Proiecte de Hotarare

Caută după:

Nume Data incarcarii
Nume Data incarcarii Descarca
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ”Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul” 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4 și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului ”profesori - seniori 2019” în sectorul 4 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare ”Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei, nr.89” sector 4, Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare 23.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, remodelare și extindere locuință existentă parter, rezultând o construcție cu regim de înălțime P+1E+M pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 146,00 mp din măsurători, 148,00 mp din acte, aparținând lui ........................................, situat în str. Ulmetului nr. 28, Sector 4, București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI 4 și predarea documentației tehnico - economice în vederea implementării către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței sociale deținută de către ......................., titularul Contractului de închiriere nr. 107/20.10.2016, pentru unitatea locativă situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 3, apartamentul nr. 89, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2.12, bloc F3, etaj 2, apartament nr, 65, Sector 4 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință individuală S+P+1E+2Er, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 300,00 mp din acte și 304,00 mp din măsurători, aparținând lui ......................................, situat în Intr. Urcușului nr. 12, Sector 4, București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială corp C1, consolidare, supraetajare corp C1 și construire corp nou, cu regim de înălțime final P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 279,00 mp din acte (260,00 mp din măsurători), aparținând lui......................................................, situat în str. Elena Cuza nr. 7, Sector 4, București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Norilor, situat în Str. C-tin Rădulescu Motru nr. 9, Sector 4, București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4 București 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței”, cu modificările și completările ulterioare 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 65/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos Berceni”, cu modificările și completările ulterioare 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind acordarea unui suport financiar Colegiului Național de Arte ”Dinu Lipatti” din sectorul 4, pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, etapa națională 2019 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea emiterii înștiințărilor de plată de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, de două ori pe an, la un interval de aproximativ șase luni și transmiterii acestora prin intermediul prestatorilor de servicii poștale, mijloace de poștă electronice și/sau prin sistemul propriu de management al documentelor 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2019 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.4 nr. 262/02.10.2018 privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA) 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.1 și Z.I.2. 19.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a se asocia cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate locală ”România Parc 2018” 12.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local 11.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019 09.04.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre privind transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe sociale în suprafețe cu destinația de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr. 50, 57, 58 și 80 situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12,bloc F2, sector 4 18.03.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 7/22.01.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 15.03.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL Sector 4 nr. 296/31/10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare 15.03.2019 Descarcă
Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020 15.03.2019 Descarcă

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close