Transparenta Decizionala

Caută după:

Nume
Nume Descarca
Raport de Executie Bugetara COFOG 3 Agregat la nivel de Ordonator Principal de Credite la data: 31-DEC-19 Descarcă
Anunt consultare publica privind proiectul bugetului local al Sectorului 4 Bucuresti pe anul 2020 Descarcă
Proiectul de buget PS4 pe anul 2020 si REFERATUL DE APROBARE privind aprobarea Proiectului sinteza de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020 Descarcă
Anunț pentru deschiderea procesului de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 al Municipiului București, a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor Descarcă
Anunț pentru deschiderea procesului de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în imobilele aflate în proprietatea și în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
Anunț deschidere proces de dezbatere publică privind ”Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 178/28.11.2013 privind introducerea unei taxe speciale pentru recuperarea costurilor cu salubrizarea, igienizarea și îngrădirea corespunzătoare a imobilelor proprietate privată abandonate, în vedera îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Legea nr. 211/2011, privind gestionarea deșeurilor precum și prestarea unor servicii de calitate cetățenilor” Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publica privind proiectul de hotărâre privind reglementarea desfășurării în bune condiții a activităților de salubrizare, igienizare , deszăpezire, întreținere spațiu verde ce ar putea fi împiedicate de către vehiculele staționate pe domeniul public al Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
BUGETELE DETALIATE LA VENITURI ȘI CHELTUIELI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ȘI LISTA DE INVESTIȚII Descarcă
Anunț privind MODIFICAREA LOCAȚIEI DEZBATERII PUBLICE a bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2019 Descarcă
Anunt Consultare publică privind bugetul local al Sectorului 4 pe anul 2019 Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Descarcă
EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea proiectului sinteza de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti pe anul 2019 Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite prin programul ANL pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bl Z.I.1 și bl.Z.I.3 Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite prin programul ANL pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitam Bârzești nr. 20, bl.Z.I.3 Descarcă
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2018 Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publica pentru Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii si modelului de contract privind parcarile/parcajele publice aflate in administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, prin Directia Mobilitate Urbana Descarcă
Deschidere proces de dezbatere publica pentru proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului pentru indisponibilizarea prin blocare a rotilor vehiculelor stationate neregulamentar in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti care constituie un obstacol pentru circulatia rutiera Descarcă
Minuta din data de 12.02.2018 încheiată cu ocazia desfășurării dezbaterii publice a Proiectului de act normativ privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București Descarcă
Anunț consultare publică Buget Sector 4 - 2018 Descarcă
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti Descarcă
Strategie locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti Descarcă
Minuta sedintei din 19.09.2016 Descarcă

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close