17.11.2020 şi C.T.U 13.01.2021 Revenire cu Plan vizat de Ministerul Culturii STR. LĂSTARULUI NR.12\Ilustrare de Tema.pdf

STR. LĂSTARULUI NR.12\Ilustrare de Tema1.pdf

9 67129/06.10.2020 completat cu 80804/03.12.2020 SUĂRĂȘAN MIHAI STR. DĂLHĂUȚI NR.15 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E+M St=202 mp, din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 224288 STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 17.11.2020 Aviz favorabil STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Ilustrare de Tema.pdf
10 64302/24.09.2020 şi 55208/20.08.2020 completat cu 69473/15.10.2020 65137/29.09.2020 şi 82038/08.12.2020 POSTEA OANA DANIELA STR. ZĂTRENI NR.26 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE, (DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE) St=211 mp, din măsurători (207 mp din acte) CF nr. 213289 STR. ZĂTRENI NR.26\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 17.11.2020 Revenire Pl. Reglementari Analizat în C.T.U 13.01.2021 AVIZ FAVORABIL STR. ZĂTRENI NR.26\Ilustrare de Tema.pdf
11 60311/08.09.2020 VASILIU VIOREL STR. SANDU MARIN NR.60 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E+M St=180 mp CF. nr. 221725 STR. SANDU MARIN NR.60\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 22.09.2020 Avizat favorabil cu condiția prezentării acordului proprietarului vecin cu care parcela se invecineaza pe limita posterioară privind din stradă și cu condiția prezentării acordului proprietarului vecin din stânga privind din stradă, pentru P+2E+M sau P+2E+POD STR. SANDU MARIN NR.60\Ilustrare de Tema.pdf
12 52010/06.08.2020 și 34587/28.05.2020 completat cu 53498/13.08.2020 S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. pentru OLYMPUS RESIDENCE S.R.L. ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237 SUPRAETAJARE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI, CONSTRUCȚIE ÎN CURS DE REALIZARE. AUTORIZATĂ ÎN 2019, CU 2S+P+5E REZULTÂND 2S+P+7E+8ER ȘI AMENAJARE INCINTĂ St= 2438 mp CF nr. 232035 ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 22.09.2020 Dosar incomplet. Reanalizare propunere: – clarificare mod de relocare locuri de parcare lot vecin – verificare CUT lot vecin. ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237\Ilustrare de Tema.jpg
13 50327/30.07.2020 BĂNCILĂ GHEORGHE STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24 CONSTRUIRE IMOBIL GRĂDINIȚĂ S+P+2E+M St=304 mp din măsurători (300 mp din acte) CF. nr. 230463 STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\Plan de Reglementari.pdf iniţial Analizat în C.T.U 22.09.2020 Revenire cu Pl. Reglementari şi Memoriu P.U.D. – evidenţiere amplasare regim înşiruit + Aviz D.S.P. (Direcţia de Sănătate Publică) STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\Ilustrare de tema.pdf
14 49975/30.07.2020 şi plângere plealabilă: 73568/02.11.2020 74628/05.11.2020 B.I.A CĂLIN DUMITRU (pt. GĂMAN GABRIEL) STR. SECUILOR NR.25 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+2E St= 232 mp din măsurători (230 mp din acte) CF nr. 202516 STR. SECUILOR NR.25\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 22.09.2020. Nu s-a luat o decizie tehnica. Dosar incomplet
15 49269/28.07.2020 EURALL TRADING S.R.L. ȘOS. BERCENI NR. 104D CONSTRUIRE IMOBIL MIXT P+4E St=1379 mp CF nr. 202336 ȘOS. BERCENI NR. 104D\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 22.09.2020, Dosar incomplet. Reanalizare propunere conform punct de vedere proiectant P.U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4 privind zona verde reglementată și conform H.C.G.M.B. privind exproprierile in zonă.
16 48606/23.07.2020 completat cu 76900/16.11.2020 VOINESCU ALEXANDRU IOAN CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33 CONSTRUIRE IMOBIL APART-HOTEL P+6E St=445 mp, din măsurători (467 mp din acte) CF nr. 212287 CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\U11 – Reglementari urbanistice.jpg Nu a fost analizat în şedinţă C.T.U. Documentaţie incompletă CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\IT01.3 – Ilustrare de tema – Pespective.jpg
17 48605/23.07.2020 completat cu 76899/16.11.2020 PAROHIA SFÂNTUL SPIRIDON NOU CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A CONSTRUIRE IMOBIL CASA SĂRBĂTOAREA – HOTEL D+P+3E St=1377 mp din măsurători (1266,49 mp din acte) CF nr. 232041 CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\U11 – Reglementari urbanistice.jpg Nu a fost analizat în şedinţă C.T.U. Documentaţie incompletă CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\Ilustrare de Tema.pdf
18 42315/30.06.2020 completat cu 70190/20.10.2020 S.C. URBAN CONCEPT S.R.L pentru S.C. SUD HOUSES RESIDENCE S.R.L. DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122 CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M St=2174 mp CF nr. 228712 DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\3.Reglementari-Zonificare_3.pdf Analizat în C.T.U 16.07.2020 Aviz negativ, revenire. Analizat în şedință C.T.U 17.11.2020 Aviz negativ. DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\9. Ilustrare arh.pdf
19 28474/05.05.2020 (revenire) PATRONATULNAŢIONAL ROMAN CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219 IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+4E St=997 mp din măsurători (906 mp din acte) CF nr. 219470 CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219\200524 reglementare Serban Voda.pdf . Analizat în şedință C.T.U 16.07.2020 Analizat C.T.U 16.07.2020 Revenire cu amplasamentul stabilit de Comisie.
20 27971/30.04.2020 completat cu 49304/28.07.2020 și 86291/22.12.2020 S.C. RADO RESIDENCE S.R.L. Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83 IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M St = 482 mp CF nr. 226226 Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83\U04 Reglementari Urbanistice.pdf Analizat în C.T.U. 16.07.2020 AVIZ FAVORABIL Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83\INSERTIE.pdf
21 23794/06.04.2020 completat cu 79241/22.11.2020 LOGHIN ANCA MARIA Șoimuș nr. 76 IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+2E+M St = 202 mp CF nr. 205703 Șoimuș nr. 76\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. din 16.07.2020 şi C.T.U din 13.01.2021. Revenire cu reanalizarea soluţiei de cuplare şi cu acord legalizat vecin din stânga privind din stradă Șoimuș nr. 76\Ilustrare de Tema.pdf
22 15500/28.02.2020 TĂNASE LAURENȚIU STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E+M St=204 mp din măsurători (202 mp din acte) CF nr. 229986 STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Plan de reglementari.pdf Analizat în C.T.U 16.07.2020 AVIZ FAVORABIL STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Ilustrare de Tema.pdf
23 15287/28.02.2020 OLTEANU CONSTANTIN STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M St=199 mp din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 207019 STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 16.07.2020 AVIZ FAVORABIL STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Ilustrare de Tema.pdf
24 3161/17.01.2020 completat cu 16457/04.03.2020 și 31999/20.05.2020 MIHALACHE LAURENȚIU pentru S.C. CORVARIS GROUP S.R.L. Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2 CONSTRUIRE CLĂDIRE FUNCȚIUNI MIXTE (SERVICII COMERȚ) S+P+2E+M St = 209 mp CF nr. 231134 Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\U07 REGLEMENTARI FUNCTIONALE.pdf Analizat în C.T.U. 27.02.2020 Revenire cu calcul POT și CUT în raport cu terenul deţinut anterioar dezmembrării şi acord vecin de pe limita posterioară Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\Ilustrare de Tema.pdf

Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\Ilustrare de Tema (2).pdf

25 2563/15.01.2020 completat cu 26297/22.04.2020 26682/23.04.2020 și 26731/23.04.2020 SPEGALSCHI GEORGE Calea Serban Vodă nr. 86-88 IMOBIL LOCUINȚE ȘI COMERȚ S+P+1E+2-3ER+4ER St=571 mp din măsurători (543,78 mp din acte) CF nr. 224857 Calea Serban Vodă nr. 86-88\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 16.07.2020 AVIZ FAVORABIL Calea Serban Vodă nr. 86-88\Ilustrare de Tema.pdf Calea Serban Vodă nr. 86-88

Plan de situatie 1.pdf Calea Serban Vodă nr. 86-88

Plan de situatie 2.pdf

26 89828/11.12.2019 completat cu 46916/16.07.2020 72703/28.10.2020 și 79325/24.11.2020 S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170 IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+E5R St = 3046 mp şi drum de acces S = 403mp CF nr. 231345 şi CF nr. 201340 (drum de acces) DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U03 Reglementari urbanistice.jpg Analizat în C.T.U. 17.11.2020 AVIZ FAVORABIL DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\Plan de Situatie.pdf

DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U07 ILUSTRARE DE TEMĂ CU INSERȚIE ÎN SIT REAL_20210128_BI-420×650 (1).jpg

27 89826/11.12.2019 şi 61006/28.08.2019 67183/20.09.2019 75101/15.10.2019 și 38773/16.06.2020 S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. Șos. VITAN BÂRZEȘTI nr. 11C LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI MIXTE LA PARTER 2S+P+6E St = 7816 mp CF nr. 202470 Șos. VITAN BÂRZEȘTI nr. 11C\PLAN REGLEMENTARI.pdf Analizat în C.T.U. 11.12.2019 şi C.T.U. 16.07.2020 Necesare completari + Acord Vecin (Biroul Român de Metrologie Legală)
28 71666/07.10.2019 completat cu 86820/29.11.2019 16472/04.03.2020 25731/15.04.2020 27172/27.04.2020 30666/14.05.2020 41381/26.06.2020 şi 70826/22.10.2020 VERDEȘ RAREȘ DRUMUL JILAVEI NR. 89 N CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2E DOUĂ LOCUINȚE DUPLEX (cu cererea 41381/26.06.2020 a fost solicitată schimbarea regimul ui de înălțime și numărul de unități locative) St = 291 mp + 7,72 % cotă indiviză din drumul de acces CF nr. 212550 DRUMUL JILAVEI NR. 89N\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 16.07.2020 şi C.T.U. 17.11.2020 Revenire cu Plan de Reglementari DRUMUL JILAVEI NR. 89N\Ilustrare de Tema.pdf
29 70276/02.10.2019 completat cu 83518/18.11.2019 şi 84949/17.12.2020 PALADE ALEXANDRU STR. CONDURACHE GHEORGHE NR. 24 CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+M St = 253 mp din măsurători (250 mp din acte) CF nr. 219691 STR. CONDURACHE GHEORGHE NR.24\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 25.10.2019 şi C.T.U. 11.12.2019 Aviz favorabil (a revenit cu alt amplasament)
30 54323/02.08.2019 completat cu 53248/09.08.2019 73642/11.10.2019 34977/29.05.2020 şi 84218/15.12.2020 SC URBAN ART GRID S.R.L. (Simona Butnariu) STR. PAJIȘTEI NR. 7 LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ S+P+1E+M St=170 mp din măsurători (169 mp din acte) CF nr. 205283 STR. PAJIȘTEI NR. 7\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 25.10/2019 AVIZ FAVORABIL STR. PAJIȘTEI NR. 7\Ilustrare de Tema.pdf
31 47581/08.07.2019 completat cu 87781/04.12.2019 1491/10.01.2020 şi 78928/24.11.2020 BRUSTUR HORIA INTR. SERELOR NR. 83-85 LOCUINȚE UNIFAMILIALĂ P+1E+E2R St=855 mp din măsurători (4962 mp din acte) CF nr. 227187 INTR. SERELOR NR. 83-85\00 plan reglemenatri circulatie modif.pdf Analizat în C.T.U. 11.12.2019 AVIZ FAVORABIL
32 6978/01.02.2019 completat cu 14664/26.02.2020 51804/06.08.2020 UNGUREANU FLORIN UNGUREANU FLORENTINA STR. SECERIȘULUI NR. 14B LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+2E St=250 mp din măsurători (251 mp din acte) CF nr. 220710 STR. SECERIȘULUI NR. 14B\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 17.05.2019 AVIZ FAVORABIL Necesare completari STR. SECERIȘULUI NR. 14B\Ilustrare de Tema.pdf

Cauta dupa:

Nume
Nume Download
Lista Planurilor Urbanistice de Detaliu, aprobate în Consiliul Local în Perioada dec. 2018 - mai 2019 Descarca
Lista Planurilor Urbanistice de Detaliu, inițiate de autorități publice sau investitori privați care s-au aflat în etapa de documentare și elaborare a studiului de fundamentare în perioada oct. 2018 - mai 2019 Descarca
Lista Planurilor Urbanistice de Detaliu, intrate, în vederea parcurgerii procedurii de aprobare, în Consiliul Local în perioada oct. 2018 - mai 2019 Descarca
PUD-uri spre consultare publică și documentare Descarca
PUD-uri în faza CTU Descarca
PUD-uri Descarca
PUD-uri aprobate Descarca
Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close