Hotărâri

Caută după:

Denumire Numar Data sedintei
Denumire Numar Data sedintei Descarca Nota / Anexa / Hotărâri Republicate
Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele și autospecialele aflate în dotarea Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București 24 01 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, pentru anul şcolar 2023-2024 23 01 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind instituirea unei taxe speciale pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare Civilă din str. Gramont nr.26, Sector 4, precum și aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare civilă din str. Gramont nr.26, Sector 4 22 01 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Comuna Berceni, jud. Ilfov, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local ce vizează sprijinirea domeniului educațional prin edificarea unei grădinițe în incinta Scolii gimnaziale nr. 1 din Comuna Berceni 21 01 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut 20 01 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 71.764.402 lei 19 01 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 18 01 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2023 17 01 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local, precum și vacantarea locului consilierului local 16 01 Februarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4 pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.02.2023 - 30.04.2023 15 31 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2022 14 31 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 268/07.10.2022 privind aprobarea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Municipiul Bucureşti, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti pentru realizarea proiectului „Sistem ITS integrat Smart&Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local, Axa I.1.2 13 30 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 346/2018, privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare 12 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 256/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Șoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 11 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 252/07.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnaziala „George Topârceanu”, Aleea Argeșelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 10 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 71/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Strada Râul Șoimului nr. 8” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 9 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu, Calea Șerban Vodă nr.62-64” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 8 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 59/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Școala Gimnazială George Topârceanu, Aleea Argeșelu nr.6” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 7 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 52/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Centrul Social Multifuncțional, Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 6 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 50/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C2, str. Principatele Unite nr.63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 5 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.61/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Moderată pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti – corp C1, str. Principatele Unite nr.63” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 4 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 73/31.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ”Renovarea Energetică Integrată pentru Școala Gimnazială Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr.114” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1 și valoarea maximă eligibilă a proiectului 3 20 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei 2 09 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 171 din 21.12.2020 privind aprobarea contractării și garantării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 23.300.000 euro, în vederea finanțării și/sau cofinanțării proiectelor de investiții publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 1 09 Ianuarie 2023 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 București 356 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: CONSTRUIREA UNUI IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E, pe suprafaţa totală de teren de 483,00 mp, situat în strada POTERAȘI nr. 23-25, Sectorul 4, București 355 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE ÎN REGIM CUPLAT CU FUNCȚIUNE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU RH = Sp+P+2E, CU PISCINĂ, REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 426 mp (cf. acte), 380 mp (cf. măsurătorilor), situat în str. GIOVANNI BOCCACCIO nr. 32, Sector 4, București 354 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru: DESFIINȚARE CORP C2 EXISTENT, MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE, EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE CORP C1 EXISTENT, REZULTÂND O LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E, pe suprafaţa totală de teren de 330,00 mp (conform actelor) și 329,00 mp (conform măsurătorilor), situată în strada GIOVANNI BOCCACCIO nr. 43, Sectorul 4, București 353 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea îndreptării erorilor materiale la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 Nr. 179/25.11.2021, privind „aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE cu regim de înălțime S+P+11E pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3406 mp, cu drum de acces în suprafață de 4133,03 mp, situat în Bd. METALURGIEI NR. 78, Sector 4, București” 352 21 Decembrie 2022 Descarcă
Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12 a anului anterior 351 21 Decembrie 2022 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close