Planurile Urbanistice de Detaliu în Consultare

Informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor Urbanistice de Detaliu (Actualizare Octombrie 2022)

Nr.

crt

Nr. Inreg. Solicitant Adresa poștala Denumire investitie Suprafată teren (St) proprietate privată persoane fizice/jur.

 

Nr. De Carte Funciara Plan de Reglementari

propunere

Memoriu P.U.D. Observații

Comisia Tehnică de Urbanism (C.T.U.)

de pe lângă

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Ilustrare de Tema

propunere

H.C.L./

Aviz Arh. Şef,

Şi

Plan Regle-mentă-

ri anexă la aviz Arh.  Şef

1 77966/14.12.2021 BD. METALURGIEI NR. 100-118/124/128-130 AMENAJARE PARC, CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL P+2E+T(terasă circulabilă) ȘI CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ – P+1E+T(terasă circulabilă parcare auto) Stotal = 27.005,00 mp – conform măsurătorilor (15.024,00 mp – conform măsurătorilor + 2.002,00 mp + 9.979,00 mp – conform măsurătorilor) Nr. 100-118 (C.F. nr. 208527), Nr. 124 (C.F. nr. 201506), Nr. 128-130 (C.F. nr. 208526), https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/03/SCAN-Plan-Reglementări-PUD-Parc-Tudor-Arghezi.pdf https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/03/memoriu-parc-ta.pdf
2 76844/09.12.2021 ȘOS. OLTENIȚEI NR. 388, LOT 50/1 CONSTRUIRE IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE BIROURI, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII 2S+P+3E+6E St = 2064 mp C.F. nr. 232304 https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/03/plansa-reg.pdf https://ps4.ro/wp-content/uploads/2022/03/memoriu-1.pdf Analizat în C.T.U. din 31.01.2022;

Revine cu restudiere soluție;

Necesită completări.

3 72569/16.11.2021 completată cu 1409/11.01.2022 STR. MIHAIL PETRESCU NR. 31 DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, REFACERE ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI St = 193 mp  din măsurători (208 mp din acte) C.F. nr. 233973 Scanare\PUD – STR. MIHAIL PETRESCU NR. 31\u6 plan reglementari.pdf Scanare\PUD – STR. MIHAIL PETRESCU NR. 31\Memoriu.pdf Aviz favorabil C.T.U. din 31.01.2022 Scanare\PUD – STR. MIHAIL PETRESCU NR. 31\u9 ilustrare de tema 3d.pdf
4 72744/16.11.2021 completată cu 74165/23.11.2021 și 76461/07.12.2021 Str. BRĂDETULUI 24, LOT 3 Construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime 2S+P+2E+M cu spații comerciale la perter, refacere gard de împrejmuire a terenului si branșamente utilități St = 1732 mp CF. nr. 222071 Scanare\PUD – STR. BRĂDETULUI NR. 24, LOT 3\reglementari bradetului_rotated.pdf Scanare\PUD – STR. BRĂDETULUI NR. 24, LOT 3\memoriu bradetului.pdf Aviz favorabil C.T.U. din 31.01.2022 cu condiții privind drumul de acces Scanare\PUD – STR. BRĂDETULUI NR. 24, LOT 3\plan ilustrare temă.pdf
5 62820/30.09.2021 DRUMUL JILAVEI 105A-107A Construire imobil locuinte colective cu regim de înălțime Ds+P+6E 2.199,00 mp CF. nr. 236020 Scanare\PUD Drumul Jilavei 105A-107A\Reglementari Urbanistice.pdf Scanare\PUD Drumul Jilavei 105A-107A\Memoriu PUD.pdf Analizat în C.T.U.

din 13.10.2021

(revine  – necesită completări)

6 39047/

11.07.2021

Şi

40345/

18.06.2021

CONSULTARE

Str. GIOVANNI BOCCACCIO

nr. 32

Construire

LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ

Sp+P+2E,

cu PISCINĂ

St = 426 mp, din acte (380 mp, suprafaţă măsurată) CF. nr. 219498 Scanare\PUD GIOVANNI BOCCACCIO 32\reglementari pud giovanni 32.pdf Scanare\PUD GIOVANNI BOCCACCIO 32\memoriu pud giovanni 32.pdf Analizat în C.T.U.

din 21..07.2021.

Favorabil – necesită completări

 

 

7 39048/

11.07.2021

Şi

39048/

11.06.2021

CONSULTARE

Str. Soldat BARBU NICOLAE

nr. 6A

Construire IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE

S+P+6E

St = 2100 mp, din acte (2117 mp, suprafaţă măsurată) CF. nr.

205290

Scanare\PUD Soldat Barbu Nicolae 6A\reglementari barbu nicolae.pdf Scanare\PUD Soldat Barbu Nicolae 6A\memoriu barbu nicolae.pdf Analizat în C.T.U.

din 21..07.2021.

Necesită completări

Scanare\PUD Soldat Barbu Nicolae 6A\ilustrare tema barbu nicolae.pdf H.C.L. 178/25.11.2021
8 47404/ 22.07.2021

 

49111/

30.07.2021

 

56347/

02.09.2021

STR. BUCUR

nr. 3A

RECOMPARTIM.ŞI SUPRAETAJARE IMOBIL CU UN NIVEL REZULTÂND UN IMOBIL D+P+3E

LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ

St = 270 mp CF. nr. 230382 Scanare\PUD Bucur 3A\bucur 3A reg.pdf Scanare\PUD Bucur 3A\bucur 3A memoriu.pdf Aviz favorabil C.T.U. din 17.08.2021 Scanare\PUD Bucur 3A\bucur 3A tema.pdf H.C.L. 10/31.01.2021
9 37491/

03.06.2021

 

 

 

 

 

Str. Soldat IONESCU GHEORGHE

nr. 36

Construire IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE

P+2E+M

St = 299 mp, din acte (298 mp, suprafaţă măsurată) CF. nr. 227642 Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\reglem pud soldat iones gheorghe.pdf Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\memotiu pud soldat iones gheorghe.pdf Analizat C.T.U. în 21.07.2021

Favorabil – cu condiţii,

Necesită completări

Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\tema 1pud soldat iones gheorghe.pdf

 

Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\tema 2pud soldat iones gheorghe.pdf

10 15681/

02.03.2021 şi

30318/

29.04.2021 şi completări

STR. MIXANDREI

nr. 44

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ şi GARAJ St = 421, din acte

(462 mp, (suprafaţă măsurată)

CF. nr. 227282 Scanare\PUD Mixandrei 44\06.Reglementari Urbanistice-420×297.pdf Scanare\PUD Mixandrei 44\00. Memoriu PUD Str. Mixandrei 44.pdf Analizat C.T.U. în 06.04.2021

Favorabil – completări necesare.

Soluţie modificată Analizat în C.T.U. din 13.10.2021 – Favorabil

 

Scanare\PUD Mixandrei 44\09.Posibilitati de mobilare urbanistica-420×297.pdf

H.C.L. 175/25.11.2021
11 30538/

04.05.2021

STR. SIMIGIULUI nr. 21 Consolidare, modif. Interioare, extindere, supraetajare corp C1

rezultând

LOCUINŢĂ

INDIVIDUALĂ

P+2E

St = 153 mp (suprafaţă măsurată) CF. nr. 231992 Scanare\PUD Simigiului 21\plansa reg urb simigiului.pdf Scanare\PUD Simigiului 21\memoriu pud simigiului.pdf Analizat C.T.U. în 19.05.2021 – Consultare

(necesită completări)

Scanare\PUD Simigiului 21\plansa  simigiului ilustrare.pdf
12 28376/

20.04.2021

Şi completări

STR. BUCOVĂŢ NR. 3 MAGAZIN RETAIL PARTER ŞI ANEXE St = 14107 mp, CF. nr. 235422 Scanare\PUD Bucovat 3\06 Reglementari_urbanistice.pdf Scanare\PUD Bucovat 3\MEMORIU PUD Bucovat 3_S4 _rev1.pdf Analizat în C.T.U. din 17.08.2021- Favorabil

(necesită completări)

Scanare\PUD Bucovat 3\08_Ilustrare tema.pdf
13 8028/04.02.2021 ȘOS. GIURGIULUI NR. 27 IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+5E CU SPAȚIU COMERCIAL ȘI PARCARE LA PARTER St=362mp CF. nr. 219230 Scanare\ȘOS. GIURGIULUI  NR. 27\U03 Reglementari Urbanistice_20210203_IR_GT_SG-1 500_500x600.pdf Scanare\ȘOS. GIURGIULUI  NR. 27\Memoriu.pdf Analizat în C.T.U. din 06.04.2021 – Favorabil Scanare\ȘOS. GIURGIULUI  NR. 27\U06 Mobilare urbana – ilustrare volumetrica_20210203_SG-500×600.pdf H.C.L. 180/25.11.2021
14 5303/26.01.2021 STR. ANTON COLORIAN NR. 64 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E, UTILITĂȚI, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER St = 405 mp din măsurători (407 mp din acte)

 

 

CF. nr. 220402 Scanare\STR. ANTON COLORIAN NR 64\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. ANTON COLORIAN NR 64\Memoriu.pdf Analizat C.T.U. în 24.02.2021

Favorabil, cu condiţii, completări necesare.

Soluţie modificată Analizat în C.T.U. din 13.10.2021 – Favorabil

Necesare completări

Scanare\STR. ANTON COLORIAN NR 64\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L.

100/31.03.2022

15 85900/21.12.2020,

19551/ 18.03.2012,

29833/ 27.04.2021, 52097/ 16.08.2021

Bd. METALURGIEI NR. 78 CONSTRUIRE IMOBIL S+P+13E,

 

Revenire cu solicitare regim  de înălţime S+P+11E

St = 4133 mp CF. nr.

201074

https://ps4.ro/wp-content/uploads/2021/10/metalurgiei-78-reg.pdf Scanare\PUD Metalurgiei 78\metalurgiei 78 memoriu.pdf Analizat în  C.T.U  din 17.08.2021-favorabil

Necesită completări

 

Scanare\PUD Metalurgiei 78\ilust tema metalurgiei 78.pdf H.C.L. 179/25.11.2021

 

 

 

 

16 75013/06.11.2020 STR.

IANCU COJESCU

NR. 6B

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

Sp/Ds+P+1E+E2R

St = 520 mp din măsurători (500 mp din acte) CF nr. 210257 Scanare\STR. IANCU COJESCU NR.6B\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. IANCU COJESCU NR.6B\Memoriu.pdf Scanare\STR. IANCU COJESCU NR.6B\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 58/12.04.2021
17 73283/30.10.2020 str. NEGURENI NR. 10

şi

STR. NEGURENI FN (adiacent imobilului din str. NEGURENI NR.10)

EXTINDERE LOCUINȚĂ  UNIFAMILIALĂ

P+1E+M

St str. Negureni nr. 10 = 297 mp, din măsurători (295 mp din acte);

St  adiacent propus spre concesionare = 49 mp

CF nr. 201342

( str. Negureni nr. 10)

Scanare\STR. NEGURENI NR.10\Plan de Reglementari.pdf

 

iniţial

 

Scanare\STR. NEGURENI NR.10\Memoriu.pdf

iniţial

Analizat în

C.T.U. 17.11.2020

 

Aviz favorabil cu conditii

 

Necesită completări

Scanare\STR. NEGURENI NR.10\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 09/31.01.2021
18 70741/22.10.2020

completat cu 78999/24.11.2020,

revenire cu

59901/17.09.2021

STR. DUMINICII NR. 3 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

P+2E,

revenire cu P+1E+E2R

St = 298 mp CF nr. 204383 Scanare\STR. DUMINICII NR.3\Plan de Reglementari.jpg Analizat în

C.T.U. din 17.11.2020 – favorabil

 

Reanalizat în

C.T.U. din 13.10.2021 – favorabil

Scanare\PUD Duminicii 3\ilustrare tema duminicii 3.pdf H.C.L. 11/31.01.2021
19 69515/15.10.2020  completat cu 72350/27.10.2020

şi

82337/08.12.2020

STR. LĂSTARULUI NR. 12 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

S+P+2E+M

St = 149 mp din măsurători (147 mp din acte) CF nr. 210184 Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Memoriu.pdf  

 

Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Ilustrare de Tema1.pdf H.C.L.

105/31.08.2021

20 67129/06.10.2020

completat cu 80804/03.12.2020

STR. DĂLHĂUȚI NR. 15 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

P+1E+M

St = 202 mp, din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 224288 Scanare\STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 17.11.2020

 

Aviz favorabil C.T.U. în 19.05.2021

Scanare\STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L.

132/29.09.2021

21 64302/24.09.2020

şi

55208/20.08.2020

completat cu 69473/15.10.2020

65137/29.09.2020

şi

82038/08.12.2020

STR. ZĂTRENI NR. 26 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE, (DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE) St = 211 mp, din măsurători (207 mp din acte) CF nr. 213289 Scanare\STR. ZĂTRENI NR.26\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. ZĂTRENI NR.26\MEMORIU.pdf  

 

 

Scanare\STR. ZĂTRENI NR.26\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L.

80/26.052021

22 60311/08.09.2020 STR. SANDU MARIN NR. 60 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

P+2E+M

St=180 mp CF. nr. 221725  Scanare\STR. SANDU MARIN NR.60\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. SANDU MARIN NR.60\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 22.09.2020

neprezentat acord vecin din stânga privind din stradă, pentru P+2E+M sau P+2E+POD, rezultă P+2E

Scanare\STR. SANDU MARIN NR.60\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 174/25.11.2021
23 50327/30.07.2020 STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24 CONSTRUIRE IMOBIL GRĂDINIȚĂ

S+P+2E+M

St=304 mp  din măsurători (300 mp din acte) CF. nr. 230463  Scanare\STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\reglementari costescu.pdf Scanare\STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\mem costescu petre 24.pdf Aviz favorabil C.T.U. în 19.05.2021, cu condiții

 

H.C.L. 181/25.11.2021
24 49975/30.07.2020

şi plângere plealabilă:

73568/02.11.2020

74628/05.11.2020

STR. SECUILOR NR. 25  CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

Sp+P+2E

St= 232 mp  din măsurători (230 mp din acte) CF nr. 202516 Scanare\STR. SECUILOR NR.25\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. SECUILOR NR.25\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U. 22.09.2020

 

Nu s-a luat o decizie tehnica

Răspuns în baza H.C.L.

78/26.05.2021

25 48606/23.07.2020

completat cu 76900/16.11.2020

CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 33 CONSTRUIRE IMOBIL APART-HOTEL

P+6E

St=445 mp, din măsurători (467 mp din acte) CF nr. 212287 Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\U11 – Reglementari urbanistice.jpg Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\Memoriu.pdf Nu a fost analizat în şedinţă C.T.U.

Documentaţie incompletă

Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\IT01.3 – Ilustrare de tema – Pespective.jpg  

 

 

 

26 28474/05.05.2020

(revenire)

CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 219 IMOBIL LOCUINȚĂ

COLECTIVĂ

S+P+4E

St=997 mp  din măsurători (906 mp din acte) CF nr. 219470

 

Analizat în şedință C.T.U

16.07.2020

Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219\200524 reglementare Serban Voda.pdf

Analizat în şedință C.T.U

16.07.20

Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219\200524 Memoriu justificativ Serban Voda.pdf

Analizat

C.T.U 19.05.2021

Revenire cu amplasamentul stabilit de Comisie.

 

-documentație incompletă-
27 23794/06.04.2020

completat cu

79241/22.11.2020

Str. ȘOIMUȘ nr. 76 IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ

P+2E+M

St = 202 mp CF nr. 205703 Scanare\Șoimuș nr. 76\Plan de Reglementari.pdf Scanare\Șoimuș nr. 76\Memoriu.pdf Avizat favorabil în C.T.U. în 19.05.2021 Scanare\Șoimuș nr. 76\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 173/25.11.2021
28 15500/28.02.2020 STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

P+1E+M

St=204 mp  din măsurători (202 mp din acte) CF nr. 229986 Scanare\STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Plan de reglementari.pdf Scanare\STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Memoriu.pdf Scanare\STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 59/12.04.2021
29 15287/28.02.2020 STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M St=199 mp  din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 207019 Scanare\STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Memoriu.pdf Scanare\STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 62/12.04.2021
30 2563/15.01.2020

completat cu

26297/22.04.2020

26682/23.04.2020

și

26731/23.04.2020

Calea Serban Vodă nr. 86-88 IMOBIL LOCUINȚE ȘI COMERȚ

S+P+1E+2-3ER+4ER

St = 571 mp  din măsurători (543,78 mp din acte) CF nr. 224857 Scanare\Calea Serban Vodă nr. 86-88\Plan de Reglementari.pdf Scanare\Calea Serban Vodă nr. 86-88\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U.  16.07.2020

AVIZ FAVORABIL

 

Scanare\Calea Serban Vodă nr. 86-88\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 176/25.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

31 89828/11.12.2019

completat cu

46916/16.07.2020

72703/28.10.2020

și

79325/24.11.2020

 

 

DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170 IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+E5R

 

 

St = 3046 mp

şi

drum de acces

S = 403 mp

CF nr. 231345

şi

CF nr.

201340

(drum de acces)

Scanare\DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U03 Reglementari urbanistice.jpg Scanare\DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\Memoriu.pdf  

Analizat  în

C.T.U. 17.11.2020

AVIZ FAVORABIL

 

Scanare\DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U07 ILUSTRARE DE TEMĂ CU INSERȚIE ÎN SIT REAL_20210128_BI-420×650 (1).jpg H.C.L. 177/25.11.2021
32 70276/02.10.2019

completat cu

83518/18.11.2019

şi

84949/17.12.2020

STR. CONDURACHE GHEORGHE

NR. 24

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+M St = 253 mp   din măsurători (250 mp din acte) CF nr. 219691 Scanare\STR. CONDURACHE GHEORGHE NR.24\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. CONDURACHE GHEORGHE NR.24\Memoriu.pdf -documentație incompletă- H.C.L.      57/12.04.2021
33 54323/02.08.2019

completat cu

53248/09.08.2019

73642/11.10.2019

34977/29.05.2020

şi

84218/15.12.2020

STR. PAJIȘTEI NR. 7

 

LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ S+P+1E+M St = 170 mp  din măsurători (169 mp din acte) CF nr. 205283 Scanare\STR. PAJIȘTEI NR. 7\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. PAJIȘTEI NR. 7\Memoriu.pdf  

 

Scanare\STR. PAJIȘTEI NR. 7\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 60/12.04.2021
34 47581/08.07.2019

completat cu

87781/04.12.2019

1491/10.01.2020

şi

78928/24.11.2020

INTR. SERELOR NR. 83-85 LOCUINȚE UNIFAMILIALĂ P+1E+E2R St = 855 mp  din măsurători (4962 mp din acte) CF nr. 227187 Scanare\INTR. SERELOR NR. 83-85\00 plan reglemenatri circulatie modif.pdf Scanare\INTR. SERELOR NR. 83-85\Memoriu.pdf -documentație incompletă- H.C.L. 61/12.04.2021

 

 

 

 

35 3709/

20.01.2022

Str. ELENA CUZA

nr. 31

CONSOLIDAR, MODIFICĂRI INTERIOARE, MODICĂRI EXTEERIOAR, REABILITARE TERMINĂ ŞI SUPRAET.

CONSTRUCŢII EXISTENTE

Corpul C1 (locuinţă) Sp+P+1E+M                  Corpul C2 (birouri) P+1E+M

St = 263 mp, din acte

= 280 mp, suprafaţa măsurată

C.F. nr. 28364 Scanare\STR. ELENA CUZA NR. 31\PL03_REGLEMENTARI URBANISTICE.pdf Scanare\STR. ELENA CUZA NR. 31\MEMORIU_RLU_ELENA CUZA 31.pdf Analizat în ședința C.T.U. din 31.01.2022

 

 

Scanare\STR. ELENA CUZA NR. 31\PANOU PUD-ELENA CUZA 31.pdf
36 3968/

21.01.2022

Bd.

C.BRÂN-COVEANU

Nr. 93

CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+4E+5ET, cu SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER St = 349 mp C.F. nr. 231527 Scanare\PUD BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 93\reglementari urbanistice.pdf Scanare\PUD BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 93\memoriu.pdf Analizat în ședința C.T.U. din 31.01.2022

(revine cu restudiere soluție)

 

Aviz C.T.U. FAVORABIL 20.06.2022

-documentație incompletă-
37 6739/04.02.2022 Str. DRUMUL BINELUI NR. 51-61 CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+9E St = 14375 mp C.F. nr. 232886 Scanare\STR. DRUMUL BINELUI nr. 51-61\3.reglementari urbanistice.pdf Scanare\STR. DRUMUL BINELUI nr. 51-61\0.MEMORIU GENERAL PUD.pdf Avizat favorabil în ședința C.T.U. din 24.02.2022 Scanare\STR. DRUMUL BINELUI nr. 51-61\panou anunt SOP.pdf
38 8590/11.02.2022 Str. POȘTALIONULUI NR. 32-34 CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE COLECTIVĂ P+4E St = 401 mp C.F. nr. 202638 Scanare\STR. POȘTALIONULUI NR.19\A3 reglementari.PDF Scanare\STR. POȘTALIONULUI NR.19\memoriu.pdf Avizat favorabil în ședința C.T.U.

din 24.02.2022

Scanare\STR. POȘTALIONULUI NR.19\Ilustrare de Tema.pdf  

 

H.C.L.

202/10.08.2022

 

 

 

39 5809/01.02.2022 Str. POTERAȘI NR. 23-25 CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER S+P+5E St = 460 mp (din acte) și 483 mp (din măsurători) C.F. nr. 233967 Scanare\GDPR\P.U.D. str. POTERAȘI nr. 23-25\P.U.D. str. POTERAȘI nr. 23-25 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. POTERAȘI nr. 23-25\P.U.D. str. POTERAȘI nr. 23-25 – memoriu.pdf Analizat în C.T.U.

din 24.02.2022

(revine cu restudiere locuințe)

Scanare\GDPR\P.U.D. str. POTERAȘI nr. 23-25\P.U.D. str. POTERAȘI nr. 23-25 – ilustrare de temă.pdf
40 13502/03.03.2022 Str. PLAIUL FOII nr. 3 LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ P+1E St = 240 mp (din acte)

262 mp (din măsurători)

C.F. nr. 221943 Scanare\GDPR\P.U.D. str. PLAIUL FOII nr. 3\P.U.D. str. PLAIUL FOII nr. 3 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. PLAIUL FOII nr. 3\P.U.D. str. PLAIUL FOII nr. 3 – memoriu.pdf AVIZ  FAVORABIL C.T.U. din 07.04.2022 Scanare\GDPR\P.U.D. str. PLAIUL FOII nr. 3\P.U.D. str. PLAIUL FOII nr. 3 – ilustrare de temă.pdf  

 

 

 

 

 

41 19962/01.04.2022 Şos. BERCENI nr. 110 DOUĂ HALE METALICE PARTER St = 2008 mp C.F. nr. 221384 Scanare\GDPR\P.U.D. șos. BERCENI nr. 110\P.U.D. șos. BERCENI nr. 110 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. șos. BERCENI nr. 110\P.U.D. șos. BERCENI nr. 110 – memoriu.pdf AVIZ  FAVORABIL C.T.U. Nr. 04/06 din 07.04.2022 Scanare\GDPR\P.U.D. șos. BERCENI nr. 110\P.U.D. șos. BERCENI nr. 110 – ilustrare temă.pdf
42 25391/29.04.2022 Intr. SERELOR nr. 75-77 IMOBIL LOCUINŢĂ COLECTIVĂ Ds+P+2E +3+4+5ER St = 1120 mp C.F. nr. 227359 Scanare\GDPR\P.U.D. intr. SERELOR nr. 75-77\P.U.D. intr. SERELOR nr. 75-77 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. intr. SERELOR nr. 75-77\P.U.D. intr. SERELOR nr. 75-77 – memoriu.pdf AVIZ  FAVORABIL

(de principiu)

C.T.U. din 20.06.2022 –

Necesar refacere PLAN REGLEMENTĂRI

-documentație incompletă-  

 

 

 

 

 

 

 

43 32353/03.06.2022

 

și completată cu

 

43502/26.07.2022

56965/23.09.2022

Str. MITROPOLIT GRIGORE nr. 48 (DESFIINŢARE ANEXE ŞI) EXTINDERE, CONS., REABILITARE, SUPRAETAJ. CORP C1, PARTER, EXISTENT. REZULTĂ O CONSTR. P+1E (CU TERASĂ CIRCULABILĂ) LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ St = 189,13 mp (din acte)

187 mp (din măsurători)

C.F. nr. 201592 Scanare\GDPR\P.U.D. str. MITROPOLIT GRIGORE nr. 48\P.U.D. str. MITROPOLIT GRIGORE nr. 48 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. MITROPOLIT GRIGORE nr. 48\P.U.D. str. MITROPOLIT GRIGORE nr. 48 – memoriu.pdf AVIZ  FAVORABIL (de principiu) C.T.U. din 20.06.2022 – Necesar ACORD VECIN pt. soluţie sau retragere faţă de limita din stânga. Refacere PLAN REGLEMENTĂRI Scanare\GDPR\P.U.D. str. MITROPOLIT GRIGORE nr. 48\P.U.D. str. MITROPOLIT GRIGORE nr. 48 – ilustrare de temă.pdf
44 25235/29.04.2022 Str. FRAŢII FĂGĂRĂŞANU nr. 33 DESFIINŢARE, RECONFIG., EXTINDERE, SUPRAETAJ. LOCUINŢĂ UNIFAM. CU REGIM FINAL DE ÎNĂLŢIME P+1E+2ER St = 295 mp (din acte)

291 mp (din măsurători)

C.F. nr. 207116 Scanare\GDPR\P.U.D. str. FRAȚII FĂGĂRĂȘANU nr. 33\P.U.D. str. FRAȚII FĂGĂRĂȘANU nr. 33 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. FRAȚII FĂGĂRĂȘANU nr. 33\P.U.D. str. FRAȚII FĂGĂRĂȘANU nr. 33 – memoriu.pdf Analizat în C.T.U. din 20.06.2022. Necesar REVENIRE cu prezentare situaţie reală din teren + completări. Scanare\GDPR\P.U.D. str. FRAȚII FĂGĂRĂȘANU nr. 33\P.U.D. str. FRAȚII FĂGĂRĂȘANU nr. 33 – ilustrare de temă.pdf  

 

 

 

 

 

45 35472/17.06.2022 Str. STÂNEI nr. 8 DESFIINŢARE CONSTR. LOCUINŢĂ UNIFAM. P+2E St = 176 mp (din acte)

155 mp (din măsurători)

C.F. nr. 206249 Scanare\GDPR\P.U.D. str. STÂNEI nr. 8\P.U.D. str. STÂNEI nr. 8 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. STÂNEI nr. 8\P.U.D. str. STÂNEI nr. 8 – memoriu.pdf Analizat în C.T.U. din 10.08.2022. Necesar REVENIRE cu planșa de reglementări urbanistice rectificată în conformitate cu observațiile comisiei Scanare\GDPR\P.U.D. str. STÂNEI nr. 8\P.U.D. str. STÂNEI nr. 8 – ilustrare de temă.pdf
46 47580/16.08.2022 Calea ȘERBAN VODĂ nr. 114-116 Supraetajare imobil de locuințe colective cu regim de înălțime S+Pînalt+3E+4ER rezultând S+Pînalt+3E+4ER+5ER St = 495 mp C.F. nr. 228661 -supraetajare- -supraetajare- Analizat în C.T.U. din 08.09.2022.

 

RESPINS

-supraetajare- RESPINS
47 47579/16.08.2022 Drumul BINELUI nr. 7-9 Supraetajare imobile de locuințe colective cu regim de înălțime Ds+P+6E rezultând Ds+P+7E St = 11808 mp C.F. nr. 232877 -supraetajare- -supraetajare- AVIZ  FAVORABIL C.T.U. Nr. 04/06 din 08.09.2022 -supraetajare-  

 

 

 

 

48 47403/12.08.2022 Str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 6 Desființare anexe C2, C3, C4, C5, C6 și consolidare, recompartimentare, modificări fațade și supraetajarea construcției existente C1, rezultând o locuință cu regim de înălțime S+P+2E St = 160 mp (din acte);

168 mp (din măsurători)

C.F. nr. 202202 Scanare\GDPR\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 6\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 6 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 6\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 6 – memoriu.pdf AVIZ  FAVORABIL C.T.U. Nr. 02/06 din 08.09.2022 Scanare\GDPR\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 6\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 6 – ilustrare de temă.pdf
49 48232/18.08.2022 Str. COLNICULUI nr. 32 Consolidare și extindere corp C1 cu un corp având regim de înălțime P+1E St = 184 mp (din acte);

196 mp (din măsurători)

C.F. nr. 202202 Scanare\GDPR\P.U.D. str. COLNICULUI nr. 32\P.U.D. str. COLNICULUI nr. 32 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. COLNICULUI nr. 32\P.U.D. str. COLNICULUI nr. 32 – memoriu.pdf AVIZ FAVORABIL                                    C.T.U.  Nr. 01/06 din 08.09.2022. Necesară completare cu prezentare situaţie reală din teren – figurare constructie existenta pe planșa de reglementări Scanare\GDPR\P.U.D. str. COLNICULUI nr. 32\P.U.D. str. COLNICULUI nr. 32 – ilustrare de temă.pdf
50 50139/26.08.2022 Drumul POȘTALIONULUI nr. 93-95 Modificare de temă – modificări interioare, modificări exterioare, modificări fațade și supraetajare cu un singur nivel o singură dată în suprafață de maximum 20% din suprafața construită desfășurată a clădirilor – ansamblu cu trei corpuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+5ER+6ER, aflate în curs de execuție în baza A.C. nr. 248/14441 din 16.07.2021 rezultând un ansamblu de trei locuințe colective cu regim final de înălțime D+P+4E+5ER+6ER+7ER, organizare de șantier St = 5590 mp (din acte);

5874 mp (din măsurători)

C.F. nr. 237959 -supraetajare- -supraetajare- Analizat în C.T.U. din 08.09.2022. Necesar REVENIRE cu documentație completă -supraetajare-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 50310/26.08.2022 Șoseaua VITAN BÂRZEȘTI nr. 5-7 Supraetajare imobil cu funcțiuni mixte în regim de înălțime Ds+P+4E+5Eretras+6Eretras, în curs de execuție în baza A.C. Nr. 35/57.687 din 17.02.2022, rezultând un imobil cu regim de înălțime Ds+P+4E+5Eretras+6E-7Eretras St = 3000 mp (din acte);

3448 mp (din măsurători)

C.F. nr. 237959 -supraetajare- -supraetajare- AVIZ FAVORABIL                                    C.T.U.  Nr. 05/06 din 08.09.2022. -supraetajare-  

 

 

 

 

 

 

 

 

52 49143/23.08.2022 Str. ALUNIȘULUI nr. 106 Modificare de temă – supraetajare construcție în curs de realizare, cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maximum 20% din suprafața construită desfășurată autorizată cu AC nr. 540/25214 din 28.10.2014 și AC nr. 14/536 din 18.01.2022, cu regim de înălțime S+P+2E+M, rezultând un regim de înălțime S+P+3E, cu destinația de locuință colectivă St = 130 mp (din acte);

133 mp (din măsurători)

C.F. nr. -supraetajare- -supraetajare- -programat pentru viitoarea ședință a Comisiei Tehnice de Urbanism- -supraetajare-
53 49563/24.08.2022 Str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 43 Elaborare PUD / desființare corp C2 existent, modificări interioare, exterioare, extindere și supraetajare corp C1 existent, rezultând o locuință unifamilială cu regim de înălțime P+1E St = 330 mp (din acte);

329 mp (din măsurători)

C.F. nr. 238864 Scanare\GDPR\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 43\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 43 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 43\P.U.D. str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 43 – memoriu.pdf -programat pentru viitoarea ședință a Comisiei Tehnice de Urbanism- -documentație incompletă-
54 49499/24.08.2022 Str. JIRULUI nr. 14-16 Elaborare PUD / construire imobil cu funcțiunea de locuinţe colective cu regim de înǎlţime D+P+2E+M, amenajare incintă, împrejmuire teren, branșare și racordare la utilitățile existente în zonă și organizare executare lucrări St = 397 mp C.F. nr. 219694 Scanare\GDPR\P.U.D. str. JIRULUI nr. 14-16\P.U.D. str. JIRULUI nr. 14-16 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. JIRULUI nr. 14-16\P.U.D. str. JIRULUI nr. 14-16 – memoriu.pdf -programat pentru viitoarea ședință a Comisiei Tehnice de Urbanism- Scanare\GDPR\P.U.D. str. JIRULUI nr. 14-16\P.U.D. str. JIRULUI nr. 14-16 – ilustrare de temă.pdf
55 50869/29.08.2022 Str. SERG. FLORESCU NICOLAE nr. 75 Elaborare PUD / construire locuinţǎ colectivă cu regim de înǎlţime D+P+2E+M/E3R, împrejmuire teren, organizare de şantier şi utilitǎţi St = 339 mp C.F. nr. 231045 Scanare\GDPR\P.U.D. str. SERGENT FLORESCU NICOLAE nr. 75\P.U.D. str. SERGENT FLORESCU NICOLAE nr. 75 – planșă reglementări urbanistice.pdf -documentație incompletă- -programat pentru viitoarea ședință a Comisiei Tehnice de Urbanism- -documentație incompletă-
56 56128/20.09.2022 Șos. OLTENIȚEI nr. 129B Modificări interioare, modificări fațade și supraetajare cu un singur nivel, o singură dată în suprafață de msximum 20% din suprafața construită desfășurată a clădirii, aflat în curs de execuție în baza A.C. Nr. 393/52540 din 03.08.2020, rezultând o construcție cu regim final de înălțime Ds+P+3E+M și organizare șantier. St = 1132 mp (din acte);

1124 mp (din măsurători)

C.F. nr. 219414 -supraetajare- -supraetajare- -programat pentru viitoarea ședință a Comisiei Tehnice de Urbanism- -supraetajare-
57 56774/22.09.2022 CALEA ȘERBAN VODĂ nr. 225 Detaliere reglementări urbanistice prevăzute prin P.U.Z. Calea Șerban Vodă nr. 225 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 250/ 30.06.2009 și organizare executare lucrări. St = 5314,00 mp (din acte);

5266,00 mp (din măsurători)

C.F. nr. 202514 Scanare\GDPR\P.U.D. str. CALEA ȘERBAN VODĂ nr. 225\P.U.D. str. CALEA ȘERBAN VODĂ nr. 225 – planșă reglementări urbanistice.pdf Scanare\GDPR\P.U.D. str. CALEA ȘERBAN VODĂ nr. 225\P.U.D. str. CALEA ȘERBAN VODĂ nr. 225 – memoriu.pdf -programat pentru viitoarea ședință a Comisiei Tehnice de Urbanism- -documentație incompletă-

Informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor Urbanistice de Detaliu (Actualizare Martie 2022)

Nr. crt Nr. Inreg. Solicitant Adresa poștala Denumire investitie Suprafată teren (St) proprietate privată persoane fizice/jur.

 

Nr. De Carte Funciara Plan de Reglementari

propunere

Memoriu P.U.D. Observații

Comisia Tehnică de Urbanism (C.T.U.)

de pe lângă

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Ilustrare de Tema

propunere

H.C.L./

 

Aviz Arh. Şef,

Şi

Plan Regle-mentă-

ri anexă la aviz Arh.  Şef

1 77966/14.12.2021 BD. METALURGIEI NR. 100-118/124/128-130 AMENAJARE PARC, CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL P+2E+T(terasă circulabilă) ȘI CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ – P+1E+T(terasă circulabilă parcare auto) Stotal = 27.005,00 mp – conform măsurătorilor (15.024,00 mp – conform măsurătorilor + 2.002,00 mp + 9.979,00 mp – conform măsurătorilor) Nr. 100-118 (C.F. nr. 208527), Nr. 124 (C.F. nr. 201506), Nr. 128-130 (C.F. nr. 208526), Scanare\BD. METALURGIEI NR. 100-118_124_128-130\SCAN Plan Reglementări – PUD Parc Tudor Arghezi.pdf Scanare\BD. METALURGIEI NR. 100-118_124_128-130\memoriu parc ta.pdf
2 76844/09.12.2021 ȘOS. OLTENIȚEI NR. 388, LOT 50/1 CONSTRUIRE IMOBILE CU FUNCȚIUNEA DE BIROURI, SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII 2S+P+3E+6E St = 2064 mp C.F. nr. 232304 Scanare\PUD – ȘOS. OLTENIȚEI NR. 388, LOT 50-1\plansa reg.pdf Scanare\PUD – ȘOS. OLTENIȚEI NR. 388, LOT 50-1\memoriu.pdf Analizat în C.T.U. din 31.01.2022;

Revine cu restudiere soluție;

Necesită completări.

3 72569/16.11.2021 completată cu 1409/11.01.2022 STR. MIHAIL PETRESCU NR. 31 DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, REFACERE ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI St = 193 mp  din măsurători (208 mp din acte) C.F. nr. 233973 Scanare\PUD – STR. MIHAIL PETRESCU NR. 31\u6 plan reglementari.pdf Scanare\PUD – STR. MIHAIL PETRESCU NR. 31\Memoriu.pdf Aviz favorabil C.T.U. din 31.01.2022 Scanare\PUD – STR. MIHAIL PETRESCU NR. 31\u9 ilustrare de tema 3d.pdf
4 72744/16.11.2021 completată cu 74165/23.11.2021 și 76461/07.12.2021 Str. BRĂDETULUI 24, LOT 3 Construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime 2S+P+2E+M cu spații comerciale la perter, refacere gard de împrejmuire a terenului si branșamente utilități St = 1732 mp CF. nr. 222071 Scanare\PUD – STR. BRĂDETULUI NR. 24, LOT 3\reglementari bradetului_rotated.pdf Scanare\PUD – STR. BRĂDETULUI NR. 24, LOT 3\memoriu bradetului.pdf Aviz favorabil C.T.U. din 31.01.2022 cu condiții privind drumul de acces Scanare\PUD – STR. BRĂDETULUI NR. 24, LOT 3\plan ilustrare temă.pdf
5 62820/30.09.2021 DRUMUL JILAVEI 105A-107A Construire imobil locuinte colective cu regim de înălțime Ds+P+6E 2.199,00 mp CF. nr. 236020 Scanare\PUD Drumul Jilavei 105A-107A\Reglementari Urbanistice.pdf Scanare\PUD Drumul Jilavei 105A-107A\Memoriu PUD.pdf Analizat în C.T.U.

din 13.10.2021

(revine  – necesită completări)

6 39047/

11.07.2021

Şi

40345/

18.06.2021

CONSULTARE

 

 

 

 

Str. GIOVANNI BOCCACCIO

nr. 32

Construire

LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ

Sp+P+2E,

cu PISCINĂ

St = 426 mp, din acte (380 mp, suprafaţă măsurată) CF. nr. 219498 Scanare\PUD GIOVANNI BOCCACCIO 32\reglementari pud giovanni 32.pdf Scanare\PUD GIOVANNI BOCCACCIO 32\memoriu pud giovanni 32.pdf Analizat în C.T.U.

din 21..07.2021.

Favorabil – necesită completări

 

 

7 39048/

11.07.2021

Şi

39048/

11.06.2021

CONSULTARE

 

 

 

Str. Soldat BARBU NICOLAE

nr.  6A

Construire IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE

S+P+6E

St = 2100 mp, din acte (2117 mp, suprafaţă măsurată) CF. nr.

205290

Scanare\PUD Soldat Barbu Nicolae 6A\reglementari barbu nicolae.pdf Scanare\PUD Soldat Barbu Nicolae 6A\memoriu barbu nicolae.pdf Analizat în C.T.U.

din 21..07.2021.

Necesită completări

Scanare\PUD Soldat Barbu Nicolae 6A\ilustrare tema barbu nicolae.pdf H.C.L. 178/25.11.2021
8 47404/ 22.07.2021

 

49111/

30.07.2021

 

56347/

02.09.2021

 

 

 

STR. BUCUR

nr. 3A

RECOMPARTIM.ŞI SUPRAETAJARE IMOBIL CU UN NIVEL REZULTÂND UN IMOBIL D+P+3E

LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ

St = 270 mp CF. nr. 230382 Scanare\PUD Bucur 3A\bucur 3A reg.pdf Scanare\PUD Bucur 3A\bucur 3A memoriu.pdf Aviz favorabil C.T.U. din 17.08.2021 Scanare\PUD Bucur 3A\bucur 3A tema.pdf H.C.L.S. 4 10/31.01.2021
9 37491/

03.06.2021

 

 

 

 

 

  Str. Soldat IONESCU GHEORGHE

nr. 36

Construire IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE

P+2E+M

St = 299 mp, din acte (298 mp, suprafaţă măsurată) CF. nr. 227642 Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\reglem pud soldat iones gheorghe.pdf Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\memotiu pud soldat iones gheorghe.pdf Analizat C.T.U. în 21.07.2021

Favorabil – cu condiţii,

Necesită completări

Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\tema 1pud soldat iones gheorghe.pdf

 

Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\tema 2pud soldat iones gheorghe.pdf

10 36467/

27.05.2021

Str. Soldat ION CIOCODEICA

nr. 12B

EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER

rezultând

P+1E

St = 280 mp, din acte (280,6 mp, suprafaţă măsurată) CF.nr.

206504

Scanare\PUD Soldat Ion Ciocodeica 12 B\mreg ciocodeica.pdf Scanare\PUD Soldat Ion Ciocodeica 12 B\memoriu ciocodeica.pdf Analizat C.T.U. în 21.07.2021

Favorabil – cu condiţii,

Necesită completări

Scanare\PUD Soldat Ion Ciocodeica 12 B\ilustrare tema ciocodeica.pdf
11 42711/

01.07.2021 şi completare

  INTR. CIURULUI

nr. 20

MODIFICĂRI INTERIOARE, MODIFICĂRI EXTERIOARE,

CONSTRUIRE LIFT,

SUPRAETAJARE

(iniţial P+2E+M,

final P+3E+4Eretras)

St = 405 mp, din acte (428 mp, suprafaţă măsurată) CF. nr.

206194

Scanare\PUD Intrarea Ciurului 20\intrarea ciurului 20 reg.pdf Scanare\PUD Intrarea Ciurului 20\intrarea ciurului 20 memoriu.pdf Analizat C.T.U. în 17.08.2021

Favorabil – cu condiţii,

Necesită completări

 

 

12 15681/

02.03.2021 şi

30318/

29.04.2021 şi completări

  STR. MIXANDREI

nr. 44

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ şi GARAJ St = 421, din acte

(462 mp, (suprafaţă măsurată)

CF. nr. 227282 Scanare\PUD Mixandrei 44\06.Reglementari Urbanistice-420×297.pdf Scanare\PUD Mixandrei 44\00. Memoriu PUD Str. Mixandrei 44.pdf Analizat C.T.U. în 06.04.2021

Favorabil – completări necesare.

 

Soluţie modificată Analizat în C.T.U. din 13.10.2021 – Favorabil

 

 

Scanare\PUD Mixandrei 44\09.Posibilitati de mobilare urbanistica-420×297.pdf

H.C.L. 175/25.11.2021
13 30538/

04.05.2021

STR. SIMIGIULUI nr. 21 Consolidare, modif. Interioare, extindere, supraetajare corp C1

rezultând

LOCUINŢĂ

INDIVIDUALĂ

P+2E

St = 153 mp (suprafaţă măsurată) CF. nr. 231992 Scanare\PUD Simigiului 21\plansa reg urb simigiului.pdf Scanare\PUD Simigiului 21\memoriu pud simigiului.pdf Analizat C.T.U. în 19.05.2021 – Consultare

(necesită completări)

Scanare\PUD Simigiului 21\plansa  simigiului ilustrare.pdf
14 28376/

20.04.2021

Şi completări

  STR. BUCOVĂŢ NR. 3 MAGAZIN RETAIL PARTER ŞI ANEXE St = 14107 mp, CF. nr. 235422 Scanare\PUD Bucovat 3\06 Reglementari_urbanistice.pdf Scanare\PUD Bucovat 3\MEMORIU PUD Bucovat 3_S4 _rev1.pdf Analizat în C.T.U. din 17.08.2021- Favorabil

(necesită completări)

Scanare\PUD Bucovat 3\08_Ilustrare tema.pdf
15 48605/23.07.2020

completat cu

76899/16.11.2020,

60425/21.09.2021

Calea ŞERBAN VODĂ

nr. 31 -31A

Construire imobil CASA SĂRBĂTOAREA St = 1266,49 mp

(1377 mp, cf.

măsurătorilor

cadastrale)

CF. nr.

232041

Scanare\CAL.  ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\plan reglementări urbanistice.pdf Scanare\CAL.  ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\Memoriu.pdf Analizat în C.T.U. din 13.10.2021- Favorabil Scanare\CAL.  ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\tema.pdf Modificare ilustrare de temă
16 8028/04.02.2021 ȘOS. GIURGIULUI NR. 27 IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+5E CU SPAȚIU COMERCIAL ȘI PARCARE LA PARTER St=362mp CF. nr. 219230 Scanare\ȘOS. GIURGIULUI  NR. 27\U03 Reglementari Urbanistice_20210203_IR_GT_SG-1 500_500x600.pdf Scanare\ȘOS. GIURGIULUI  NR. 27\Memoriu.pdf Analizat în C.T.U. din 06.04.2021 – Favorabil Scanare\ȘOS. GIURGIULUI  NR. 27\U06 Mobilare urbana – ilustrare volumetrica_20210203_SG-500×600.pdf H.C.L. 180/25.11.2021
17 5303/26.01.2021 STR. ANTON COLORIAN NR. 64 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E, UTILITĂȚI, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER St = 405 mp din măsurători (407 mp din acte)

 

 

CF. nr. 220402 Scanare\STR. ANTON COLORIAN NR 64\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. ANTON COLORIAN NR 64\Memoriu.pdf Analizat C.T.U. în 24.02.2021

Favorabil, cu condiţii, completări necesare.

 

Soluţie modificată Analizat în C.T.U. din 13.10.2021 – Favorabil

 

Necesare completări

Scanare\STR. ANTON COLORIAN NR 64\Ilustrare de Tema.pdf
18 85900/21.12.2020,

19551/ 18.03.2012,

29833/ 27.04.2021, 52097/ 16.08.2021

Bd. METALURGIEI NR. 78 CONSTRUIRE IMOBIL S+P+13E,

 

Revenire cu solicitare regim  de înălţime S+P+11E

St = 4133 mp CF. nr.

201074

Scanare\PUD Metalurgiei 78\metalurgiei 78 reg.pdf Scanare\PUD Metalurgiei 78\metalurgiei 78 memoriu.pdf Analizat în  C.T.U  din 17.08.2021-favorabil

Necesită completări

 

Scanare\PUD Metalurgiei 78\ilust tema metalurgiei 78.pdf HCL 179/25.11.2021
19 75013/06.11.2020 STR.

IANCU COJESCU

NR. 6B

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

Sp/Ds+P+1E+E2R

St = 520 mp din măsurători (500 mp din act0e) CF nr. 210257 Scanare\STR. IANCU COJESCU NR.6B\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. IANCU COJESCU NR.6B\Memoriu.pdf Scanare\STR. IANCU COJESCU NR.6B\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 58/12.04.2021
20 73283/30.10.2020 str. NEGURENI NR.10

şi

STR. NEGURENI FN (adiacent imobilului din str. NEGURENI NR.10)

EXTINDERE LOCUINȚĂ  UNIFAMILIALĂ

P+1E+M

St str. Negureni nr. 10 = 297 mp, din măsurători (295 mp din acte);

St  adiacent propus spre concesionare = 49 mp

CF nr. 201342

( str. Negureni nr. 10)

Scanare\STR. NEGURENI NR.10\Plan de Reglementari.pdf

 

iniţial

 

Scanare\STR. NEGURENI NR.10\Memoriu.pdf

iniţial

Analizat în

C.T.U. 17.11.2020

 

Aviz favorabil cu conditii

 

Necesită completări

 

 

Scanare\STR. NEGURENI NR.10\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L.S. 4 09/31.01.2021
21 70741/22.10.2020

completat cu 78999/24.11.2020,

revenire cu

59901/17.09.2021

STR. DUMINICII NR.3 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

P+2E,

revenire cu P+1E+E2R

 

St = 298 mp CF nr. 204383 Scanare\STR. DUMINICII NR.3\Plan de Reglementari.jpg Analizat în

C.T.U. din 17.11.2020 – favorabil

 

Reanalizat în

C.T.U. din 13.10.2021 – favorabil

Scanare\PUD Duminicii 3\ilustrare tema duminicii 3.pdf H.C.L.S. 4 11/31.01.2021
22 69515/15.10.2020  completat cu 72350/27.10.2020

şi

82337/08.12.2020

 

 

STR. LĂSTARULUI NR.12 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

S+P+2E+M

St = 149 mp din măsurători (147 mp din acte) CF nr. 210184 Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Memoriu.pdf  

 

Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Ilustrare de Tema1.pdf H.C.L. 105/

31.08.

2021

23 67129/06.10.2020

completat cu 80804/03.12.2020

 

 

STR. DĂLHĂUȚI NR.15 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

P+1E+M

St = 202 mp, din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 224288 Scanare\STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 17.11.2020

 

Aviz favorabil C.T.U. în 19.05.2021

Scanare\STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 132/

29.09.

2021

24 64302/24.09.2020

şi

55208/20.08.2020

completat cu 69473/15.10.2020

65137/29.09.2020

şi

82038/08.12.2020

 

STR. ZĂTRENI NR.26 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE, (DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE) St = 211 mp, din măsurători (207 mp din acte) CF nr. 213289 Scanare\STR. ZĂTRENI NR.26\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. ZĂTRENI NR.26\MEMORIU.pdf  

 

 

Scanare\STR. ZĂTRENI NR.26\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L.

80/26.052021

25 60311/08.09.2020 STR. SANDU MARIN NR.60 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

P+2E+M

St=180 mp CF. nr. 221725  Scanare\STR. SANDU MARIN NR.60\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. SANDU MARIN NR.60\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 22.09.2020

neprezentat acord vecin din stânga privind din stradă, pentru P+2E+M sau P+2E+POD, rezultă P+2E

 

Scanare\STR. SANDU MARIN NR.60\Ilustrare de Tema.pdf HCL 174/25.11.2021
26 50327/30.07.2020 STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24 CONSTRUIRE IMOBIL GRĂDINIȚĂ

S+P+2E+M

St=304 mp  din măsurători (300 mp din acte) CF. nr. 230463  Scanare\STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\reglementari costescu.pdf Scanare\STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\mem costescu petre 24.pdf Aviz favorabil C.T.U. în 19.05.2021, cu condiții

 

HCL 181/25.11.2021
27 49975/30.07.2020

şi plângere plealabilă:

73568/02.11.2020

74628/05.11.2020

 

STR. SECUILOR NR.25  CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

Sp+P+2E

St= 232 mp  din măsurători (230 mp din acte) CF nr. 202516 Scanare\STR. SECUILOR NR.25\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. SECUILOR NR.25\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U. 22.09.2020

 

Nu s-a luat o decizie tehnica

Răspuns în baza H.C.L..S.4 nr. 78/

26.05.

2021

28 48606/23.07.2020

completat cu 76900/16.11.2020

CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33 CONSTRUIRE IMOBIL APART-HOTEL

P+6E

St=445 mp, din măsurători (467 mp din acte) CF nr. 212287 Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\U11 – Reglementari urbanistice.jpg Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\Memoriu.pdf Nu a fost analizat în şedinţă C.T.U.

Documentaţie incompletă

Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\IT01.3 – Ilustrare de tema – Pespective.jpg
29 42315/30.06.2020

completat cu 70190/20.10.2020,

revenire 22594/30.03.2021

 

  DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122 CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE

P+1E+M

St=2174 mp CF nr. 228712 Scanare\DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\3.Reglementari-Zonificare_3.pdf Scanare\DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 16.07.2020

Aviz negativ, revenire.

Analizat în şedință C.T.U

17.11.2020

Aviz negativ

 

Reanalizat în C.T.U. din 19.05.2021 – consultare

Scanare\DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\9. Ilustrare arh.pdf
30 28474/05.05.2020

(revenire)

  CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219 IMOBIL LOCUINȚĂ

COLECTIVĂ

S+P+4E

St=997 mp  din măsurători (906 mp din acte) CF nr. 219470

 

Analizat în şedință C.T.U

16.07.2020

Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219\200524 reglementare Serban Voda.pdf

 

Analizat în şedință C.T.U

16.07.20

Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219\200524 Memoriu justificativ Serban Voda.pdf

Analizat

C.T.U 19.05.2021

Revenire cu amplasamentul stabilit de Comisie.

 

31 23794/06.04.2020

completat cu

79241/22.11.2020

Șoimuș nr. 76 IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ

P+2E+M

St = 202 mp CF nr. 205703 Scanare\Șoimuș nr. 76\Plan de Reglementari.pdf Scanare\Șoimuș nr. 76\Memoriu.pdf Avizat favorabil în C.T.U. în 19.05.2021 Scanare\Șoimuș nr. 76\Ilustrare de Tema.pdf HCL 173/25.11.2021
32 15500/28.02.2020 STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

P+1E+M

St=204 mp  din măsurători (202 mp din acte) CF nr. 229986 Scanare\STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Plan de reglementari.pdf Scanare\STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Memoriu.pdf Scanare\STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Ilustrare de Tema.pdf HCL 59/12.04.2021
33 15287/28.02.2020 STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M St=199 mp  din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 207019 Scanare\STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Memoriu.pdf Scanare\STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 62/12.04.2021
34 2563/15.01.2020

completat cu

26297/22.04.2020

26682/23.04.2020

și

26731/23.04.2020

 

Calea Serban Vodă nr. 86-88 IMOBIL LOCUINȚE ȘI COMERȚ

S+P+1E+2-3ER+4ER

St = 571 mp  din măsurători (543,78 mp din acte) CF nr. 224857 Scanare\Calea Serban Vodă nr. 86-88\Plan de Reglementari.pdf Scanare\Calea Serban Vodă nr. 86-88\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U.  16.07.2020

AVIZ FAVORABIL

 

Scanare\Calea Serban Vodă nr. 86-88\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 176/25.11.2021
35 89828/11.12.2019

completat cu

46916/16.07.2020

72703/28.10.2020

și

79325/24.11.2020

 

 

DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170 IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+E5R

 

 

St = 3046 mp

şi

drum de acces

S = 403 mp

CF nr. 231345

şi

CF nr.

201340

(drum de acces)

Scanare\DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U03 Reglementari urbanistice.jpg Scanare\DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\Memoriu.pdf  

Analizat  în

C.T.U. 17.11.2020

AVIZ FAVORABIL

 

Scanare\DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U07 ILUSTRARE DE TEMĂ CU INSERȚIE ÎN SIT REAL_20210128_BI-420×650 (1).jpg H.C.L. 177/25.11.2021
36 71666/07.10.2019

completat cu

86820/29.11.2019

16472/04.03.2020

25731/15.04.2020

27172/27.04.2020

30666/14.05.2020

41381/26.06.2020

şi
70826/22.10.2020

DRUMUL JILAVEI

NR. 89 N

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2E DOUĂ LOCUINȚE DUPLEX

(cu cererea 41381/26.06.2020 a fost solicitată schimbarea regimul ui de înălțime și numărul de unități locative)

St = 291 mp + 7,72 % cotă indiviză din drumul de acces CF nr. 212550 Scanare\DRUMUL JILAVEI NR. 89N\plansa reg jilavei 89 n.pdf Scanare\DRUMUL JILAVEI NR. 89N\mem jilavei 89n.pdf Avizat favorabil în C.T.U. în data de 24.02.2021 cu condiții
37 70276/02.10.2019

completat cu

83518/18.11.2019

şi

84949/17.12.2020

 

STR. CONDURACHE GHEORGHE

NR. 24

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+M St = 253 mp   din măsurători (250 mp din acte) CF nr. 219691 Scanare\STR. CONDURACHE GHEORGHE NR.24\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. CONDURACHE GHEORGHE NR.24\Memoriu.pdf H.C.L.      57/12.04.2021
38 54323/02.08.2019

completat cu

53248/09.08.2019

73642/11.10.2019

34977/29.05.2020

şi

84218/15.12.2020

 

  STR. PAJIȘTEI NR. 7

 

LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ S+P+1E+M St = 170 mp  din măsurători (169 mp din acte) CF nr. 205283 Scanare\STR. PAJIȘTEI NR. 7\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. PAJIȘTEI NR. 7\Memoriu.pdf  

 

Scanare\STR. PAJIȘTEI NR. 7\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 60/12.04.2021
39 47581/08.07.2019

completat cu

87781/04.12.2019

1491/10.01.2020

şi

78928/24.11.2020

INTR. SERELOR NR. 83-85 LOCUINȚE UNIFAMILIALĂ P+1E+E2R St = 855 mp  din măsurători (4962 mp din acte) CF nr. 227187 Scanare\INTR. SERELOR NR. 83-85\00 plan reglemenatri circulatie modif.pdf Scanare\INTR. SERELOR NR. 83-85\Memoriu.pdf H.C.L. 61/12.04.2021
40 3709/

20.01.2022

Str. ELENA CUZA

nr. 31

CONSOLIDAR, MODIFICĂRI INTERIOARE, MODICĂRI EXTEERIOAR, REABILITARE TERMINĂ ŞI SUPRAET.

CONSTRUCŢII EXISTENTE

Corpul C1 (locuinţă) Sp+P+1E+M                  Corpul C2 (birouri) P+1E+M

St = 263 mp, din acte

= 280 mp, suprafaţa măsurată

C.F. nr. 28364 Scanare\STR. ELENA CUZA NR. 31\PL03_REGLEMENTARI URBANISTICE.pdf Scanare\STR. ELENA CUZA NR. 31\MEMORIU_RLU_ELENA CUZA 31.pdf Analizat în ședința C.T.U. din 31.01.2022

 

Respins

(lucrare executată)

Scanare\STR. ELENA CUZA NR. 31\PANOU PUD-ELENA CUZA 31.pdf
41 3968/

21.01.2022

  Bd.

C.BRÂN-COVEANU

Nr. 93

CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE S+P+4E+5ET, cu SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER St = 349 mp C.F. nr. 231527 Scanare\PUD BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 93\reglementari urbanistice.pdf Scanare\PUD BD. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 93\memoriu.pdf Analizat în ședința C.T.U. din 31.01.2022

(revine cu restudiere soluție)

42 6739/04.02.2022 Str. DRUMUL BINELUI NR. 51-61 CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE S+P+9E St = 14375 mp C.F. nr. 232886 Scanare\STR. DRUMUL BINELUI nr. 51-61\3.reglementari urbanistice.pdf Scanare\STR. DRUMUL BINELUI nr. 51-61\0.MEMORIU GENERAL PUD.pdf Avizat favorabil în ședința C.T.U. din 24.02.2022 Scanare\STR. DRUMUL BINELUI nr. 51-61\panou anunt SOP.pdf
43 10128/18.02.2022 Str. CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 104 CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE C1=S+P+4E ȘI C2=P+1ER St = 753 mp (din acte) și 759 mp (din măsurători) C.F. nr. 213050 Scanare\STR. CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 104\PL04_REGLEMENTARI URBANISTICE.pdf Scanare\STR. CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 104\20220119_Memoriu_CALEA SERBAN VODA.docx Analizat în ședința C.T.U. din 24.02.2022

(revine)

Scanare\STR. CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 104\20220206_PANOU CALEA SERBAN VODA 104.pdf
44 8590/11.02.2022 Str. POȘTALIONULUI NR. 32-34 CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE COLECTIVĂ P+4E St = 401 mp C.F. nr. 202638 Scanare\STR. POȘTALIONULUI NR.19\A3 reglementari.PDF Scanare\STR. POȘTALIONULUI NR.19\memoriu.pdf Avizat favorabil în ședința C.T.U.

din 24.02.2022

Scanare\STR. POȘTALIONULUI NR.19\Ilustrare de Tema.pdf
45 5809/01.02.2022 Str. POTERAȘI NR. 23-25 CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER S+P+5E St = 460 mp (din acte) și 483 mp (din măsurători) C.F. nr. 233967 Scanare\STR. POTERAȘI NR. 23-25\28.U05_Reglementari urbanistice.pdf Scanare\STR. POTERAȘI NR. 23-25\21.PUD Poterasi-MEMORIU justificativ.pdf Analizat în C.T.U.

din 24.02.2022

(revine cu restudiere locuințe)

 

Informarea si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor Urbanistice de Detaliu (Actualizare Octombrie 2021)

Nr. crt Nr. Inreg. Solicitant Adresa poștala Denumire investitie Suprafată teren (St) proprietate privată persoane fizice/jur.

 

Nr. De Carte Funciara Plan de Reglementari

propunere

Memoriu P.U.D. Observații

Comisia Tehnică de Urbanism (C.T.U.)

de pe lângă

Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Ilustrare de Tema

propunere

HCL/

 

Aviz Arh. Şef,

Şi

Plan Regle-mentă-

ri anexă la aviz Arh.  Şef

1 61275/23.09.2021 Str. BRĂDETULUI 24, LOT 3 Construire imobil locuințe colective cu regim de înălțime 2S+P+2E+M cu spații comerciale la perter, refacere gard de împrejmuire a terenului si branșamente utilități 1.732,00 mp CF. nr. 222071 Scanare\PUD Bradetului 24, lot3\reglementari bradetului.pdf Scanare\PUD Bradetului 24, lot3\memoriu bradetului.pdf Consultare  – C.T.U.. din 13.10.2021

(revine)

2 62820/30.09.2021 DRUMUL JILAVEI 105A-107A Construire imobil locuinte colective cu regim de înălțime Ds+P+6E 2.199,00 mp CF. nr. 236020 Scanare\PUD Drumul Jilavei 105A-107A\Reglementari Urbanistice.pdf Scanare\PUD Drumul Jilavei 105A-107A\Memoriu PUD.pdf Analizat în C.T.U.

din 13.10.2021

(revine  – necesită completări)

3 39047/

11.07.2021

Şi

40345/

18.06.2021

CONSULTARE

 

 

 

 

Str. GIOVANNI BOCCACCIO

nr. 32

Construire

LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ

Sp+P+2E,

cu PISCINĂ

St= 426 mp, din acte (380mp, suprafaţă măsurată) CF. nr. 219498 Scanare\PUD GIOVANNI BOCCACCIO 32\reglementari pud giovanni 32.pdf Scanare\PUD GIOVANNI BOCCACCIO 32\memoriu pud giovanni 32.pdf Analizat în C.T.U.

din 21..07.2021.

Favorabil – necesită completări

 

 

4 39048/

11.07.2021

Şi

39048/

11.06.2021

CONSULTARE

 

 

 

Str. Soldat BARBU NICOLAE

nr.  6A

Construire IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE

S+P+6E

St= 2100 mp, din acte (2117mp, suprafaţă măsurată) CF. nr.

205290

Scanare\PUD Soldat Barbu Nicolae 6A\reglementari barbu nicolae.pdf Scanare\PUD Soldat Barbu Nicolae 6A\memoriu barbu nicolae.pdf Analizat în C.T.U.

din 21..07.2021.

Necesită completări

Scanare\PUD Soldat Barbu Nicolae 6A\ilustrare tema barbu nicolae.pdf
5 47404/ 22.07.2021

 

49111/

30.07.2021

 

56347/

02.09.2021

 

 

 

STR. BUCUR

nr. 3A

RECOMPARTIM.ŞI SUPRAETAJARE IMOBIL CU UN NIVEL REZULTÂND UN IMOBIL D+P+3E

LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ

St= 270 mp CF. nr. 230382 Scanare\PUD Bucur 3A\bucur 3A reg.pdf Scanare\PUD Bucur 3A\bucur 3A memoriu.pdf Aviz favorabil C.T.U. din 17.08.2021 Scanare\PUD Bucur 3A\bucur 3A tema.pdf
6 37491/

03.06.2021

 

 

 

 

 

  Str. Soldat IONESCU GHEORGHE

nr. 36

Construire IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE

P+2E+M

St= 299 mp, din acte (298mp, suprafaţă măsurată) CF. nr. 227642 Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\reglem pud soldat iones gheorghe.pdf Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\memotiu pud soldat iones gheorghe.pdf Analizat C.T.U. în 21.07.2021

Favorabil – cu condiţii,

Necesită complet

ări

Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\tema 1pud soldat iones gheorghe.pdf

 

Scanare\PUD Str. Soldat IONESCU GHEORGHE 36\tema 2pud soldat iones gheorghe.pdf

7 36467/

27.05.2021

Str. Soldat ION CIOCODEICA

nr. 12B

EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER

rezultând

P+1E

St= 280 mp, din acte (280,6mp, suprafaţă măsurată) CF.nr.

206504

Scanare\PUD Soldat Ion Ciocodeica 12 B\mreg ciocodeica.pdf Scanare\PUD Soldat Ion Ciocodeica 12 B\memoriu ciocodeica.pdf Analizat C.T.U. în 21.07.2021

Favorabil – cu condiţii,

Necesită completări

Scanare\PUD Soldat Ion Ciocodeica 12 B\ilustrare tema ciocodeica.pdf
8 42711/

01.07.2021 şi completare

  INTR. CIURULUI

nr. 20

MODIFICĂRI INTERIOARE, MODIFICĂRI EXTERIOARE,

CONSTRUIRE LIFT,

SUPRAETAJARE

(iniţial P+2E+M,

final P+3E+4Eretras)

St= 405 mp, din acte (428mp, suprafaţă măsurată) CF. nr.

206194

Scanare\PUD Intrarea Ciurului 20\intrarea ciurului 20 reg.pdf Scanare\PUD Intrarea Ciurului 20\intrarea ciurului 20 memoriu.pdf Analizat C.T.U. în 17.08.2021

Favorabil – cu condiţii,

Necesită completări

 

 

9 58724/

21.08.2019

+

REVINE

PRIN AVOCAT

32555/

12.05.2021

 

 

 

 

 

  STR. MOŞOAIA NR. 104 LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ PARTER St=207mp CF. nr. 219244 Scanare\PUD Mosoaia 104\reglem PUD MOSOAIA.pdf Scanare\PUD Mosoaia 104\rmemoriu PUD MOSOAIA.pdf Incomplet Scanare\PUD Mosoaia 104\tema PUD MOSOAIA.pdf
10 15681/

02.03.2021 şi

30318/

29.04.2021 şi completări

  STR. MIXANDREI

nr. 44

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT – LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ şi GARAJ St= 421, din acte

(462mp, (suprafaţă măsurată)

CF. nr. 227282 Scanare\PUD Mixandrei 44\06.Reglementari Urbanistice-420×297.pdf Scanare\PUD Mixandrei 44\00. Memoriu PUD Str. Mixandrei 44.pdf Analizat C.T.U. în 06.04.2021

Favorabil – completări necesare.

 

Soluţie modificată Analizat în C.T.U. din 13.10.2021 – Favorabil

 

 

Scanare\PUD Mixandrei 44\09.Posibilitati de mobilare urbanistica-420×297.pdf

11 30538/

04.05.2021

STR. SIMIGIULUI nr. 21 Consolidare, modif. Interioare, extindere, supraetajare corp C1

rezultând

LOCUINŢĂ

INDIVIDUALĂ

P+2E

St= 153mp (suprafaţă măsurată) CF. nr. 231992 Scanare\PUD Simigiului 21\plansa reg urb simigiului.pdf Scanare\PUD Simigiului 21\memoriu pud simigiului.pdf Analizat C.T.U. în 19.05.2021 – Consultare

(necesită completări)

Scanare\PUD Simigiului 21\plansa  simigiului ilustrare.pdf
12 28376/

20.04.2021

Şi completări

  STR. BUCOVĂŢ NR. 3 MAGAZIN RETAIL PARTER ŞI ANEXE St= 14107 mp, CF. nr. 235422 Scanare\PUD Bucovat 3\06 Reglementari_urbanistice.pdf Scanare\PUD Bucovat 3\MEMORIU PUD Bucovat 3_S4 _rev1.pdf  

Analizat în C.T.U. din 17.08.2021- Favorabil

(necesită completări)

Scanare\PUD Bucovat 3\08_Ilustrare tema.pdf
13 48605/23.07.2020

completat cu

76899/16.11.2020,

60425/21.09.2021

Calea ŞERBAN VODĂ

nr. 31 -31A

Construire imobil CASA SĂRBĂTOAREA St= 1266,49mp

(1377mp, cf.

măsurătorilor

cadastrale)

CF. nr.

232041

Scanare\CAL.  ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\U11 – Reglementari urbanistice.jpg Scanare\CAL.  ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\Memoriu.pdf Analizat în C.T.U. din 13.10.2021- Favorabil Scanare\CAL.  ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\Ilustrare de Tema.pdf
14 8028/04.02.2021 ȘOS. GIURGIULUI NR. 27 IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+5E CU SPAȚIU COMERCIAL ȘI PARCARE LA PARTER St=362mp CF. nr. 219230 Scanare\ȘOS. GIURGIULUI  NR. 27\U03 Reglementari Urbanistice_20210203_IR_GT_SG-1 500_500x600.pdf Scanare\ȘOS. GIURGIULUI  NR. 27\Memoriu.pdf Analizat în C.T.U. din 06.04.2021 – Favorabil Scanare\ȘOS. GIURGIULUI  NR. 27\U06 Mobilare urbana – ilustrare volumetrica_20210203_SG-500×600.pdf
15 5303/26.01.2021 STR. ANTON COLORIAN NR. 64 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E, UTILITĂȚI, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER St=405 mp din măsurători (407 mp din acte)

 

 

CF. nr. 220402 Scanare\STR. ANTON COLORIAN NR 64\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. ANTON COLORIAN NR 64\Memoriu.pdf Analizat C.T.U. în 24.02.2021

Favorabil, cu condiţii, completări necesare.

 

Soluţie modificată Analizat în C.T.U. din 13.10.2021 – Favorabil

 

Necesare completări

 

 

 

 

 

 

Scanare\STR. ANTON COLORIAN NR 64\Ilustrare de Tema.pdf
16 85900/21.12.2020,

19551/ 18.03.2012,

29833/ 27.04.2021, 52097/ 16.08.2021

Bd. METALURGIEI NR. 78 CONSTRUIRE IMOBIL S+P+13E,

 

Revenire cu solicitare regim  de înălţime S+P+11E

St= 4133 mp CF. nr.

201074

Scanare\PUD Metalurgiei 78\metalurgiei 78 reg.pdf Scanare\PUD Metalurgiei 78\metalurgiei 78 memoriu.pdf Analizat în  C.T.U  din 17.08.2021-favorabil

Necesită completări

 

Scanare\PUD Metalurgiei 78\ilust tema metalurgiei 78.pdf
17 75013/06.11.2020 STR.

IANCU COJESCU

NR. 6B

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

Sp/Ds+P+1E+E2R

St=520 mp din măsurători (500 mp din acte) CF nr. 210257 Scanare\STR. IANCU COJESCU NR.6B\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. IANCU COJESCU NR.6B\Memoriu.pdf Scanare\STR. IANCU COJESCU NR.6B\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 58/12.04.2021
18 73283/30.10.2020 str. NEGURENI NR.10

şi

STR. NEGURENI FN (adiacent imobilului din str. NEGURENI NR.10)

EXTINDERE LOCUINȚĂ  UNIFAMILIALĂ

P+1E+M

St str. Negureni nr. 10= 297mp, din măsurători (295 mp din acte);

St  adiacent propus spre concesionare =49mp

CF nr. 201342

( str. Negureni nr. 10)

Scanare\STR. NEGURENI NR.10\Plan de Reglementari.pdf

 

iniţial

 

Scanare\STR. NEGURENI NR.10\Memoriu.pdf

iniţial

Analizat în

C.T.U. 17.11.2020

 

Aviz favorabil cu conditii

 

Necesită completări

 

 

Scanare\STR. NEGURENI NR.10\Ilustrare de Tema.pdf
19 70741/22.10.2020

completat cu 78999/24.11.2020,

revenire cu

59901/17.09.2021

STR. DUMINICII NR.3 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

P+2E,

revenire cu P+1E+E2R

 

St=298mp CF nr. 204383 Scanare\STR. DUMINICII NR.3\Plan de Reglementari.jpg Memoriu general\ STR. DUMINICII NR.3  

Analizat în

C.T.U. din 17.11.2020 – favorabil

 

Reanalizat în

C.T.U. din 13.10.2021 – favorabil

Scanare\PUD Duminicii 3\ilustrare tema duminicii 3.pdf
20 70650/21.10.2020

completat cu

83033/10.12.2020

STR. POȘTALIONULUI NR.19 CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNE MIXTĂ LOCUINȚĂ COLECTIVĂ SI SPAȚII COMERCIALE

Ds+P+3E+4ER

St= 1558,29mp din măsurători (1550mp – din acte) CF nr. 200805 Scanare\STR. POȘTALIONULUI NR.19\A3 reglementari.PDF Scanare\STR. POȘTALIONULUI NR.19\memoriu.pdf Scanare\STR. POȘTALIONULUI NR.19\Ilustrare de Tema.pdf Lucrare clasată
21 69515/15.10.2020  completat cu 72350/27.10.2020

şi

82337/08.12.2020

  STR. LĂSTARULUI NR.12 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

S+P+2E+M

St=149 mp din măsurători (147 mp din acte) CF nr. 210184 Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Memoriu.pdf  

 

Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Ilustrare de Tema.pdf

 

Scanare\STR. LĂSTARULUI NR.12\Ilustrare de Tema1.pdf

H.C.L. 105/

31.08.

2021

22 67129/06.10.2020

completat cu 80804/03.12.2020

 

 

STR. DĂLHĂUȚI NR.15 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

P+1E+M

St=202 mp, din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 224288 Scanare\STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 17.11.2020

 

Aviz favorabil C.T.U. în 19.05.2021

Scanare\STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L. 132/

29.09.

2021

23 64302/24.09.2020

şi

55208/20.08.2020

completat cu 69473/15.10.2020

65137/29.09.2020

şi

82038/08.12.2020

 

STR. ZĂTRENI NR.26 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE, (DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE) St=211 mp, din măsurători (207 mp din acte) CF nr. 213289 Scanare\STR. ZĂTRENI NR.26\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. ZĂTRENI NR.26\MEMORIU.pdf  

 

 

Scanare\STR. ZĂTRENI NR.26\Ilustrare de Tema.pdf H.C.L.

80/26.052021

24 60311/08.09.2020 STR. SANDU MARIN NR.60 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

P+2E+M

St=180 mp CF. nr. 221725  Scanare\STR. SANDU MARIN NR.60\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. SANDU MARIN NR.60\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 22.09.2020

neprezentat acord vecin din stânga privind din stradă, pentru P+2E+M sau P+2E+POD, rezultă P+2E

 

Scanare\STR. SANDU MARIN NR.60\Ilustrare de Tema.pdf
25 52010/06.08.2020

și

34587/28.05.2020

completat cu

53498/13.08.2020

 

 

 

 

ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237 SUPRAETAJARE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI, CONSTRUCȚIE ÎN CURS DE REALIZARE. AUTORIZATĂ ÎN 2019, CU 2S+P+5E REZULTÂND 2S+P+7E+8ER ȘI AMENAJARE INCINTĂ St= 2438 mp CF nr. 232035 Scanare\ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237\Plan de Reglementari.pdf Scanare\ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 22.09.2020

Dosar incomplet.

Reanalizare propunere:

– clarificare mod de relocare  locuri de parcare lot vecin

– verificare CUT  lot vecin.

 

Arhivat

Scanare\ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237\Ilustrare de Tema.jpg
26 50327/30.07.2020 STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24 CONSTRUIRE IMOBIL GRĂDINIȚĂ

S+P+2E+M

St=304 mp  din măsurători (300 mp din acte) CF. nr. 230463  Scanare\STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\reglementari costescu.pdf Scanare\STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\mem costescu petre 24.pdf Aviz favorabil C.T.U. în 19.05.2021, cu condiții

 

27 49975/30.07.2020

şi plângere plealabilă:

73568/02.11.2020

74628/05.11.2020

 

STR. SECUILOR NR.25  CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

Sp+P+2E

St= 232 mp  din măsurători (230 mp din acte) CF nr. 202516 Scanare\STR. SECUILOR NR.25\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. SECUILOR NR.25\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U. 22.09.2020

 

Nu s-a luat o decizie tehnica

Răspuns în baza H.C.L..S.4 nr. 78/

26.05.

2021

28 49269/28.07.2020 ȘOS. BERCENI NR. 104D CONSTRUIRE IMOBIL MIXT P+4E St=1379 mp CF nr.

202336

Scanare\ȘOS. BERCENI NR. 104D\Plan de Reglementari.pdf Scanare\ȘOS. BERCENI NR. 104D\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 22.09.2020

Dosar incomplet.

Reanalizare propunere conform

punct de vedere  proiectant P.U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4 privind zona verde reglementată

și conform H.C.G.M.B. privind exproprierile in zonă.

 

 

Clasat
29 48606/23.07.2020

completat cu 76900/16.11.2020

CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33 CONSTRUIRE IMOBIL APART-HOTEL

P+6E

St=445 mp, din măsurători (467 mp din acte) CF nr. 212287 Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\U11 – Reglementari urbanistice.jpg Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\Memoriu.pdf Nu a fost analizat în şedinţă C.T.U.

Documentaţie incompletă

Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\IT01.3 – Ilustrare de tema – Pespective.jpg
30 42315/30.06.2020

completat cu 70190/20.10.2020,

revenire 22594/30.03.2021

 

  DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122 CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE

P+1E+M

St=2174 mp CF nr. 228712 Scanare\DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\3.Reglementari-Zonificare_3.pdf Scanare\DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U 16.07.2020

Aviz negativ, revenire.

Analizat în şedință C.T.U

17.11.2020

Aviz negativ

 

Reanalizat în C.T.U. din 19.05.2021 – consultare

Scanare\DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\9. Ilustrare arh.pdf
31 28474/05.05.2020

(revenire)

  CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219 IMOBIL LOCUINȚĂ

COLECTIVĂ

S+P+4E

St=997 mp  din măsurători (906 mp din acte) CF nr. 219470

 

Analizat în şedință C.T.U

16.07.2020

Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219\200524 reglementare Serban Voda.pdf

 

Analizat în şedință C.T.U

16.07.20

Scanare\CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219\200524 Memoriu justificativ Serban Voda.pdf

Analizat

C.T.U 19.05.2021

Revenire cu amplasamentul stabilit de Comisie.

 

32 27971/30.04.2020

completat cu

49304/28.07.2020

și

86291/22.12.2020

Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83 IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

S+P+2E+M

St = 482 mp CF nr. 226226 Scanare\Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83\U04 Reglementari Urbanistice.pdf Scanare\Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83\Memoriu PUD STEFAN DIMITRESCU.pdf Analizat în

C.T.U. 16.07.2020

AVIZ FAVORABIL

Necesare completări pentru notificare vecini.

 

Scanare\Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83\INSERTIE.pdf Clasat
33 23794/06.04.2020

completat cu

79241/22.11.2020

Șoimuș nr. 76 IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ

P+2E+M

St = 202 mp CF nr. 205703 Scanare\Șoimuș nr. 76\Plan de Reglementari.pdf Scanare\Șoimuș nr. 76\Memoriu.pdf Avizat favorabil în C.T.U. în 19.05.2021 Scanare\Șoimuș nr. 76\Ilustrare de Tema.pdf
34 15500/28.02.2020 STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ

P+1E+M

St=204 mp  din măsurători (202 mp din acte) CF nr. 229986 Scanare\STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Plan de reglementari.pdf Scanare\STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Memoriu.pdf Scanare\STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Ilustrare de Tema.pdf HCL 59/12.04.2021
35 15287/28.02.2020 STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M St=199 mp  din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 207019 Scanare\STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Memoriu.pdf Scanare\STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Ilustrare de Tema.pdf HCL 62/12.04.2021
36 3161/17.01.2020 completat cu 16457/04.03.2020

și

31999/20.05.2020

 

Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2 CONSTRUIRE CLĂDIRE

FUNCȚIUNI MIXTE (SERVICII COMERȚ)

S+P+2E+M

St = 209 mp CF nr. 231134 Scanare\Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\U07 REGLEMENTARI FUNCTIONALE.pdf Scanare\Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\Memoriu PUD OLTENITEI.pdf Analizat  în

C.T.U. 27.02.2020

Revenire cu calcul POT și CUT în raport cu terenul deţinut anterioar dezmembrării şi

acord vecin de pe limita posterioară

 

Arhiva

Scanare\Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\Ilustrare de Tema.pdf

 

Scanare\Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\Ilustrare de Tema2.pdf

Clasat
37 2563/15.01.2020

completat cu

26297/22.04.2020

26682/23.04.2020

și

26731/23.04.2020

 

Calea Serban Vodă nr. 86-88 IMOBIL LOCUINȚE ȘI COMERȚ

S+P+1E+2-3ER+4ER

St=571 mp  din măsurători (543,78 mp din acte) CF nr. 224857 Scanare\Calea Serban Vodă nr. 86-88\Plan de Reglementari.pdf Scanare\Calea Serban Vodă nr. 86-88\Memoriu.pdf Analizat în

C.T.U.  16.07.2020

AVIZ FAVORABIL

 

Scanare\Calea Serban Vodă nr. 86-88\Ilustrare de Tema.pdf
38 89828/11.12.2019

completat cu

46916/16.07.2020

72703/28.10.2020

și

79325/24.11.2020

 

 

DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170 IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+E5R

 

 

St = 3046 mp

şi

drum de acces

S = 403mp

CF nr. 231345

şi

CF nr.

201340

(drum de acces)

Scanare\DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U03 Reglementari urbanistice.jpg Scanare\DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\Memoriu.pdf  

Analizat  în

C.T.U. 17.11.2020

AVIZ FAVORABIL

 

Scanare\DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U07 ILUSTRARE DE TEMĂ CU INSERȚIE ÎN SIT REAL_20210128_BI-420×650 (1).jpg
39 89826/11.12.2019

şi 61006/28.08.2019

67183/20.09.2019

75101/15.10.2019

și

38773/16.06.2020

 

 

Șos. VITAN BÂRZEȘTI nr. 11C LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI MIXTE LA PARTER

2S+P+6E

St = 7816 mp CF nr. 202470 Scanare\Șos. VITAN BÂRZEȘTI nr. 11C\PLAN REGLEMENTARI.pdf Scanare\Șos. VITAN BÂRZEȘTI nr. 11C\Memoriu.pdf Analizat  în

C.T.U. 11.12.2019

şi

C.T.U. 16.07.2020

Necesare completari

+

Acord Vecin (Biroul Român de Metrologie Legală)

Clasat
40 71666/07.10.2019

completat cu

86820/29.11.2019

16472/04.03.2020

25731/15.04.2020

27172/27.04.2020

30666/14.05.2020

41381/26.06.2020

şi
70826/22.10.2020

DRUMUL JILAVEI

NR. 89 N

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2E DOUĂ LOCUINȚE DUPLEX

(cu cererea 41381/26.06.2020 a fost solicitată schimbarea regimul ui de înălțime și numărul de unități locative)

St = 291 mp + 7,72 % cotă indiviză din drumul de acces CF nr. 212550 Scanare\DRUMUL JILAVEI NR. 89N\plansa reg jilavei 89 n.pdf Scanare\DRUMUL JILAVEI NR. 89N\mem jilavei 89n.pdf Avizat favorabil în C.T.U. în data de 24.02.2021 cu condiții
41 70276/02.10.2019

completat cu

83518/18.11.2019

şi

84949/17.12.2020

 

STR. CONDURACHE GHEORGHE

NR. 24

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+M St = 253 mp   din măsurători (250 mp din acte) CF nr. 219691 Scanare\STR. CONDURACHE GHEORGHE NR.24\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. CONDURACHE GHEORGHE NR.24\Memoriu.pdf HCL 57/12.04.2021
42 54323/02.08.2019

completat cu

53248/09.08.2019

73642/11.10.2019

34977/29.05.2020

şi

84218/15.12.2020

 

  STR. PAJIȘTEI NR. 7

 

LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ S+P+1E+M St=170 mp  din măsurători (169 mp din acte) CF nr. 205283 Scanare\STR. PAJIȘTEI NR. 7\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. PAJIȘTEI NR. 7\Memoriu.pdf  

 

Scanare\STR. PAJIȘTEI NR. 7\Ilustrare de Tema.pdf HCL 60/12.04.2021
43 47581/08.07.2019

completat cu

87781/04.12.2019

1491/10.01.2020

şi

78928/24.11.2020

INTR. SERELOR NR. 83-85 LOCUINȚE UNIFAMILIALĂ P+1E+E2R St=855 mp  din măsurători (4962 mp din acte) CF nr. 227187 Scanare\INTR. SERELOR NR. 83-85\00 plan reglemenatri circulatie modif.pdf Scanare\INTR. SERELOR NR. 83-85\Memoriu.pdf HCL 61/12.04.2021
44 6978/01.02.2019

completat cu

14664/26.02.2020

51804/06.08.2020

 

STR. SECERIȘULUI NR. 14B LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ

S+P+2E

St=250 mp  din măsurători (251 mp din acte)  CF nr. 220710 Scanare\STR. SECERIȘULUI NR. 14B\Plan de Reglementari.pdf Scanare\STR. SECERIȘULUI NR. 14B\Memoriu.pdf Analizat  în

C.T.U. 17.05.2019

AVIZ FAVORABIL

Necesare completari

Arhiva

 

 

Scanare\STR. SECERIȘULUI NR. 14B\Ilustrare de Tema.pdf Clasat

 

 

Nr. crt Nr. Inreg. Solicitant Adresa poștala Denumire investitie Suprafată teren (St) proprietate privată persoane fizice/jur. Nr. De Carte Funciara Plan de Reglementari propunere Observații Comisia Tehnică de Urbanism (C.T.U.) de pe lângă Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București Ilustrare de Tema propunere HCL Sector 4
1 8028/04.02.2021 ȘOS. GIURGIULUI NR. 27 IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+5E CU SPAȚIU COMERCIAL ȘI PARCARE LA PARTER St=362mp 219230 ȘOS. GIURGIULUI NR. 27\U03 Reglementari Urbanistice_20210203_IR_GT_SG-1 500_500x600.pdf ȘOS. GIURGIULUI NR. 27\U06 Mobilare urbana – ilustrare volumetrica_20210203_SG-500×600.pdf
2 5303/26.01.2021 STR. ANTON COLORIAN NR. 64 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E, UTILITĂȚI, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER St=405 mp din măsurători (407 mp din acte) 220402 STR. ANTON COLORIAN NR 64\Plan de Reglementari.pdf STR. ANTON COLORIAN NR 64\Ilustrare de Tema.pdf
3 85900/21.12.2020 Bd. METALURGIEI NR. 78 CONSTRUIRE IMOBIL S+P+13E St= 4133 mp 201074 Analizat în C.T.U 13.01.2021 Revenire cu restudiere soluţie
4 STR. IANCU COJESCU NR. 6B CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp/Ds+P+1E+E2R St=520 mp din măsurători (500 mp din acte) CF nr. 210257 STR. IANCU COJESCU NR.6B\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 17.11.2020 Aviz favorabil STR. IANCU COJESCU NR.6B\Ilustrare de Tema.pdf
5 75013/06.11.2020 Str. NEGURENI NR.10 şi STR. NEGURENI FN (adiacent imobilului din str. NEGURENI NR.10) EXTINDERE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+M St str. Negureni nr. 10= 297mp, din măsurători (295 mp din acte); St adiacent propus spre concesionare =49mp CF nr. 201342 (str. Negureni nr. 10) STR. NEGURENI NR.10\Plan de Reglementari.pdf iniţial Analizat în C.T.U. 17.11.2020 Aviz favorabil STR. NEGURENI NR.10\Ilustrare de Tema.pdf
6 70741/22.10.2020 completat cu 78999/24.11.2020 STR. DUMINICII NR.3 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+2E St=298mp CF nr. 204383 STR. DUMINICII NR.3\Plan de Reglementari.jpg Analizat în C.T.U. 17.11.2020 Aviz favorabil
7 70650/21.10.2020 completat cu 83033/10.12.2020 STR. POȘTALIONULUI NR.19 CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNE MIXTĂ LOCUINȚĂ COLECTIVĂ SI SPAȚII COMERCIALE Ds+P+3E+4ER St= 1558,29mp din măsurători (1550mp – din acte) CF nr. 200805 STR. POȘTALIONULUI NR.19\A3 reglementari.PDF Analizat în C.T.U. 17.11.2020 şi C.T.U 13.01.2021 Revenire cu Plan Reglementări STR. POȘTALIONULUI NR.19\Ilustrare de Tema.pdf
8 69515/15.10.2020 completat cu 72350/27.10.2020 şi 82337/08.12.2020 STR. LĂSTARULUI NR.12 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+2E+M St=149 mp din măsurători (147 mp din acte) CF nr. 210184 STR. LĂSTARULUI NR.12\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 17.11.2020 şi C.T.U 13.01.2021 Revenire cu Plan vizat de Ministerul Culturii STR. LĂSTARULUI NR.12\Ilustrare de Tema.pdf

STR. LĂSTARULUI NR.12\Ilustrare de Tema1.pdf

9 67129/06.10.2020 completat cu 80804/03.12.2020 STR. DĂLHĂUȚI NR.15 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E+M St=202 mp, din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 224288 STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 17.11.2020 Aviz favorabil STR. DĂLHĂUȚI NR.15\Ilustrare de Tema.pdf
10 64302/24.09.2020 şi 55208/20.08.2020 completat cu 69473/15.10.2020 65137/29.09.2020 şi 82038/08.12.2020 STR. ZĂTRENI NR.26 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M, REFACERE ÎMPREJMUIRE, (DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE) St=211 mp, din măsurători (207 mp din acte) CF nr. 213289 STR. ZĂTRENI NR.26\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 17.11.2020 Revenire Pl. Reglementari Analizat în C.T.U 13.01.2021 AVIZ FAVORABIL STR. ZĂTRENI NR.26\Ilustrare de Tema.pdf
11 60311/08.09.2020 STR. SANDU MARIN NR.60 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+2E+M St=180 mp CF. nr. 221725 STR. SANDU MARIN NR.60\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 22.09.2020 Avizat favorabil cu condiția prezentării acordului proprietarului vecin cu care parcela se invecineaza pe limita posterioară privind din stradă și cu condiția prezentării acordului proprietarului vecin din stânga privind din stradă, pentru P+2E+M sau P+2E+POD STR. SANDU MARIN NR.60\Ilustrare de Tema.pdf
12 52010/06.08.2020 și 34587/28.05.2020 completat cu 53498/13.08.2020 ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237 SUPRAETAJARE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE ȘI BIROURI, CONSTRUCȚIE ÎN CURS DE REALIZARE. AUTORIZATĂ ÎN 2019, CU 2S+P+5E REZULTÂND 2S+P+7E+8ER ȘI AMENAJARE INCINTĂ St= 2438 mp CF nr. 232035 ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 22.09.2020 Dosar incomplet. Reanalizare propunere: – clarificare mod de relocare locuri de parcare lot vecin – verificare CUT lot vecin. ȘOS. OLTENIȚEI NR. 227-237\Ilustrare de Tema.jpg
13 50327/30.07.2020 STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24 CONSTRUIRE IMOBIL GRĂDINIȚĂ S+P+2E+M St=304 mp din măsurători (300 mp din acte) CF. nr. 230463 STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\Plan de Reglementari.pdf iniţial Analizat în C.T.U 22.09.2020 Revenire cu Pl. Reglementari şi Memoriu P.U.D. – evidenţiere amplasare regim înşiruit + Aviz D.S.P. (Direcţia de Sănătate Publică) STR. CAP. COSTESCU PETRE NR. 24\Ilustrare de tema.pdf
14 49975/30.07.2020 şi plângere plealabilă: 73568/02.11.2020 74628/05.11.2020 STR. SECUILOR NR.25 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ Sp+P+2E St= 232 mp din măsurători (230 mp din acte) CF nr. 202516 STR. SECUILOR NR.25\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 22.09.2020. Nu s-a luat o decizie tehnica. Dosar incomplet
15 49269/28.07.2020 ȘOS. BERCENI NR. 104D CONSTRUIRE IMOBIL MIXT P+4E St=1379 mp CF nr. 202336 ȘOS. BERCENI NR. 104D\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 22.09.2020, Dosar incomplet. Reanalizare propunere conform punct de vedere proiectant P.U.Z. Zona de Sud a Sectorului 4 privind zona verde reglementată și conform H.C.G.M.B. privind exproprierile in zonă.
16 48606/23.07.2020 completat cu 76900/16.11.2020 CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33 CONSTRUIRE IMOBIL APART-HOTEL P+6E St=445 mp, din măsurători (467 mp din acte) CF nr. 212287 CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\U11 – Reglementari urbanistice.jpg Nu a fost analizat în şedinţă C.T.U. Documentaţie incompletă CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 33\IT01.3 – Ilustrare de tema – Pespective.jpg
17 48605/23.07.2020 completat cu 76899/16.11.2020 CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A CONSTRUIRE IMOBIL CASA SĂRBĂTOAREA – HOTEL D+P+3E St=1377 mp din măsurători (1266,49 mp din acte) CF nr. 232041 CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\U11 – Reglementari urbanistice.jpg Nu a fost analizat în şedinţă C.T.U. Documentaţie incompletă CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 31-31A\Ilustrare de Tema.pdf
18 42315/30.06.2020 completat cu 70190/20.10.2020 DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122 CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M St=2174 mp CF nr. 228712 DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\3.Reglementari-Zonificare_3.pdf Analizat în C.T.U 16.07.2020 Aviz negativ, revenire. Analizat în şedință C.T.U 17.11.2020 Aviz negativ. DRUMUL CREȚEȘTILOR NR.122\9. Ilustrare arh.pdf
19 28474/05.05.2020 (revenire) CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219 IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+4E St=997 mp din măsurători (906 mp din acte) CF nr. 219470 CAL. ȘERBAN VODĂ NR. 219\200524 reglementare Serban Voda.pdf . Analizat în şedință C.T.U 16.07.2020 Analizat C.T.U 16.07.2020 Revenire cu amplasamentul stabilit de Comisie.
20 27971/30.04.2020 completat cu 49304/28.07.2020 și 86291/22.12.2020 Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83 IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+M St = 482 mp CF nr. 226226 Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83\U04 Reglementari Urbanistice.pdf Analizat în C.T.U. 16.07.2020 AVIZ FAVORABIL Str. Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 81-83\INSERTIE.pdf
21 23794/06.04.2020 completat cu 79241/22.11.2020 Șoimuș nr. 76 IMOBIL LOCUINȚĂ COLECTIVĂ P+2E+M St = 202 mp CF nr. 205703 Șoimuș nr. 76\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. din 16.07.2020 şi C.T.U din 13.01.2021. Revenire cu reanalizarea soluţiei de cuplare şi cu acord legalizat vecin din stânga privind din stradă Șoimuș nr. 76\Ilustrare de Tema.pdf
22 15500/28.02.2020 STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ P+1E+M St=204 mp din măsurători (202 mp din acte) CF nr. 229986 STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Plan de reglementari.pdf Analizat în C.T.U 16.07.2020 AVIZ FAVORABIL STR. IARBA CÂMPULUI NR. 58\Ilustrare de Tema.pdf
23 15287/28.02.2020 STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32 LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ Ds+P+1E+M St=199 mp din măsurători (200 mp din acte) CF nr. 207019 STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U 16.07.2020 AVIZ FAVORABIL STR. PRELUNGIREA URCUȘULUI NR.32\Ilustrare de Tema.pdf
24 3161/17.01.2020 completat cu 16457/04.03.2020 și 31999/20.05.2020 Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2 CONSTRUIRE CLĂDIRE FUNCȚIUNI MIXTE (SERVICII COMERȚ) S+P+2E+M St = 209 mp CF nr. 231134 Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\U07 REGLEMENTARI FUNCTIONALE.pdf Analizat în C.T.U. 27.02.2020 Revenire cu calcul POT și CUT în raport cu terenul deţinut anterioar dezmembrării şi acord vecin de pe limita posterioară Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\Ilustrare de Tema.pdf

Șos. OLTENIȚEI Nr. 125 și 125A, lot 2\Ilustrare de Tema (2).pdf

25 2563/15.01.2020 completat cu 26297/22.04.2020 26682/23.04.2020 și 26731/23.04.2020 Calea Serban Vodă nr. 86-88 IMOBIL LOCUINȚE ȘI COMERȚ S+P+1E+2-3ER+4ER St=571 mp din măsurători (543,78 mp din acte) CF nr. 224857 Calea Serban Vodă nr. 86-88\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 16.07.2020 AVIZ FAVORABIL Calea Serban Vodă nr. 86-88\Ilustrare de Tema.pdf Calea Serban Vodă nr. 86-88

Plan de situatie 1.pdf Calea Serban Vodă nr. 86-88

Plan de situatie 2.pdf

26 89828/11.12.2019 completat cu 46916/16.07.2020 72703/28.10.2020 și 79325/24.11.2020 DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170 IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E+E5R St = 3046 mp şi drum de acces S = 403mp CF nr. 231345 şi CF nr. 201340 (drum de acces) DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U03 Reglementari urbanistice.jpg Analizat în C.T.U. 17.11.2020 AVIZ FAVORABIL DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\Plan de Situatie.pdf

DRUMUL BINELUI nr. 168 – 170\U07 ILUSTRARE DE TEMĂ CU INSERȚIE ÎN SIT REAL_20210128_BI-420×650 (1).jpg

27 89826/11.12.2019 şi 61006/28.08.2019 67183/20.09.2019 75101/15.10.2019 și 38773/16.06.2020 Șos. VITAN BÂRZEȘTI nr. 11C LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI MIXTE LA PARTER 2S+P+6E St = 7816 mp CF nr. 202470 Șos. VITAN BÂRZEȘTI nr. 11C\PLAN REGLEMENTARI.pdf Analizat în C.T.U. 11.12.2019 şi C.T.U. 16.07.2020 Necesare completari + Acord Vecin (Biroul Român de Metrologie Legală)
28 71666/07.10.2019 completat cu 86820/29.11.2019 16472/04.03.2020 25731/15.04.2020 27172/27.04.2020 30666/14.05.2020 41381/26.06.2020 şi 70826/22.10.2020 DRUMUL JILAVEI NR. 89 N CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2E DOUĂ LOCUINȚE DUPLEX (cu cererea 41381/26.06.2020 a fost solicitată schimbarea regimul ui de înălțime și numărul de unități locative) St = 291 mp + 7,72 % cotă indiviză din drumul de acces CF nr. 212550 DRUMUL JILAVEI NR. 89N\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 16.07.2020 şi C.T.U. 17.11.2020 Revenire cu Plan de Reglementari DRUMUL JILAVEI NR. 89N\Ilustrare de Tema.pdf
29 70276/02.10.2019 completat cu 83518/18.11.2019 şi 84949/17.12.2020 STR. CONDURACHE GHEORGHE NR. 24 CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1E+M St = 253 mp din măsurători (250 mp din acte) CF nr. 219691 STR. CONDURACHE GHEORGHE NR.24\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 25.10.2019 şi C.T.U. 11.12.2019 Aviz favorabil (a revenit cu alt amplasament)
30 54323/02.08.2019 completat cu 53248/09.08.2019 73642/11.10.2019 34977/29.05.2020 şi 84218/15.12.2020 STR. PAJIȘTEI NR. 7 LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ S+P+1E+M St=170 mp din măsurători (169 mp din acte) CF nr. 205283 STR. PAJIȘTEI NR. 7\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 25.10/2019 AVIZ FAVORABIL STR. PAJIȘTEI NR. 7\Ilustrare de Tema.pdf
31 47581/08.07.2019 completat cu 87781/04.12.2019 1491/10.01.2020 şi 78928/24.11.2020 INTR. SERELOR NR. 83-85 LOCUINȚE UNIFAMILIALĂ P+1E+E2R St=855 mp din măsurători (4962 mp din acte) CF nr. 227187 INTR. SERELOR NR. 83-85\00 plan reglemenatri circulatie modif.pdf Analizat în C.T.U. 11.12.2019 AVIZ FAVORABIL
32 6978/01.02.2019 completat cu 14664/26.02.2020 51804/06.08.2020 STR. SECERIȘULUI NR. 14B LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+2E St=250 mp din măsurători (251 mp din acte) CF nr. 220710 STR. SECERIȘULUI NR. 14B\Plan de Reglementari.pdf Analizat în C.T.U. 17.05.2019 AVIZ FAVORABIL Necesare completari STR. SECERIȘULUI NR. 14B\Ilustrare de Tema.pdf

Cauta dupa:

Nume
Nume Download
Lista Planurilor Urbanistice de Detaliu, aprobate în Consiliul Local în Perioada dec. 2018 - mai 2019 Descarca
Lista Planurilor Urbanistice de Detaliu, inițiate de autorități publice sau investitori privați care s-au aflat în etapa de documentare și elaborare a studiului de fundamentare în perioada oct. 2018 - mai 2019 Descarca
Lista Planurilor Urbanistice de Detaliu, intrate, în vederea parcurgerii procedurii de aprobare, în Consiliul Local în perioada oct. 2018 - mai 2019 Descarca
PUD-uri spre consultare publică și documentare Descarca
PUD-uri în faza CTU Descarca
PUD-uri Descarca
PUD-uri aprobate Descarca
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close