Transparență Decizională

Caută după:

Nume
Nume Descarca
Proiect de Hotărâre privind solicitarea cätre Guvernul României de alocare a sumelor necesare plății despăgubirilor civile stabilite de către instanță în dosarul penal ar. 17008/3/2016 denumit generic ”COLECTIV”, inclusiv din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Sectorul 4 al Municipiului București Descarcă
ANUNȚ consultare publică privind proiectul bugetului local al Sectorului 4 București pe anul 2022 Descarcă
RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea proiectului sinteză de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2022 Descarcă
REVENIRE Anunț DIN DATA DE 20.08.2021 privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investitii de pe raza Sectorului 4 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 12/12/02/2021, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4 Descarcă
Rectificare Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investitii de pe raza Sectorului 4 Descarcă
Anunț pentru lansarea în consultare publică a Proiectului de hotarâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Descarcă
Minuta din data de 15.04.2021 încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 Descarcă
Raport de activitate privind aprobarea proiectului sinteză de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2021 Descarcă
Anunț consultare publică privind proiectul bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2021 Descarcă
Bugetul local detaliat la venituri și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate pe anul 2021 Descarcă
ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările / parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Descarcă
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificăriile și completările ulterioare Descarcă
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind tarifele individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și ajustarea și modificarea prețurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04.12.2018 Descarcă
Raport de Execuție Bugetară COFOG 3 Agregat la nivel de Ordonator Principal de Credite la data: 31-DEC-19 Descarcă
Anunț consultare publică privind proiectul bugetului local al Sectorului 4 București pe anul 2020 Descarcă
Proiectul de buget PS4 pe anul 2020 și REFERATUL DE APROBARE privind aprobarea Proiectului sinteza de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2020 Descarcă
Anunț pentru deschiderea procesului de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 al Municipiului București, a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor Descarcă
Anunț pentru deschiderea procesului de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în imobilele aflate în proprietatea și în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
Anunț deschidere proces de dezbatere publică privind ”Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 178/28.11.2013 privind introducerea unei taxe speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată abandonate, în vedera îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011, privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor” Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publică privind proiectul de hotărâre privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare , deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
BUGETELE DETALIATE LA VENITURI ȘI CHELTUIELI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ȘI LISTA DE INVESTIȚII Descarcă
Anunț privind MODIFICAREA LOCAȚIEI DEZBATERII PUBLICE a bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2019 Descarcă
Anunț Consultare publică privind bugetul local al Sectorului 4 pe anul 2019 Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Descarcă
EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea proiectului sinteza de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite prin programul ANL pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bl Z.I.1 și bl.Z.I.3 Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close