Proiecte în Dezbatere

Nume Emitent Dată Încărcare Dată Expirare
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 222/12.09.2022 privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 Sectorul 4 al Municipiului București 24 Noiembrie 2023 15 Ianuarie 2024 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/31.05.2022 pentru aprobarea închirierii spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și de aprobare a regulamentului de închiriere prin licitație publică a acestor spații Sectorul 4 al Municipiului București 24 Noiembrie 2023 15 Ianuarie 2024 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind modificarea termenului de consultare publică pentru Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip Sectorul 4 al Municipiului București 23 Noiembrie 2023 (publicare inițială 20 Noiembrie 2023) 23 Noiembrie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2023 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în cee ace privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip Sectorul 4 al Municipiului București 20 Noiembrie 2023 10 Ianuarie 2024 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind modificarea termenului de consultare publică pentru proiectul privind înființarea și organizarea de târguri temporare/sezoniere, aprobarea Regulamentului privind funcționarea târgurilor temporare/sezoniere, pe raza administreativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, a Acordului-cadru de organizare, precum și a procedurii de selecție a administratorului Sectorul 4 al Municipiului București 30 Octombrie 2023 (publicare inițială 18 Octombrie 2023) 30 Octombrie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 27 Octombrie 2023 13 Decembrie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Listei și ordinea de prioritate a cererilor depuse și actualizate în anul 2023, în vederea atribuirii unei locuințe sociale Sectorul 4 al Municipiului București 27 Octombrie 2023 13 Decembrie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind modificarea termenului de consultare publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare, deșeuri menajere și deszăpezire, stabilite pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 18 Octombrie 2023 (publicare inițială 17 Octombrie 2023) 18 Octombrie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului privind înființarea și organizarea de târguri temporare/sezoniere, aprobarea Regulamentului privind funcționarea târgurilor temporare/sezoniere, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București, a Acordului-cadru de organizare, precum și a procedurii de selecție a administratorului Sectorul 4 al Municipiului București 18 Octombrie 2023 04 Decembrie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare, deșeuri menajere și deszăpezire, stabilite pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 17 Octombrie 2023 29 Noiembrie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
ERATĂ LA ANUNȚUL privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea de activități de comercializare a produselor și servicilor de piață pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București, procedurii și metodologiei de eliberare a Acordului și a Avizului orar de funcționare. Având în vedere eroarea din cuprinsul anunțului transmis prin adresa nr. P.6.3/473/08.09.2023, data afișării se va citi 08.09.2023 în loc de 27.05.2022. Restul prevederilor ramân neschimbate. Sectorul 4 al Municipiului București 12 Septembrie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea de activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, procedurii și metodologiei de eliberare a Acordului și a Avizului orar de funcționare Sectorul 4 al Municipiului București 08 Septembrie 2023 19 Septembrie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind modificarea termenului de consultare publică pentru Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 22 Iunie 2023 (publicare inițială 16.06.2023) 22 Iunie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectulului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 93/16.07.2020 privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contributie ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mencanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului Bucurest în legatură cu lucrarile de reabilitare termică a blocurilor de locuințe inclusiv în ”Programul multianual de investiții petru reabilitarea termică a locurilor de locuințe din Sectorul 4 a Mun. București din perioada 2014-2030” și ”Programul operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri Rezidențiale Sectorul 4 al Municipiului București 21 Iunie 2023 03 August 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 16 Iunie 2023 28 Iulie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind modificarea termenului de consultare publică pentru Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/19.12.2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti) , cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 23 Mai – publicat inițial pe 12 mai 2023 2023 23 Mai 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind modificarea termenului de consultare publică pentru Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 35/29.02.2016 privind aprobarea eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 precum și modelele de autorizașii și cerere(formulare tipizate) , cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 23 Mai – publicat inițial pe 12 mai 2023 2023 23 Mai 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 144/19.12.2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti) , cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 12 Mai 2023 25 Mai 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 35/29.02.2016 privind aprobarea eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 precum și modelele de autorizașii și cerere(formulare tipizate) , cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 12 Mai 2023 25 Mai 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Modificare termen de consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 3 Mai 2023 – publicat inițial pe 28 Aprilie 2023 3 Mai 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 28 Aprilie 2023 14 Iunie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Modificare termen – Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind concursul de recrutare sau promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director General al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 Sectorul 4 al Municipiului București 26 Aprilie 2023 25 Aprilie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind concursul de recrutare sau promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director General al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 Sectorul 4 al Municipiului București 13 Aprilie 2023 31 Mai 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile depuse și actualizate în anul 2022 în vederea atribuirii unei locuințe construită pentru tineri, prin programul A.N.L. Sectorul 4 al Municipiului București 11 Aprilie 2023 26 Mai 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul pe terenurile de sport exterioare din incinta unităților de învățământ preuniversitare de stat din Sectorul 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 21 Martie 2023 05 Mai 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a formei revizuite a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/20.06.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum si de aprobare a Regulamentului, documentatiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fise de date, model de contract de închiriere si Lista cu imobilele ce vor fi scoase la licitatie.” Sectorul 4 al Municipiului București 17 Februarie 2023 01 Martie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Modificare termen – Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar Piața Norilor, a documentației de atribuire, model caiet de sarcini, model fișă de date, modelul contractului de închiriere și a raportului de evaluare, privind stabilirea valorii minime de închiriere a spațiilor comerciale aflate în incinta Complexului Agroalimentar Piața Norilor Sectorul 4 al Municipiului București 15 Februarie 2023 20 Februarie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Modificare termen – Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului agroalimentar ”Piața Norilor” Sectorul 4 al Municipiului București 15 Februarie 2023 20 Februarie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/26.05.2021 pentru aprobarea Regulamentul privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 09 Februarie 2023 17 Februarie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 09 Februarie 2023 17 Februarie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar Piața Norilor, a documentației de atribuire, model caiet de sarcini, model fișă de date, modelul contractului de închiriere și a raportului de evaluare, privind stabilirea valorii minime de închiriere a spațiilor comerciale aflate în incinta Complexului Agroalimentar Piața Norilor Sectorul 4 al Municipiului București 09 Februarie 2023 23 Martie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului agroalimentar ,,Piața Norilor” Sectorul 4 al Municipiului București 09 Februarie 2023 23 Martie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare. Sectorul 4 al Municipiului București 06 Februarie 2023 20 Martie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/26.05.2021 pentru aprobarea Regulamentul privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Sectorul 4 al Municipiului București 06 Februarie 2023 20 Martie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/20.06.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum si de aprobare a Regulamentului, documentatiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fise de date, model de contract de închiriere si Lista cu imobilele ce vor fi scoase la licitatie.” Sectorul 4 al Municipiului București 13 Ianuarie 2023 01 Martie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile depuse și actualizate în anul 2022, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” Sectorul 4 al Municipiului București 16 Decembrie 2022 02 Februarie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de Hotărâre privind instituirea unei taxe speciale pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare Civilă din Str. Gramont nr.26, Sector 4, precum și aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Serviciului Stare civilă din Str. Gramont nr. 26, Sector 4 Sectorul 4 al Municipiului București 08 Decembrie 2022 23 Ianuarie 2023 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 145/31.05.2022 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Apărătorii Patriei, pentru închirierea modulelor tip pentru comercializarea presei/florilor și a altor produse și pentru utilizarea domeniului public/privat, inclusiv al parcurilor din Sectorul 4 al Municipiului București, modificată și completată Sectorul 4 al Municipiului București 16 Noiembrie 2022 27 Noiembrie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de pe piață pentru închirierea sălilor de sport și a spațiilor excedentare din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 16 Noiembrie 2022 27 Noiembrie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 205/30.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 15 Noiembrie 2022 26 Noiembrie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/20.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului București, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum și de aprobare a documentațiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fișe de date, model de contract de închiriere și Lista cu situația imobilelor libere ce vor fi scoase la licitație Sectorul 4 al Municipiului București 18 Octombrie 2022 28 Octombrie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr. 145/31.05.2022 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Apărătorii Patriei, pentru închirierea modulelor tip pentru comercializarea presei/florilor și a altor produse și pentru utilizarea domeniului public/privat, inclusiv a parcurilor din Sectorul 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 01 Iulie 2022 12 Iulie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a ”Anexei grafice la Protocolul de delimitare a limitei administrativ-teritoriale dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Comuna Jilava, Jud. Ilfov” Sectorul 4 al Municipiului București 28 Iunie 2022 11 Iulie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a ”Proiectului de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 50/12.04.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București” Sectorul 4 al Municipiului București 08 Iunie 2022 20 Iunie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică a bunurilor aflate în domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului București, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum și de aprobare a documentațiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fișe de date, model de contract de închiriere și Lista cu situația imobilelor libere ce vor fi scoase la licitație” Sectorul 4 al Municipiului București 30 Mai 2022 10 Iunie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a ”Proiectului de hotărâre pentru aprobarea închirierii spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare, aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și de aprobare a regulamentului de închiriere prin licitație publică a acestor spații” Sectorul 4 al Municipiului București 20 Aprilie 2022 02 Mai 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a “Proiectului de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la instituirea unor taxe speciale pentru asigurarea serviciilor publice locale de oficiere a căsătoriilor în alte spații decât cele prevăzute cu această destinație și pentru operațiuni fiscale” Sectorul 4 al Municipiului București 08 Aprilie 2022 19 Aprilie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor pentru stabilirea și delimitarea amplasamentelor panourilor publicitare, mobilierului stradal destinat comercializării presei, florilor și a altor produse, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 04 Aprilie 2022 15 Aprilie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Măsurilor ca urmare a directivei Europene 2008/50/CE privind “Calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa”, ce pot fi implementate prin procedura de autorizare a construcțiilor la nivelul Sectorului 4” Sectorul 4 al Municipiului București 01 Martie 2022 14 Martie 2022 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
ANUNT privind lansarea în consultare publică a „Proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și /sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip” Sectorul 4 al Municipiului București 16 Decembrie 2021 27 Decembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a “Proiectului de hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate a cererilor înregistrate în anul 2021, în vederea atribuirii unei locuințe sociale” Sectorul 4 al Municipiului București 15 Decembrie 2021 27 Decembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunțul privind lansarea în consultare publică a Caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public având ca obiect “Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Decembrie 2021 20 Decembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor prevăzute de art. 100⁴ din Legea 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 17 Noiembrie 2021 29 Noiembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2021 Sectorul 4 al Municipiului București 15 Noiembrie 2021 26 Noiembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de interes public privind lucrări de instalare a stațiilor de plată fără operator (Parcometre) în locațiile: B-dul Alexandru Obregia nr.6, nr. 7, nr. 19A, nr. 25, nr. 31, nr. 35, B-dul Constantin Brâncoveanu nr. 4, nr. 20, nr. 110, nr. 114, nr. 116, Piața Străduinței, Șos. Berceni nr. 12 – Bagdasar Arseni 2, Șos. Berceni nr.12 – Bagdasar Arseni, Șos. Beceni nr. 12 – Sf. Luca, Șos. Berceni nr.27, Șos. Berceni nr. 29 – Piața Berceni, Șos. Giurgiului nr. 125, nr. 127, nr. 131 Sectorul 4 al Municipiului București 24 Septembrie 2021 05 Octombrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Revenire Anunt din data de 23.09.2021 – Modificare Anexa la Proiectul de hotărâre pentru modificarea sursei de finanțare a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/29.11.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și
Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
Sectorul 4 al Municipiului București 24 Septembrie 2021 05 Octombrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4, nr. 144/2016 privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 23 Septembrie 2021 04 Octombrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea sursei de finanțare a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 187/29.11.2020 privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 23 Septembrie 2021 04 Octombrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultatare publică a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 Sectorul 4 al Municipiului București 17 Septembrie 2021 28 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind condițiile și criteriile de emitere a acordurilor de utilizare temporară pentru anumite categorii de locuri publice aparținând domeniului public sau privat, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 01 Septembrie 2021 13 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea un consultare publică a Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 16 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 27 August 2021 07 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 26 August 2021 06 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
REVENIRE Anunț din data de 20.08.2021 privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investitii de pe raza Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 25 August 2021 31 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Rectificare Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investitii de pe raza Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 24 August 2021 01 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț pentru lansarea în consultare publică a Proiectului de hotarâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 23 August 2021 01 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 20 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării “Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din Sectorul 4 al Municipiului București” Sectorul 4 al Municipiului București 17 August 2021 27 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială, precum și aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință de necesitate aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București” Sectorul 4 al Municipiului București 12 August 2021 23 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 174/21.12.2020” Sectorul 4 al Municipiului București 27 Iulie 2021 07 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultarea publică a ”Proiectului de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 64/11.05.2020 pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică” Sectorul 4 al Municipiului București 21 Iulie 2021 01 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 24/2019 privind stabilirea unor contraventii, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și stationarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulatiei pietonilor, pe raza sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Iulie 2021 18 Iulie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare” Sectorul 4 al Municipiului București 02 Iulie 2021 13 Iulie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare” Sectorul 4 al Municipiului București 02 Iulie 2021 13 Iulie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile despuse și actualizate în anul 2020 în vederea atribuirii unei locuințe sociale” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Mai 2021 18 Mai 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind obligațiile de refacere și amenajare a domeniului public afectat de intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Mai 2021 18 Mai 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2021, aferente locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., situate în bl. Z.I.1 și Z.I.2 și bl. Z.I.3 din Șoseaua Vitan Bârzești nr. 20” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Mai 2021 18 Mai 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile despuse și actualizate în anul 2020 în vederea atribuirii unei locuințe construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Mai 2021 18 Mai 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 16 Martie 2021 14 Aprilie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 12 Martie 2021 12 Aprilie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 04 Martie 2021 18 Martie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 23 Februarie 2021 24 Martie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
ANUNȚ privind lansarea în consultarea publică a Studiului de oportunitate si de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al Sectorului 4 din Municipiul București și Studiul de oportunitate si de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al Sectorului 4 din Municipiul Bucuresti” Sectorul 4 al Municipiului București 05 Februarie 2021 18 Martie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publica a Strategiei de management integrat al deșeurilor în Sectorul 4 al Municipiului București 2020 – 2030” Consiliul Local Sector 4 07 Decembrie 2020 21 Ianuarie 2021 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind tarifele individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și ajustarea și modificarea prețurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04.12.2018” Consiliul Local Sector 4 07 Decembrie 2020 16 Decembrie 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind varianta consultativă a Strategiei de Dezvoltare Locală a Sectorului 4 al Municipiului București pentru perioada 2020-2024 Sectorul 4 al Municipiului București 27 Noiembrie 2020 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 93/16.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătura cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în “Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în “Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea Tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, operațiunea A – Clădiri Rezidențiale” Consiliul Local Sector 4 02 Octombrie 2020 12 Octombrie 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind Proiectul de Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI, valabilă până in decembrie 2020” Consiliul Local Sector 4 06 August 2020 17 August 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind Proiectul de Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE valabilă până în decembrie 2020” Consiliul Local Sector 4 06 August 2020 17 August 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe încluse în ”Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014 – 2030” și în Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea Tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale” Consiliul Local Sector 4 28 Mai 2020 09 Iunie 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare , deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 10 Septembrie 2019 19 Septembrie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/ parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană. Consiliul Local Sector 4 4 Septembrie 2019 19 Septembrie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul Local Sector 4 9 Aprilie 2019 24 Aprilie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Consiliul Local Sector 4 3 Aprilie 2019 8 Aprilie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili Consiliul Local Sector 4 26 Februarie 2019 12 Martie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite prin programul ANL pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitam Bârzești nr. 20, bl.Z.I.3 Consiliul Local Sector 4 26 Februarie 2019 12 Martie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circulația rutieră Consiliul Local Sector 4 23 Ianuarie 2019 7 Februarie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Consiliul Local Sector 4 30 Ianuarie 2019 13 Februarie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259/02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4” Consiliul Local Sector 4 16 Noiembrie 2018 24 Noiembrie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ pentru aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3” Consiliul Local Sector 4 27 Septembrie 2018 06 Octombrie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ pentru aprobarea „Regulamentului privind Parcările Publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4” Consiliul Local Sector 4 18 Septembrie 2018 18 Octombrie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinat în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan-Bârzești nr. 20 Consiliul Local Sector 4 25 Aprilie 2018 04 Mai 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate inchirierii prin programul A.N.L.” Consiliul Local Sector 4 5 Aprilie 2018 13 Aprilie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L. destinate persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari” Consiliul Local Sector 4 5 Aprilie 2018 13 Aprilie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Anexa la Proiect de act normativ privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București – institutii descentralizate Consiliul Local Sector 4 14 Februarie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 26 Ianuarie 2018 11 Februarie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L. destinate persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari Consiliul Local Sector 4 03 Noiembrie 2017 15 Noiembrie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L.” Consiliul Local Sector 4 03 Noiembrie 2017 15 Noiembrie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind metodologia de majorare a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul sectorului 4 și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite Consiliul Local Sector 4 22 Septembrie 2017 03 Octombrie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. nr. 95/2017 Consiliul Local Sector 4 22 Septembrie 2017 03 Octombrie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan-Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii” Consiliul Local Sector 4 23 August 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE” Consiliul Local Sector 4 23 August 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI” Consiliul Local Sector 4 23 August 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Minuta din data de 27.03.2017 (modificată și completată în data de 18.04.2017) încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice a Proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 19 Aprilie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Lista de investiții pe anul 2017 Consiliul Local Sector 4 15 Martie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 13 Martie 2017 24 Martie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 2 Martie 2017 13 Martie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 10 Februarie 2017 22 Februarie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 64/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 10 Februarie 2017 22 Februarie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Calculului valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinat închirierii în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2. Șos. Vitan-Bârzești nr. 20 care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani”, pe anul 2017 Consiliul Local Sector 4 22 Decembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidentiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Consiliul Local Sector 4 21 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice de către Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4 Consiliul Local Sector 4 15 Decembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 21 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 21 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) în cadrul procedurilor de licitație pentru spațiile comerciale aflate în administrarea directă a direcției piețe și gestionare activități comerciale sector 4 Consiliul Local Sector 4 18 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea spaţiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 – Bucureşti, a caietului de sarcini precum şi a modelului de contract de locaţiune Consiliul Local Sector 4 18 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Consiliul Local Sector 4 10 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea construirii şi amplasării firmelor şi reclamelor publicitare pe raza Sectorului 4 Consiliul Local Sector 4 30  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării şi comercializării presei şi cărţilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Consiliul Local Sector 4 30  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Consiliul Local Sector 4 30  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind completarea art. 9 din Anexa 1 la H.C.L.S.4 nr. 35/29.02.2016 şi modificarea şi completarea art. 8 şi 9 din Anexa 2 la H.C.L.S.4 nr. 35/29.02.2016 privind “Regulamentul pentru eliberarea / prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea” Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind calculul valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 şi Z.I.2, Şos. Vitan – Bărzeşti nr. 20 care au vârsta de până la 35 ani şi de peste 35 de ani Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind durata contractelor de închiriere pentru chiriaşii blocului Z12 din Şos. Vitan-Bărzeşti nr. 20 Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind aprobarea modelului de autorizaţie de funcţionare, condiţiile de autorizare şi metodologia de eliberare a autorizaţiei de funcţionare, pentru pieţele de pe raza administrativ teriotorială a Sectorului 4 Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind responsabilităţile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru asigurarea unui climat de ordine, curăţenie şi disciplină a parcurilor şi locurilor de joacă situate în Sectorul 4 Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
 Proiect de Hotarâre privind durata contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă socială ale chiriaşilor blocurilor F2 şi F3, din Aleea Nehoiu nr. 2-12 Sector 4 Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind întreţinerea/repararea/cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie presa, cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi aranjamente florare, amplasate pe domeniul public Consiliul Local Sector 4 19  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să efectueze operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 4 Consiliul Local Sector 4 19  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să constate şi să sancţioneze contravenţional persoanele fizice şi juridice la care se referă materialele publicitare, afişele sau orice alt tip de material publicitar Consiliul Local Sector 4 19  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre pentru completarea Regulamentului referitor la exploatarea şi utilizarea locurilor de parcare de reşedinţă şi sancţionarea proprietarilor/utilizatorilor/posesorilor de vehicule/autovehicule expuse spre vânzare/închiriere, pe domeniul primariei Consiliul Local Sector 4 02 Decembrie 2015 08 Decembrie 2015 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităților recreative și distractive, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4, precum și aprobarea modelelor de autorizații și cereri (formulare tipizate).” Consiliul Local Sector 4 18 Ianuarie 2016 27 Ianuarie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse în scris la sediul Primăriei Sector 4, din Bd. George Cosbuc 6- 16 sau pe adresa de e-mail contact@ps4.ro.
Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor la proiectele de hotărâre puse în dezbatere este de 10 zile de la data primei publicări online.

Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close