Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 06.12.2023 – 05.03.2024 291 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, modernizarea platformelor și a locurilor de parcare existente, a spatiului pietonal, modernizarea spațiilor verzi, modernizarea platformelor de gunoi și a iluminatului public (de tip smart), supraveghere video și sistem wi-fi, pentru amenajarea locurilor de joacă de pe raza Sectorului 4 290 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru aprobarea numărului de posturi la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea fuzionării a unor instituții din subordinea Consiliului Local Sector 4 289 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare 288 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2024-2025 287 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4, a imobilului teren situat în str. Orăștie nr. 12, sector 4, cu număr cadastral 218729, în vederea edificării unor spații cu destinația de HUB educațional 286 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 285 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire corp nou - cu destinație de învățământ, inclusiv amenajare și împrejmuire curte aferentă unității de învățământ Avram Iancu” 284 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire corp nou - cu destinație de învățământ, inclusiv amenajare si împrejmuire curte aferenta unității de învățământ Școala Gimnazială nr.194” 283 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ Școala Profesională Specială Sfântul Nicolae” 282 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare si împrejmuire curte pentru Școala Gimnazială G-ral Eremia Grigorescu” 281 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare si imprejmuire curte - Școala Gimnazială Șerban-Vodă” 280 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare si împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ Școala Gimnazială Nr. 113” 279 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și împrejmuire curte pentru unitatea de învățământ Liceul Teologic Adventist Ştefan Demetrescu” 278 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări necesare în vederea consolidării, creșterii eficienței energetice, modernizării, obținerea autorizației de securitate la incendiu, refacere împrejmuire si organizare de șantier - Liceul de Coregrafie Floria Capsali” 277 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construire necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, amenajare și imprejmuire curte pentru unitatea de învățământ- Liceul Tehnologic Dacia” 276 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere infrastructură educațională la Școala Gimnazială nr.190 prin construirea unui imobil - spații învățământ și sală de sport cu regim de înălțime D+P+3E și amenajarea incintei (piste de atletism și terenuri de sport)” 275 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București la apelul de proiecte „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă” lansat în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Parcaj acoperit cu sistem de panouri fotovoltaice” 274 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zona 5 273 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 160/27.06.2023 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală/ Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București/ Sectorul 4 al Municipiului București 272 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea diferenţierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învăţământ acordat elevilor în Școala Gimnazială „General Eremia Grigorescu”, Școala Gimnazială Nr.165 și Școala Gimnazială Nr.108 din Sectorul 4 al Municipiului București 271 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Regenerarea spațiilor publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spatiului pietonal, platformelor și a locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi, pe străzi din Zonele: 1, 2, 5 și 7 270 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 170 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 200.000.000 lei, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 269 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei, cu modificările și completările ulterioare 268 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 267 27 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 23/01.02.2023 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare 266 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind înființarea și organizarea de târguri temporare/sezoniere, aprobarea Regulamentului privind funcționarea târgurilor temporare/sezoniere, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, a Acordului-cadru de organizare, precum și a procedurii de selecție a administratorului 265 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind schimbarea destinației imobilelelor din Șoseaua Giurgiului nr. 94, sector 4 și Șoseaua Berceni nr. 183, sector 4 din Piață/Complex Agroalimentar în imobile cu destinația de învățământ și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București 264 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea predării către Statul Român prin Ministerul Transporturilor în calitate de administrator și în vederea concesionării către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ - S.A,  a obiectivului de investitii „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură“, cod SMIS 137950 263 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Dezvoltarea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe și a unei creșe pentru Școala Gimanzială nr. 194, bd. Metalurgiei nr. 214-220“ 262 02 Noiembrie 2023 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close