Transparență Decizională

Caută după:

Nume
Nume Descarca
ANUNȚ consultare publică privind proiectul bugetului local al Sectorului 4 București pe anul 2023 Descarcă
RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea proiectului de buget venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2023 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 168/20.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin licitație publică a bunurilor aflate pe domeniul public și privat al Sectorului 4 al Municipiului București, terenuri și construcții, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, precum și de aprobare a documentațiilor de atribuire, modele de caiete de sarcini, fișe de date, model de contract de închiriere și Lista cu situația imobilelor libere ce vor fi scoase la licitație Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind concursul de recrutare sau promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director General al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea spațiilor din parcările aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, altele decât locurile de parcare aflate în administrarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 Descarcă
Anexa nr. 4 Contract de Închiriere a sălii de sport situate în spații excedentare Descarcă
Anexa nr. 3 Contract de Inchiriere a salii de sport Descarcă
Anexa nr. 2 CAIET DE SARCINI Descarcă
Anexa nr.1 Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare al licitațiilor publice pentru închirierea sălilor de sport și a spațiilor excedentare din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare al licitațiilor publice pentru închirierea sălilor de sport și a spațiilor excedentare din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
REFERAT DE APROBARE Săli de Sport și Spații Descarcă
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare al licitațiilor publice pentru închirierea sălilor de sport și a spațiilor excedentare din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea cätre Guvernul României de alocare a sumelor necesare plății despăgubirilor civile stabilite de către instanță în dosarul penal ar. 17008/3/2016 denumit generic ”COLECTIV”, inclusiv din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru Sectorul 4 al Municipiului București Descarcă
ANUNȚ consultare publică privind proiectul bugetului local al Sectorului 4 București pe anul 2022 Descarcă
RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea proiectului sinteză de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2022 Descarcă
REVENIRE Anunț DIN DATA DE 20.08.2021 privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investitii de pe raza Sectorului 4 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 12/12/02/2021, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4 Descarcă
Rectificare Anunț privind lansarea în consultare publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investitii de pe raza Sectorului 4 Descarcă
Anunț pentru lansarea în consultare publică a Proiectului de hotarâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 Descarcă
Minuta din data de 15.04.2021 încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2021 Descarcă
Raport de activitate privind aprobarea proiectului sinteză de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2021 Descarcă
Anunț consultare publică privind proiectul bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2021 Descarcă
Bugetul local detaliat la venituri și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate pe anul 2021 Descarcă
ANUNȚ privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările / parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Descarcă
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificăriile și completările ulterioare Descarcă
Anunț privind lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre privind tarifele individuale pentru colectarea deșeurilor municipale de la utilizatorii persoane fizice și juridice, precum și ajustarea și modificarea prețurilor unitare ale serviciilor de salubrizare prestate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prevăzute în Acordul cadru de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nr. 362/04.12.2018 Descarcă
Raport de Execuție Bugetară COFOG 3 Agregat la nivel de Ordonator Principal de Credite la data: 31-DEC-19 Descarcă
Anunț consultare publică privind proiectul bugetului local al Sectorului 4 București pe anul 2020 Descarcă
Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close