Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 06.06.2024 113 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la înființarea unei societăți de interes local în domeniul administrării infrastructurii sportive din Sectorul 4 112 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: CONSTRUIRE BISERICĂ Ds+P ȘI ANEXE PARTER, pe un teren în suprafaţă de 858 mp, privind imobilul situat pe str. ARCADIEI nr. 10, Sectorul 4, Municipiul București 111 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 3/22.01.2024 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2024-2025 110 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea închirierii a două amplasamente, domeniul public, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, situate în parcul „Tudor Arghezi”, a prețului minim de pornire al licitației, durata contractului de închiriere, precum și a documentației de atribuire: caiete de sarcini, fisă de date și model contract de închiriere 109 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului de depozitare și producție S.054 din Complexul Agroalimentar Piața Progresul situat în Șos. Giurgiului nr.109A, sector 4, București, cu o suprafață de 226,38 mp., a prețului minim de pornire al licitației, durata contractului de închiriere, precum și a documentației de atribuire: caiet de sarcini, fișă de date și model contract de închiriere 108 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru îndreptarea erorilor strecurate în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 297/18.12.2023, privind reorganizarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia 107 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind validarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale structurilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 106 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol al bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2024 105 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea contractării și garantării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei 104 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 179/20.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 400.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare 103 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea unei sume de 100 lei/persoană destinată copiilor/tinerilor aflați cu măsura de protecție -plasament în centrele rezidențiale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, sumă destinată pentru sărbătorirea zilelor de naştere 102 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță” și a stimulentelor financiare pentru personalul implicat 101 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.10/08.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 5 și Zona 10 100 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 222/26.09.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare „Extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul”, a indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor aferente acesteia în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Transport 2021-2027 - Dezvoltarea mobilității sustenabile în nodurile urbane – Infrastructura de metrou - Proiecte de infrastructură 99 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de “Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ- Grădinița 199 “Strop de Rouă”- corp C2 situată în str. Emil Racoviță, nr. 23bis, sector 4, București”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 98 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială George Topârceanu, aleea Argeșelu nr.6” – C5-B1-1924, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 97 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 80/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Specială nr.3, Splaiul Unirii nr.114” – C5-B1-2016, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 96 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 79/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr.308, str. Râul Șoimului nr.8” – C5-B1-2036, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 95 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 76/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr.96, str. Rezonanței nr.3” – C5-B1-1910, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 94 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.74/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Centru Social Multifuncțional, aleea Mirea Mioara Luiza nr.1A” – C5-B1-1964, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 93 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.73/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C2, str. Principatele Unite nr.63” – C5-B2.1.a-1627, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 92 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 72/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – Corp C1, str. Principatele Unite nr.63” – C5-B1-1869, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 91 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 78/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Vodă nr.62-64” – C5-B1-1942, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 90 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 77/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr.308, str. Izvorul Oltului nr.3” – C5-B1-1913, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 89 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Creșă și Centru Social Multifuncțional, aleea Ciceu nr.12” – C5-B1-1968, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 88 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 81/17.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea Energetică Integrată pentru Grădinița Școlii Gimnaziale Avram Iancu, str. Stupilor nr.1” – C5-B1-2013, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării 87 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru 3 obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, respectiv creșterea eficienței energetice pentru Bloc 14 Calea Șerban Vodă nr.270, Bloc 15 Calea Șerban Vodă nr. 272 și Bloc 11 Calea Șerban Vodă nr. 282A 86 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2023 85 21 Mai 2024 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 155/26.10.2021 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 84 17 Aprilie 2024 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close