Proiecte în Dezbatere

Nume Emitent Data Incarcare Data Expirare
Anunț privind lansarea în consultatare publică a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 Sectorul 4 al Municipiului București 17 Septembrie 2021 28 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind condițiile și criteriile de emitere a acordurilor de utilizare temporară pentru anumite categorii de locuri publice aparținând domeniului public sau privat, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 01 Septembrie 2021 13 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea un consultare publică a Proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 16 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 27 August 2021 07 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 26 August 2021 06 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
REVENIRE Anunț din data de 20.08.2021 privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investitii de pe raza Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 25 August 2021 31 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Rectificare Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investitii de pe raza Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 24 August 2021 01 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț pentru lansarea în consultare publică a Proiectului de hotarâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 23 August 2021 01 Septembrie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Sectorul 4 al Municipiului București 20 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării “Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din Sectorul 4 al Municipiului București” Sectorul 4 al Municipiului București 17 August 2021 27 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială, precum și aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință de necesitate aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București” Sectorul 4 al Municipiului București 12 August 2021 23 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 174/21.12.2020” Sectorul 4 al Municipiului București 27 Iulie 2021 07 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultarea publică a ”Proiectului de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 64/11.05.2020 pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică” Sectorul 4 al Municipiului București 21 Iulie 2021 01 August 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 24/2019 privind stabilirea unor contraventii, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și stationarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulatiei pietonilor, pe raza sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Iulie 2021 18 Iulie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare” Sectorul 4 al Municipiului București 02 Iulie 2021 13 Iulie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare” Sectorul 4 al Municipiului București 02 Iulie 2021 13 Iulie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile despuse și actualizate în anul 2020 în vederea atribuirii unei locuințe sociale” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Mai 2021 18 Mai 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind obligațiile de refacere și amenajare a domeniului public afectat de intervențiile tehnico-edilitare efectuate pe spațiile aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Mai 2021 18 Mai 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2021, aferente locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., situate în bl. Z.I.1 și Z.I.2 și bl. Z.I.3 din Șoseaua Vitan Bârzești nr. 20” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Mai 2021 18 Mai 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde cererile despuse și actualizate în anul 2020 în vederea atribuirii unei locuințe construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii” Sectorul 4 al Municipiului București 07 Mai 2021 18 Mai 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare Sectorul 4 al Municipiului București 16 Martie 2021 14 Aprilie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare a autovehiculelor, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ridicarea vehiculelor prevăzută de Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, pe străzile și domeniul public aflat în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 12 Martie 2021 12 Aprilie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 04 Martie 2021 18 Martie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Sectorul 4 al Municipiului București 23 Februarie 2021 24 Martie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
ANUNȚ privind lansarea în consultarea publică a Studiului de oportunitate si de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al Sectorului 4 din Municipiul București și Studiul de oportunitate si de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al Sectorului 4 din Municipiul Bucuresti” Sectorul 4 al Municipiului București 05 Februarie 2021 18 Martie 2021 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publica a Strategiei de management integrat al deșeurilor în Sectorul 4 al Municipiului București 2020 – 2030” Consiliul Local Sector 4 07 Decembrie 2020 21 Ianuarie 2021 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind tarifele individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și ajustarea și modificarea prețurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04.12.2018” Consiliul Local Sector 4 07 Decembrie 2020 16 Decembrie 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind varianta consultativă a Strategiei de Dezvoltare Locală a Sectorului 4 al Municipiului București pentru perioada 2020-2024 Sectorul 4 al Municipiului București 27 Noiembrie 2020 Sectorul 4 al Municipiului București Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 93/16.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătura cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în “Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în “Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea Tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, operațiunea A – Clădiri Rezidențiale” Consiliul Local Sector 4 02 Octombrie 2020 12 Octombrie 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind Proiectul de Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI, valabilă până in decembrie 2020” Consiliul Local Sector 4 06 August 2020 17 August 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind Proiectul de Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate ce cuprinde dosarele depuse și actualizate în anul 2019 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE valabilă până în decembrie 2020” Consiliul Local Sector 4 06 August 2020 17 August 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe încluse în ”Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014 – 2030” și în Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea Tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale” Consiliul Local Sector 4 28 Mai 2020 09 Iunie 2020 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare , deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 10 Septembrie 2019 19 Septembrie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/ parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană. Consiliul Local Sector 4 4 Septembrie 2019 19 Septembrie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul Local Sector 4 9 Aprilie 2019 24 Aprilie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Consiliul Local Sector 4 3 Aprilie 2019 8 Aprilie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili Consiliul Local Sector 4 26 Februarie 2019 12 Martie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite prin programul ANL pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitam Bârzești nr. 20, bl.Z.I.3 Consiliul Local Sector 4 26 Februarie 2019 12 Martie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circulația rutieră Consiliul Local Sector 4 23 Ianuarie 2019 7 Februarie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Deschidere proces de dezbatere publică pentru Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Consiliul Local Sector 4 30 Ianuarie 2019 13 Februarie 2019 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259/02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4” Consiliul Local Sector 4 16 Noiembrie 2018 24 Noiembrie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ pentru aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3” Consiliul Local Sector 4 27 Septembrie 2018 06 Octombrie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ pentru aprobarea „Regulamentului privind Parcările Publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4” Consiliul Local Sector 4 18 Septembrie 2018 18 Octombrie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinat în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan-Bârzești nr. 20 Consiliul Local Sector 4 25 Aprilie 2018 04 Mai 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate inchirierii prin programul A.N.L.” Consiliul Local Sector 4 5 Aprilie 2018 13 Aprilie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L. destinate persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari” Consiliul Local Sector 4 5 Aprilie 2018 13 Aprilie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Anexa la Proiect de act normativ privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București – institutii descentralizate Consiliul Local Sector 4 14 Februarie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 26 Ianuarie 2018 11 Februarie 2018 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L. destinate persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari Consiliul Local Sector 4 03 Noiembrie 2017 15 Noiembrie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L.” Consiliul Local Sector 4 03 Noiembrie 2017 15 Noiembrie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ privind metodologia de majorare a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul sectorului 4 și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite Consiliul Local Sector 4 22 Septembrie 2017 03 Octombrie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de act normativ pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. nr. 95/2017 Consiliul Local Sector 4 22 Septembrie 2017 03 Octombrie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan-Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii” Consiliul Local Sector 4 23 August 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE” Consiliul Local Sector 4 23 August 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI” Consiliul Local Sector 4 23 August 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Minuta din data de 27.03.2017 (modificată și completată în data de 18.04.2017) încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice a Proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 19 Aprilie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Lista de investiții pe anul 2017 Consiliul Local Sector 4 15 Martie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 13 Martie 2017 24 Martie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 2 Martie 2017 13 Martie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 63/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 10 Februarie 2017 22 Februarie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 64/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 10 Februarie 2017 22 Februarie 2017 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea ”Calculului valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuințe pentru tineri, destinat închirierii în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2. Șos. Vitan-Bârzești nr. 20 care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani”, pe anul 2017 Consiliul Local Sector 4 22 Decembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidentiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Consiliul Local Sector 4 21 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice de către Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4 Consiliul Local Sector 4 15 Decembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 21 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București Consiliul Local Sector 4 21 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) în cadrul procedurilor de licitație pentru spațiile comerciale aflate în administrarea directă a direcției piețe și gestionare activități comerciale sector 4 Consiliul Local Sector 4 18 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru închirierea spaţiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 – Bucureşti, a caietului de sarcini precum şi a modelului de contract de locaţiune Consiliul Local Sector 4 18 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Consiliul Local Sector 4 10 Noiembrie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea construirii şi amplasării firmelor şi reclamelor publicitare pe raza Sectorului 4 Consiliul Local Sector 4 30  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării şi comercializării presei şi cărţilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Consiliul Local Sector 4 30  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Consiliul Local Sector 4 30  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind completarea art. 9 din Anexa 1 la H.C.L.S.4 nr. 35/29.02.2016 şi modificarea şi completarea art. 8 şi 9 din Anexa 2 la H.C.L.S.4 nr. 35/29.02.2016 privind “Regulamentul pentru eliberarea / prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea” Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind calculul valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 şi Z.I.2, Şos. Vitan – Bărzeşti nr. 20 care au vârsta de până la 35 ani şi de peste 35 de ani Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind durata contractelor de închiriere pentru chiriaşii blocului Z12 din Şos. Vitan-Bărzeşti nr. 20 Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind aprobarea modelului de autorizaţie de funcţionare, condiţiile de autorizare şi metodologia de eliberare a autorizaţiei de funcţionare, pentru pieţele de pe raza administrativ teriotorială a Sectorului 4 Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind responsabilităţile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru asigurarea unui climat de ordine, curăţenie şi disciplină a parcurilor şi locurilor de joacă situate în Sectorul 4 Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
 Proiect de Hotarâre privind durata contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă socială ale chiriaşilor blocurilor F2 şi F3, din Aleea Nehoiu nr. 2-12 Sector 4 Consiliul Local Sector 4 29  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind întreţinerea/repararea/cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie presa, cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi aranjamente florare, amplasate pe domeniul public Consiliul Local Sector 4 19  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să efectueze operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 4 Consiliul Local Sector 4 19  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotarâre privind împuternicirea Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 să constate şi să sancţioneze contravenţional persoanele fizice şi juridice la care se referă materialele publicitare, afişele sau orice alt tip de material publicitar Consiliul Local Sector 4 19  August 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre pentru completarea Regulamentului referitor la exploatarea şi utilizarea locurilor de parcare de reşedinţă şi sancţionarea proprietarilor/utilizatorilor/posesorilor de vehicule/autovehicule expuse spre vânzare/închiriere, pe domeniul primariei Consiliul Local Sector 4 02 Decembrie 2015 08 Decembrie 2015 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult
Proiect de Hotărâre privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităților recreative și distractive, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4, precum și aprobarea modelelor de autorizații și cereri (formulare tipizate).” Consiliul Local Sector 4 18 Ianuarie 2016 27 Ianuarie 2016 Consiliul Local Sector 4 Citeste mai mult

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse în scris la sediul Primăriei Sector 4, din Bd. George Cosbuc 6- 16 sau pe adresa de e-mail contact@ps4.ro.
Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor la proiectele de hotărâre puse în dezbatere este de 10 zile de la data primei publicări online.

Sari la conținut

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close