Termeni si conditii privind utilizarea aplicatiei mobile Primaria Sector 4

Termeni si conditii privind utilizarea aplicatiei mobile Primaria Sector 4

Utilizarea aplicatiei mobile Primaria Sector 4 (denumit în continuare „aplicatie mobile”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor, iar continuarea utilizării reprezintă acordul utilizatorului cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, date ce vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare și solicitate de către Primaria Sector 4 determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice și nu este imputabil instituției sus menționate.

www.ps4.ro este site-ul oficial al Primăriei Sector 4 (denumit în continuare „PS4”) pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor Primăriei Sector 4 al Municipiului București. Site-ul www.ps4.ro folosește cookie-uri pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorilor şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi.

 1. Definirea noțiunilor utilizate
 2. consimțământ al persoanei vizate – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 3. serviciu electronic – un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi PS4;
 4. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică, identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular, prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 5. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 6. operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat sau de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
 7. Informații despre serviciile oferite

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.ps4.ro oferă utilizatorilor informaţii, acte normative, reglementări, ştiri referitoare la întreaga activitate a Primăriei Sector 4 şi posibilitatea accesării unei hărți dinamice de tip GIS (sistem informațional geografic) integrată în cadrul   platformei on-line .

 III.            Drepturile și obligațiile părților contractante

Primăria Sector 4, în calitate de Administrator al website-ului www.ps4.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de Confidențialitate și Termenii și conditiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care i-ați agreat să îi respectați.

Primăria Sector 4 întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii și servicii privind activităţile sale. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca, în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea, Primăria Sector 4 nu își asumă nicio răspundere cu privire la informația de pe acest site.

Primăria Sector 4 nu își asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motiv. De asemenea, Primăria Sector 4 nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației Primăriei Sector 4 de a respecta legislația în vigoare. De asemenea, neangajarea răspunderii nu poate exclude obligațiile Primăriei Sector 4 impuse de lege.

Primăria Sector 4 își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a utilizatorului.

În cazuri excepționale, Primăria Sector 4 îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

Administratorul aplicației declară următoarele:

 • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului aplicației;
 • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a aplicației; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
 • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

 

Informaţia oferită:

 • este exclusiv de natură generală;
 • poate conţine legături web spre alte site-uri, asupra cărora Primăria Sector 4 nu deține niciun control și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate;
 • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzatoare, completă, corectă sau actualizată.

Obligațiile utilizatorului:

Utilizatorul este de acord să respecte următoarele obligații incluzând (fără a se limita):

 • responsabilitatea financiară pentru toate tranzacțiile efectuate în contul sau în numele utilizatorului;
 • garantarea veridicității datelor furnizate;
 • neutilizarea site-ului în scopuri speculative, a generării de rezevări false sau frauduloase;
 • interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii – obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul aplicației, cu excepția utilizării în scop personal și necomercial a unei singure copii a informației conținută în aplicație;
 • utilizatorul www.ps4.ro nu are dreptul să folosească (în forma existentă sau modificată) în scop comercial conținutul aplicației;
 • utilizatorul www.ps4.ro nu are dreptul să înlăture notificarea despre drepturile de autor și/sau marca înregistrată de pe copiile conținutului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare;
 • utilizatorul www.ps4.ro nu are dreptul de a crea baze de date sau manuale prin descărcarea pagină cu pagină a conținutului aplicației. Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conținut vor fi adresate către www.ps4.ro;
 • este interzisă utilizarea acestei aplicații pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelăciune, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere răspunderii civile sau penale;
 • Este interzisă utilizarea aplicației în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul aplicației pe propria răspundere. În cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, utilizatorii acceptă că Primăria Sector 4 va fi absolvită de orice răspundere.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, fără a se limita, la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

 1. Drepturi de autor

Conținutul și design-ul www.ps4.ro, precum și bazele de date accesibile prin intermediul său și experiența de utilizare a acestuia sunt în administrarea Primăriei Sector 4 și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul www.ps4.ro  încalcă drepturile utilizatorului de proprietate intelectuală, dreptul la viață privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un e-mail sau o notificare, care să cuprindă:

 • semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
 • descrierea materialelor protejate de drepturi despre care apreciați că au fost încălcate;
 • o indicare a locației pe site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate; adresa, numărul de telefon și adresa e-mail a utilizatorului;
 • o declarație pe proprie răspundere conform căreia utilizatorul este convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deținătorul drepturilor, a împuternicitului sau a legii;
 • o declarație pe proprie răspundere conform căreia utilizatorul acționează cu bună-credință, că notificarea este completă și corectă și că utilizatorul este deținătorul drepturilor sau acționează în numele său.

Utilizatorii www.ps4.ro înțeleg faptul că sunt responsabili de orice conținut publicat de către aceștia pe platforma oferită de Primăria Sector 4 și că sunt singurii care pot fi trași la răspundere de autoritățile competente pentru încălcarea oricărui act normativ, indiferent că vorbim de comentariile publicate, operele încărcate pe platforma sau orice alt tip conținut.

 1. Datele cu caracter personal/ Politica de confidențialitate

Primăria Sector 4 prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care folosesc formularele de contact de pe aplicație.

Se consideră că orice informaţie furnizată de utilizator reprezintă consimţământul expres ca datele personale să fie folosite de utilizatorii operatorului, în conformitate cu atribuţiile legale.

Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor şi de celelalte drepturi prevăzute pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale: nume, CNP, adresa, numere de telefon, adresa de e-mail și date de ordin tehnic: IP, versiune browser, versiune sistem de operare, data și ora accesării aplicației, paginile vizitate.

Primăria Sector 4 utilizează datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limtat ale aplicației;
 • pentru a coresponda, încheia contracte și anexe la contracte, a efectua plăți;
 • pentru livrarea serviciilor publice solicitate.

Dacă utilizați aplicația, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi adresa de e-mail și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțunile desfășurate pe aplicație cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care utilizatorul suspectează că, din diverse motive imputabile sau nu utilizatorului, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, acesta va notifica imediat la www.ps4.ro  pentru a bloca accesul la cont și a genera cât mai rapid un nou set.

Pentru asigurarea securității și disponibilității informațiilor și serviciilor furnizate pe site, Primăria Sector 4 monitorizează traficul de Internet spre și dinspre aplicație în scopul de a detecta eventualele încercări de acces neautorizat sau modificare neautorizată a informației. Prin accesarea și navigarea pe această aplicație, utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la monitorizarea și înregistrarea activităților lor.

 

Skip to content

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close