Hotarari

Caută după:

Nume Numar Data sedintei
Nume Numar Data sedintei Descarca
Hotărâre privind respingerea solicitării acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 2.677 mp, proprietate privată, situat în strada Pridvorului nr. 28D, sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului 131 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a clădirilor situate în Șoseaua Olteniței nr. 9, sector 4, din folosința gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A 130 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract PODSRU 96/6.2/S/62982 129 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculul special cu nr. de înmatriculare B-112-WPX, aflat în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti 128 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus – parteneriat pentru dezvoltare locală durabilă” 127 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’ 126 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2017 125 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea H.C.L.S4 nr. 16/31.01.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri 124 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 4 123 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată 122 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată 121 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016 120 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 119 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, București, pe o durată de 2 ani, a unui imobil-teren în suprafață de 2.010,99 mp și a imobilului-clădire în suprafață de 190,28 mp, situate în strada Perșani nr.1, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 118 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 117 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local 116 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local 115 31 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind constituirea unei Comisii de lucru pentru analizarea implementării proiectului „Amenajare parcare pe Str. Secerei – Sector 4” 114 18 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 31.05.2017-31.08.2017 113 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Bd. C-tin. Brâncoveanu nr. 130, bl. 35” 112 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.58/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119” 111 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,, 110 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/27.03.2014 pentru aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/11.11.2016 109 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind respingerea atribuirii în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, pe o durată de 2 ani, a două imobile, situate în strada Aliorului nr. 6A, respectiv în strada Perșani nr.1, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 108 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2016/2017 pentru semestrul II, respectiv suplimentarea aferentă semestrului I 107 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017 106 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 70/29.09.2016 privind responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru asigurarea unui climat de ordine, curățenie și disciplină a parcurilor și locurilor de joacă situate în Sectorul 4 105 9 Mai 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 104 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, prin încheierea unui contract de servicii juridice, care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale a Poliției Locale Sector 4 și/sau a polițiștilor locali din cadrul acestei instituții 103 27 Aprilie 2017 Descarcă
Hotărâre privind aprobarea categoriilor de folosință pentru spațiile care urmează a fi închiriate în urma procedurii de licitație publică cu strigare demarată de catre Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 102 27 Aprilie 2017 Descarcă

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, vă daţi consimţământul în folosirea cookie-urilor. Mai multe informaţii

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.Fisierele cookie sunt folosite la recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile nu solicita informatii cu caaracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai plăcută.

Close